Rocco Mulder - 20-10-2021

Door curator verkochte Boeing 777-300ER van Jet Airways vertrokken van Schiphol

Op 21 mei 2019 is het in Mumbai gevestigde Jet Airways door de Rechtbank Noord-Holland in staat van faillissement verklaard, omdat haar Europese hub en -hoofdkantoor waren gevestigd op luchthaven Schiphol. Ruim twee en half jaar na de faillietverklaring van Jet Airways is de door de curator, Rocco Mulder, verkochte Boeing 777-300ER geleverd aan een Amerikaanse koper en gisteren vertrokken vanaf luchthaven Schiphol. De verkoop van de Boeing 777-300ER, die sinds 2019 op luchthaven Schiphol geparkeerd stond, heeft veel voeten in de aarde gehad.

Na de faillietverklaring in Nederland is op verzoek van een bankenconsortium in India een op reorganisatie gerichte insolventieprocedure geopend en een Resolution Professional aangesteld. Hoewel het Nederlandse faillissement in eerste instantie niet door de rechtbank in Mumbai werd erkend, heeft het gerechtshof in New Delhi op verzoek van Rocco Mulder bepaald dat de Nederlandse curator en de Resolution Professional dienen samen te werken. Daartoe hebben zij op 30 september 2019 een zogenaamd cross border insolvency protocol ondertekend waarin afspraken over de samenwerking zijn vastgelegd.

Nadien hebben de curator en de Resolution Professional de Europese activiteiten van Jet Airways aan KLM verkocht. De overdracht aan KLM heeft uiteindelijk geen doorgang kunnen vinden omdat de Nederlandse slot coördinator (ACN) niet instemde met de overdracht van de slots aan KLM en de luchtvaartsector vrijwel tegelijkertijd stil kwam te liggen als gevolg van de pandemie. Na een periode van langdurige en intensieve onderhandelingen is de Boeing 777-300ER uiteindelijk op 23 maart 2021 verkocht aan een Amerikaanse koper. Nadat de nodige formaliteiten in India, Nederland en de Verenigde Staten waren vervuld heeft de levering plaatsgevonden en is de Boeing 777-300ER op 19 oktober 2021 vertrokken vanaf luchthaven Schiphol naar Victorville in California.

Door de verkoop zal de curator het Nederlandse faillissement verder kunnen afwikkelen.