Laurien Mulder - 03-04-2020

Invoering Omgevingswet opnieuw uitgesteld

De nieuwe Omgevingswet, de wet die de regels voor ruimtelijke ontwikkeling moet vereenvoudigen en samenvoegen, die op 1 januari 2021 in werking zou treden is opnieuw uitgesteld. De nieuwe datum van de inwerkingtreding is nog niet bekend.

In de wandelgangen gingen de geruchten al langer rond: de verwachte invoering van de Omgevingswet, op 1 januari 2021, is (opnieuw) niet haalbaar. Dit wordt nu bevestigd door minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen (hierna: de Minister) in haar brief van 1 april jl. aan de Eerste en Tweede Kamer.

Reden voor het uitstellen van de invoering

De combinatie van een stevige implementatieopgave en de maatregelen rond het coronavirus zou grote impact hebben op alle partijen die werken aan de Omgevingswet. In haar brief merkt de Minister op dat voor het implementeren van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) nog flink wat stappen moeten worden gezet. Ook andere ontwikkelingen zoals de vertraging rondom het beschikbaar komen van de standaard voor publicatie van omgevingsdocumenten, de verwerving van lokale software en de voortgang van de behandeling van de wetgeving gaven aanleiding om de beoogde inwerkingtredingdatum te heroverwegen.

Ondertussen doorwerken aan de voorbereidingen

De decentrale overheden, het Rijk en ICT-aanbieders werken ondertussen hard door aan de voorbereiding van de Omgevingswet. Ook het gezamenlijk werken aan de totstandkoming van de wet- en regelgeving gaat door.

Vertraagd maar niet van de baan

De Minister bespreekt met de bestuurlijke partners hoeveel extra tijd er nodig is om de Omgevingswet verantwoord in te laten gaan. Ondanks dat nog onduidelijk is wanneer dit zal zijn, betekent het volgens de Minister in ieder geval niet dat invoering de Omgevingswet van de baan is.

Gevolg voor gemeenten, provincies en waterschappen

Voor gemeenten, provincies en waterschappen betekent dit dat zij meer tijd krijgen om ‘Omgevingswet-proof’ te worden en door te gaan met oefenen met de mogelijkheden die bijvoorbeeld de Crisis- en herstelwet biedt.