Véza Vos - 27-09-2021

Herplaatsing bij een reorganisatie; neem het serieus!

Waarschijnlijk vertel ik u niets nieuws als ik zeg dat u bij een reorganisatie altijd moet kijken of herplaatsing van een werknemer in een andere passende functie mogelijk is. Maar wat houdt dit nu precies in? Is het voldoende om een overzicht van de vacatures toe te sturen? Volgens het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch niet. Het Hof oordeelt dat van een werkgever in beginsel mag worden verwacht dat hij met de werknemer van wie de arbeidsplaats vervalt in gesprek gaat en bekijkt wat de wensen en mogelijkheden van de werknemer zijn. Daarnaast moet ook worden besproken wat er wenselijk en/of mogelijk is bij de werkgever en/of bij de groep waarvan de werkgever eventueel deel uitmaakt.

Van u als werkgever wordt dus een actieve houding verwacht. Voldoet u niet aan uw herplaatsingsverplichting, dan kan u dat duur komen te staan. Zo wees het Hof het verzoek om ontbinding in voornoemde zaak af. De werknemer bleef dus ‘gewoon’ in dienst en het salaris moest worden doorbetaald. Om een dergelijke situatie te voorkomen raad ik u aan bij een reorganisatietraject altijd goed na te denken over de wijze waarop u aan uw herplaatsingsverplichting vorm wenst te geven en uw werknemers hierover te informeren. Heeft u hier hulp bij nodig? Neemt u dan gerust contact met mij op.

Bent u benieuwd naar de feiten en de gehele uitspraak? Klik dan op deze link