Kiki Manse - 12-07-2023

Annotatie JIN bij een beschikking over het wel of niet toekennen van een billijke vergoeding bij het niet voortzetten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

In aflevering 2 (2023) van het tijdschrift Jurisprudentie in Nederland is een annotatie van Kiki Manse verschenen. In deze annotatie bespreekt zij onder meer de mogelijkheden die een werknemer heeft om zijn schade te verhalen indien een werkgever een (mondelinge) toezegging omtrent contractverlenging niet nakomt. De werknemer kan onder meer nakoming vorderen van de toegezegde arbeidsovereenkomst dan wel een billijke vergoeding en/of schadevergoeding, waarbij hij (ook) kan stellen dat er sprake is van schending van de norm van goed werkgeverschap. Werkgevers moeten dan ook oppassen met toezeggingen gedaan bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst.

De annotatie is hier als pdf te lezen.