10-12-2020

Festivalvergunningen: Veranderingen in de aanvraagprocedures toegelicht in Entertainment Business

Interview Entertainment Business met Rachel Hoeneveld en Laurien Mulder

Festivalorganisatoren vertrouwen nog te veel op de oude processen in de vergunningsaanvraag. In de meest recente uitgave van Entertainment Business lichten overheidsrechtadvocaten Rachel Hoeneveld en Laurien Mulder de veranderingen in de aanvraagprocedures toe.

Meer onderzoek naar impact evenement of festival

Vanwege de veranderde regelgeving moeten organisatoren tegenwoordig, als onderdeel van hun vergunningaanvraag, meer onderzoek doen naar de impact van hun evenement. “Er wordt gevraagd om steeds specifieker in kaart te brengen wat de gevolgen van een evenement of festival op de locatie kunnen zijn. Voorheen had je een drempelwaarde voor de stikstofuitstoot: zat je daaronder, dan was je safe. Nu moet je kijken naar alle  mogelijk significante gevolgen van een evenement op de omgeving en de flora en fauna in een natuurgebied. Het is veel minder makkelijk geworden om te stellen dat een festival zonder problemen in of bij een natuurgebied plaats kan vinden. Zeker nu omwonenden en belangenorganisaties steeds vaker bezwaar maken tegen afgegeven vergunningen”, zegt Mulder.

Lokale uitwerking Wet Natuurbescherming en geluidsoverlast

Hoeneveld vult aan: “Zoals aangegeven mag een evenement tegenwoordig geen significante gevolgen hebben voor de omgeving. Dat is landelijk bepaald in Wet natuurbescherming. Alleen is niet altijd duidelijk hoe die wet lokaal zijn uitwerking heeft. Dat moet steeds nadrukkelijker worden onderzocht zodat je later in het proces niet voor verrassingen komt te staan.” Anderzijds moeten organisatoren zelf ook voorsorteren op een ander heikel onderwerp: geluid. “Dit kan door bijvoorbeeld akoestisch onderzoek te laten uitvoeren waaraan heldere conclusies verbonden worden inclusief een scherpe onderbouwing. In de meeste gevallen kan de overheid dat onderzoek vervolgens 1-op-1 overnemen”, zeggen de advocaten.

Hele artikel teruglezen?
Lees hier het hele artikel uit Entertainment Business “Organisatoren vertrouwen nog te veel op oude processen”.

Of lees het online op de site van Entertainment Business.