Hester Tonino - 01-03-2021

Meer ruimte om afscheid te nemen van oudere werknemer door RVU-vrijstelling

Voor sommige werknemers vallen de jaren voor het bereiken van de AOW-leeftijd zwaar. Werknemers zullen hun arbeidsovereenkomst niet snel zelf opzeggen, omdat dat grote financiële gevolgen kan hebben, onder andere voor de pensioenopbouw. Werkgevers willen die werknemers vaak best iets meegeven bij een eerder ontslag, maar worden tegengehouden door de zogeheten RVU-heffing (heffing naar aanleiding van de regeling vervroegd uittreden). Als een regeling wordt getroffen die tot doel heeft om de periode tot aan pensioen te overbruggen, loopt de werkgever het risico een boete van 52% aan de belastingdienst te moeten betalen.

Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Sinds 1 januari 2021 geldt een regeling Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen op grond waarvan het voor werkgevers tijdelijk (tot en met 31 december 2025) makkelijker is om oudere werknemers tegemoet te komen. Kort gezegd houdt die regeling in dat als een werknemer maximaal drie jaar voor de AOW-leeftijd zit, een vrijstelling geldt voor een bedrag van € 1.847,00 per maand. Deze drempelvrijstelling voorkomt dat een werkgever een boete moet betalen of vermindert deze.