Véza Vos - 21-07-2020

In de zorg: Leugens tijdens de sollicitatieprocedure

Stel dat u als werkgever in de zorg ontdekt dat een werknemer in de sollicitatieprocedure heeft gelogen, en bijvoorbeeld helemaal niet blijkt te beschikken over de vereiste opleiding of werkervaring? Kunt u de arbeidsovereenkomst dan beëindigen?

Wat staat er in de wet?

In de wet staat expliciet dat het misleiden van een werkgever door het vertonen van valse of vervalste getuigschriften bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst, of het opzettelijk geven van valse inlichtingen over de manier waarop de vorige arbeidsovereenkomst is geëindigd, een dringende reden voor een ontslag op staande voet kan opleveren.

Meer hierover lezen?

In Salaris Rendement heeft Véza Vos dit onderwerp voor zorginstellingen verder uitgewerkt.