Ontslag makkelijker en goedkoper na 1 januari 2020?Op 1 januari 2020 wordt een nieuwe ontslaggrond ingevoerd. Waarom is dat? En wat levert deze nieuwe onslaggrond op?

Huidige ontslaggrond

Sinds de invoering van de WWZ in 2015 hebben we te maken met specifiek in de wet omschreven ontslaggronden. Alleen als sprake is van een geheel voldragen ontslaggrond kan tot gedwongen ontslag via de rechter of het UWV worden overgegaan. Dit systeem knelt, want in sommige gevallen is ontslag wel gerechtvaardigd, maar kan een rechter niet overgaan tot ontslag omdat de wet die ruimte niet biedt. Ontslag is hierdoor moeilijker geworden en dat is één van de redenen waarom werkgevers huiverig zijn om een werknemer een vast dienstverband aan te bieden.

I-grond als nieuwe ontslaggrond

Om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om werknemers in vaste dienst te nemen, wordt met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), die op 1 januari 2020 van kracht wordt, een nieuwe ontslaggrond geïntroduceerd: de zogeheten i-grond (ook wel de cumulatiegrond genoemd). Met de i-grond heeft de rechter meer ruimte om een arbeidsovereenkomst te ontbinden in situaties waarin geen sprake is van een volledig voldragen ontslaggrond, maar wel van een combinatie van verschillende niet voldragen ontslaggronden. Als de rechter op grond van deze combinatie van oordeel is dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren, kan over worden gegaan tot ontbinding.

Voordeel voor werkgevers: meer ruimte voor ontbinding

Er komt dus meer ruimte voor een rechter om over te gaan tot ontbinding. Voor werkgevers is dat goed nieuws, want zij ervaren het huidige ontslagrecht vaak als te knellend. Straks zal bijvoorbeeld in een situatie waarin sprake is van disfunctioneren, maar nog geen verbetertraject is afgerond en de arbeidsverhouding verstoord is geraakt, al eerder over kunnen worden gegaan tot ontslag. De vraag is echter wel hoe rechters in de praktijk met deze nieuwe ontslaggrond om zullen gaan. In de wet is namelijk niet aangegeven in hoeverre aan elke grond voldaan dient te worden. De praktijk zal dit moeten uitwijzen.

Nadeel voor werkgevers: mogelijke toekenning extra vergoeding bij ontslag

Er zit wel een keerzijde aan deze verruimde mogelijkheid tot ontslag. Als de rechter overgaat tot ontbinding op de i-grond kan hij naast de transitievergoeding en een eventuele billijke vergoeding een extra vergoeding toekennen van ten hoogste 50% van de transitievergoeding. Ontslag op de i-grond is dus duurder dan ontslag op een andere grond.

Hogere of lagere kosten bij ontslag vanaf  2020

Wordt ontslag in zijn algemeenheid dan duurder na 1 januari 2020? Dat is nog maar de vraag. Op dit moment heeft een werknemer een sterke onderhandelingspositie in het overleg over een minnelijke regeling, omdat de kans groot is dat een ontbindingsverzoek wordt afgewezen. Immers, er is niet snel sprake van een voldragen ontslaggrond. In de onderhandelingen kan een werknemer er daardoor onder het huidige recht vaak (veel) meer uit halen dan alleen de transitievergoeding. Onder de WAB wordt ontslag dus makkelijker, waardoor de onderhandelingspositie van de werknemer verzwakt. Dit zal leiden tot lagere beëindigingsvergoedingen.

Toekomstige transitievergoeding bij lang dienstverband

Daar komt bij dat één en ander wijzigt met betrekking tot de opbouw van de transitievergoeding. Zo vervalt de snellere opbouw van de vergoeding na 10 jaar dienstverband en voor oudere werknemers. De transitievergoeding bij ontslag van een oudere werknemer met een lang dienstverband is onder de WAB veel lager dan onder het huidige recht. Ook dit leidt dus tot lagere vergoedingen.

Toekomstige transitievergoeding bij kort dienstverband

Een werkgever is echter wel meer kwijt aan ontslag van werknemers met korte dienstverbanden. Op dit moment kan een werknemer pas aanspraak maken op de transitievergoeding als hij twee jaar in dienst is geweest. Na 1 januari 2020 komt een werknemer al vanaf dag één voor een transitievergoeding in aanmerking.

Kortom, na 1 januari 2020 is er meer ruimte voor ontslag. Of een ontslag van een individuele werknemer na 1 januari 2020 goedkoper of juist duurder is, hangt van de omstandigheden af.

Overgangsrecht

Tot 1 januari 2020 geldt het huidige recht. Dat betekent dat de rechter pas over kan gaan tot ontbinding op de i-grond als het ontbindingsverzoek na 1 januari 2020 is ingediend.

De wijzigingen met betrekking tot de opbouw en berekening van de transitievergoeding worden ook per 1 januari 2020 doorgevoerd, maar het oude recht blijft gelden als:

  • de arbeidsovereenkomst voor 1 januari 2020 is opgezegd;
  • de werknemer voor 1 januari 2020 heeft ingestemd met ontslag, of
  • het ontbindingsverzoek voor 1 januari 2020 is ingediend.

Praktische tip

Indien u overweegt afscheid te nemen van een werknemer, is het verstandig om na te gaan wat ontslag vóór en na 1 januari 2020 zal kosten.

En heeft u nu al vragen? Neem dan gerust contact met mij op: Hester Tonino (tel: 023 – 5530228 / tonino@potjonker.nl) of één van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht van Pot Jonker Advocaten. Vond u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief

Wij organiseren het seminar ‘Arbeidsrecht in 2020’ met Prof. Verhulp op 31 oktober 2019. Als u daarbij wilt zijn, kunt u zich hier aanmelden.
Actueel / blog

Een tweeluik: de verdringingsreeks: hoe zit het ook alweer?

Het is droger dan ooit en het neerslagtekort is de aflopen jaren fors toegenomen. Ook dit jaar stevenen we weer af op een extreem droog jaar (zie ook de grafiek van de KNMI hieronder). De verwachting is dat door klimaatverandering alleen maar steeds langere droge en hete perioden zullen voorkomen. We zullen er rekening mee  ❯


Training reorganisatietrajecten op 24 augustus

Veel ondernemingen verkeren in zwaar weer, ondanks de NOW en andere steunmaatregelen vanuit de overheid. Sommige ondernemingen zullen niet aan een reorganisatie ontkomen en moeten afscheid gaan nemen van werknemers. Bij een reorganisatie komt veel kijken. Als er veel werknemers bij de reorganisatie betrokken zijn, zal met de vakbonden overleg (moeten) worden gevoerd over een  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
08 juli 2020

Nieuwe webmodule basis voor samenwerking ZZP’ers?

In alle coronaberichtgeving is het bijna aan de aandacht ontsnapt, maar op 15 juni 2020 stuurden minister Koolmees en staatssecretaris Vijlbrief een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de vervolgstappen in het zzp-beleid. De plannen over de drietrapsraket gaan overboord en er komt voor alle situaties een webmodule. Wat heeft de minister  ❯


AQUAradius onderdeel van de expositie Gebouwde trots

AQUAradius, één van de grootste woonprojecten in ons land dat gerealiseerd is op basis van collectief particulier opdrachtgeverschap, is opgenomen in de nieuwe expositie Gebouwde trots! van ABC Architectuurcentrum Haarlem. Het woonproject is gebouwd in opdracht van CPO-vereniging AQUAradius in samenwerking met ARX Architecten en Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen. Pot Jonker advocaat Jan Coen  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
25 juni 2020

Pot Jonker Advocaten verwelkomt twee nieuwe advocaten in vastgoedteam

Recentelijk zijn er twee nieuwe advocaten gestart bij Pot Jonker Advocaten, namelijk Esther Dubach en Hendrik-Jan Huijzer. Zij zijn beiden werkzaam binnen het vastgoedrecht. Vastgoedrecht bij Pot Jonker Pieter Nabben, hoofd sectie vastgoedrecht Pot Jonker Advocaten: “We hebben onze sectie Vastgoedrecht uitgebreid met twee echte talenten en dat stemt ons heel tevreden. Vastgoedrecht is een  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
23 juni 2020

Student-stagiair Sarith Jonker: ‘Mijn geleverde werk werd gewaardeerd’

Stagelopen bij Pot Jonker Advocaten, Sarith Jonker ging de uitdaging aan. Waarvoor koos ze voor Pot Jonker Advocaten, welke verwachtingen had ze en wat vergeet zij nooit meer van haar stage? Op deze en nog meer vragen geeft Sarith antwoord in de rubriek Student-stagiair van de week in MR. Succesvolle stage “De fijne ervaring en  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
16 juni 2020

Bestemmingsplannen en de omgang met bewonersinitiatieven en -alternatieven

Lang gold in bestemmingsplankwesties dat de Afdeling vooral toetste of de keuze van de raad voor een bepaalde bestemming aanvaardbaar was, zonder daarbij veel aandacht te besteden aan de mogelijkheid dat een door appellanten aangedragen alternatieve invulling misschien wel beter zou zijn geweest. Tegelijkertijd had de Afdeling wel een open oog voor concrete planinitiatieven, veelal  ❯


Floris Bakels adviseur bij Pot Jonker Advocaten

Floris Bakels, oud-vicepresident en oud-advocaat Generaal bij de Hoge Raad en oud-senior rechter bij de rechtbank  Amsterdam, heeft zich als adviseur verbonden aan Pot Jonker Advocaten. Over Floris Bakels Floris Bakels heeft een lange carrière bij de rechterlijke macht doorlopen.  Hij was rechter bij de Rechtbank Haarlem (1984), raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam (1989) en  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
08 juni 2020

NOW 2.0 versus NOW: nieuwe mogelijkheden & belangrijkste verschillen

Het kabinet heeft het Noodpakket 2.0 aangekondigd. Onderdeel van de aangekondigde maatregelen is de verlenging van de NOW met 3 maanden. Wat betekent dit voor werkgevers? Nieuwe mogelijkheden NOW 2.0 Ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de NOW 1.0 én ondernemers die dat niet hebben gedaan maar dat voor de komende periode alsnog willen doen, kunnen een beroep  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
27 mei 2020

Geslaagd beroep op vertrouwensbeginsel met toepassing driestappenplan

In deze blog, zoals verschenen in de nieuwsbrief Omgevingsrecht van Sdu, wordt ingegaan op een uitspraak  van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 22 april jl. (ECLI:NL:RVS:2020:1128). Centraal in deze uitspraak staat het vertrouwensbeginsel. In de praktijk slaagt (of wellicht: slaagde) een beroep op het vertrouwensbeginsel in het bestuursrecht  ❯