Michael Reker - 04-08-2020

AVG Basics: de ontwikkelingen in de Algemene verordening gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hoewel de AVG qua uitwerking van de privacyregels gedetailleerder is dan haar voorganger, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), bevat zij ook een groot aantal open normen. Deze open normen worden regelmatig verduidelijkt via (Europese) jurisprudentie, richtsnoeren en handhavingszaken, maar brengen van tijd tot tijd ook knelpunten met zich mee, zoals ook duidelijk is geworden tijdens de coronacrisis.

Verduidelijking en knelpunten in de AVG

In onderstaand artikel voor de privacyspecial in het Tijdschrift Bedrijfsjuridische berichten staat onze in IT, IE en privacy gespecialiseerde advocaat Michael Reker in vogelvlucht stil bij enkele verduidelijkingen en knelpunten uit de afgelopen twee jaar ten aanzien van de basisbeginselen van de AVG.

Hele artikel lezen?

Het artikel is hieronder te downloaden.

AVG Basics, basisbeginselen van de Algemene verordening gegevensbescherming - Michael Reker - Pot Jonker Advocaten - Bedrijfsjuridische berichten (Bb 202052)