Babette Blaisse - 02-05-2018

Annotatie JAAN bij een uitspraak over de enkelvoudige onderhandse opdrachtverlening van een 'specifieke dienst'

In aflevering 2 (2018) van het tijdschrift Jurisprudentie Aanbestedingsrecht is een annotatie van de hand van Babette Blaisse en Jurriaan Dijkman verschenen. In deze annotatie bespreken zij een uitspraak van de de Commissie van Aanbestedingexperts van 3 november 2017 waarin de Commissie zich uitlaat over het (wettelijk) kader dat van toepassing is bij de enkelvoudig onderhandse opdrachtverlening van een 'specifieke dienst' zoals bedoeld in art. 2.38 Aw 2012. De discussie spitst zich in de eerste plaats toe op de toepasselijkheid van de Gids Proportionaliteit en in de tweede plaats op de motivering die de gemeente aan de onderhandse gunning ten grondslag heeft gelegd.

Commissie van Aanbestedingsexperts 3 november 2017, Advies 419, JAAN 2018/52 m.nt. B.J.H. Blaisse-Verkooijen en J.V. Dijkman