Hester Tonino - 26-03-2018

Een werknemer mag stiekem geluidsopnames maken, maar of het verstandig is…

We zien het steeds vaker gebeuren dat patiënten, consumenten en werknemers geluidsopnames maken van gesprekken. Dat gebeurt soms met medeweten van de gesprekspartner maar vaak gebeurt het ook stiekem. Maar mag dat wel?

Een kantonrechter in Rotterdam kreeg onlangs een zaak voorgelegd waarin een werknemer ruim een jaar heimelijk geluidsopnames had gemaakt van gesprekken met het management, collega’s en relaties van de werkgever (ECLI:NL:RBROT:2018:1169). De werkgever vond dat hierdoor de arbeidsrelatie verstoord was en verzocht de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De kantonrechter heeft eerst beoordeeld of sprake was van strafbaar gedrag. Uit het Wetboek van strafrecht volgt dat het stiekem maken van geluidsopnames van een gesprek alleen dan strafbaar is, als de persoon die de opnames maakt zelf geen deelnemer is aan het gesprek. Een werknemer hoeft dus geen toestemming te vragen om een gesprek op te nemen en hoeft dit ook niet vooraf aan de werkgever, andere werknemers of relaties van de werkgever aan te kondigen. Voorwaarde is dus wel dat de werknemer zelf deelnemer is aan het gesprek. In strafrechtelijke zin had de werknemer dus niks verkeerd gedaan. Hetzelfde gold voor de schending van de privacy van de werkgever volgens de kantonrechter, omdat de werknemer de opnames niet openbaar had gemaakt of daar misbruik van had gemaakt. De privacy van de betrokkenen was daardoor niet geschonden.

Toch liep het voor de werknemer niet goed af. De arbeidsovereenkomst werd door de kantonrechter ontbonden vanwege een verstoorde arbeidsrelatie. Daarbij overwoog de kantonrechter dat de werknemer het opnemen van gesprekken had ingezet als dreigmiddel jegens zijn werkgever. Hij had laten blijken de werkgever niet te vertrouwen en was bezig een dossier op te bouwen omdat hij verwachtte in een rechtszaak met zijn werkgever te zullen belanden en de opnames als bewijs te kunnen gebruiken. De kantonrechter vond dit voldoende om aan te nemen dat sprake was van een duurzaam en onherstelbaar verstoorde arbeidsverhouding en ontbond de arbeidsovereenkomst.

Het heimelijk opnemen van gesprekken waaraan de werknemer zelf deelneemt mag dan niet strafbaar zijn, het kan wel invloed hebben op het onderlinge vertrouwen en zelfs tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst leiden. Bovendien kan de werknemer wel degelijk inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van de gesprekspartner. Of inbreuk wordt gemaakt, hangt af van de vraag wat de werknemer met de geluidsopnames doet. In de hiervoor aangehaalde uitspraak had de werknemer de opnames niet openbaar gemaakt en ook niet in de procedure gebruikt. Had hij dat wel gedaan, dan had de kantonrechter mogelijk geoordeeld dat wel degelijk sprake was van schending van de privacy.