Véza Vos - 02-09-2019

Een keten van arbeidsovereenkomsten; welke regels gelden straks?

Per 1 januari 2020 is het zo ver; de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) treedt in werking! Voor werkgevers brengt die wet de nodige veranderingen met zich. Er is inmiddels al veel aandacht geweest voor de lager wordende transitievergoeding, het feit dat het (wat) makkelijker wordt om werknemers te ontslaan en de sterker wordende positie van flexibele arbeidskrachten. Maar wat ook verandert is de ketenregeling waardoor het mogelijk wordt om langer met tijdelijke contracten te werken. Daarover vertel ik u graag meer.

Het adagium luidt nu 2x3x6

Op dit moment is in de wet bepaald dat in een periode van twee jaar maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden aangegaan. Wordt een vierde arbeidsovereenkomst gesloten of wordt de termijn van twee jaar overschreden, dan geldt de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dat is anders indien tussen de arbeidsovereenkomsten een gat van ten minste zes maanden valt. Op dat moment gaat de keten van arbeidsovereenkomsten opnieuw lopen.

Per 1 januari 2020 gaan we naar 3x3x6

Op grond van de WAB zal de termijn van twee jaar voor tijdelijke contracten worden verlengd naar drie jaar. U kunt in de toekomst dus langer gebruik maken van tijdelijke arbeidskrachten.

Het overgangsrecht

Deze verandering gaat – behoudens afwijkende CAO-afspraken – per 1 januari 2020 automatisch in. Dat betekent dat de termijn van drie jaar van toepassing is op een tijdelijke arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020, ook als die arbeidsovereenkomst is aangegaan vóór 1 januari 2020. Dat is echter alleen zo als de periode van twee jaar na (en dus niet vóór (!)) 1 januari 2020 wordt overschreden.

En wat betekent dit concreet?

Stel dat u op 1 juni 2018 een arbeidsovereenkomst voor zes maanden bent aangegaan. Op 1 december 2018 verlengt u deze arbeidsovereenkomst met 12 maanden (tot 1 december 2019). Waar u het contract vanuit de huidige situatie alleen nog met een contract van 6 maanden kon verlengen (tot 31 mei 2020), kunt u door de wijziging op 1 december 2019 nog een arbeidsovereenkomst aangaan met de desbetreffende medewerker tot 31 mei 2021 zonder dat deze arbeidsovereenkomst geldt als arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Maar let op: bij het einde van dat contract bent u dan wel de transitievergoeding verschuldigd, die per 1 januari 2020 wordt berekend vanaf de aanvang van het dienstverband.