Lieke Feenstra - 14-02-2021

Bestuursrechtadvocaat Lieke Feenstra gestart bij Pot Jonker Advocaten

Met ingang van 1 januari 2021 is Lieke Feenstra (30) gestart als advocaat bestuurs- en omgevingsrecht bij Pot Jonker Advocaten. Ze werkt binnen het team Overheid & Bestuur. Binnen dit team richt ze zich voornamelijk op het overheidsaansprakelijkheidsrecht naast het ruimtelijke ordeningsrecht en toezicht en handhaving. Lieke werkte voor haar overstap naar Pot Jonker Advocaten bij La Gro Geelkerken en bij Kennedy Van der Laan.

Naast haar werkzaamheden als advocaat schrijft Lieke geregeld bijdragen voor juridische vakbladen zoals De Gemeentestem en Jurisprudentie Bescherming persoonsgegevens. Ook is Lieke co-docent van de cursus ‘Toezicht en handhaving in het kader van de AVG’ van het Centrum Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO) en verzorgt zij onderwijs voor het vak ‘Inleiding Bestuursrecht’ aan de Universiteit Leiden.

Over de hele linie specialiseren in het overheidsaansprakelijkheidsrecht

Lieke Feenstra licht haar overstap toe: “Binnen het bestuurs- en omgevingsrecht werk ik naast marktpartijen graag voor overheden, vanwege de bestuurlijke dynamiek. In het bijzonder gaat mijn interesse uit naar het overheidsaansprakelijkheidsrecht. Pot Jonker heeft op dat gebied een uitstekende staat van dienst. Nu ik deel uitmaak van het team Overheid & Bestuur, waar de cassatiepraktijk onder leiding van Robbert Boesveld een belangrijk onderdeel van is, heb ik de mogelijkheid om mij over de hele linie te specialiseren in het overheidsaansprakelijkheidsrecht.”

Versterking passend bij ambitie praktijk overheidsaansprakelijkheidsrecht

Robbert Boesveld, advocaat overheidsaansprakelijkheidsrecht bij Pot Jonker Advocaten: “We zijn ontzettend blij met de overstap van Lieke naar ons kantoor. Haar komst past in onze ambities om met name de overheidsaansprakelijkheidspraktijk verder uit te breiden. Met haar kennis en ervaring kan Lieke een waardevolle bijdrage leveren aan deze praktijk.”