Zorgaanbieders opgelet: op 1 juni 2019 dient u een jaaroverzicht geweldsincidenten klaar te hebben!Het komt helaas wel eens voor dat cliënten die in een zorginstelling verblijven elkaar lichamelijk en/of geestelijk geweld aandoen. Indien deze cliënten ten minste een dagdeel in dezelfde accommodatie verblijven, dienen die incidenten onverwijld bij de Inspectie te worden gemeld op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Jeugdwet. In de beleidsregels ‘meldplicht geweld tussen cliënten in de zorgrelatie’ is deze meldplicht nader uitgewerkt.

De beleidsregel hanteert als uitgangspunt: “melden, tenzij sprake is van minder ernstig lichamelijk of geestelijk geweld.” Wanneer geweld ‘minder ernstig’ is zegt de beleidsregel niet, maar de beleidsregel geeft wel handvatten. Uit de beleidsregel blijkt dat in ieder geval moet worden gemeld indien:

  1. blijkens een consult bij een zorg- of jeugdhulpverlener een medische en/of psychologische dan wel gedragskundige behandeling van het geweld noodzakelijk was en/of
  2. sprake is (geweest) van een politie-interventie dan wel een aangifte bij de politie of het openbaar ministerie.

Een zorgaanbieder moet zelf beoordelen of in een concrete situatie wel of geen meldplicht bestaat. Dat is natuurlijk niet gemakkelijk en daarom luidt het advies: ‘bij twijfel, melden.’ Meldt een zorgaanbieder niet, terwijl dat wel verplicht was dan wordt in eerste instantie een waarschuwing en bij herhaling een bestuurlijke boete opgelegd.

Wat nog wel eens wordt vergeten, is dat de minder ernstige geweldsincidenten (die dus niet hoeven te worden gemeld) wel moeten worden geregistreerd en jaarlijks moeten worden geanalyseerd. Zo nodig moeten verbetermaatregelen worden getroffen. Daarnaast moeten zorg- en jeugdhulpaanbieders een jaaroverzicht maken waarin onder meer aandacht wordt besteed aan het totaal aantal geweldsincidenten, het type geweld dat in het betreffende jaar is gepleegd, de oorzaken van het geweld en de maatregelen die zijn getroffen om herhaling te voorkomen.

Laatstgenoemde verplichting geldt steeds per 1 juni met ingang van 1 juni 2019. Op die datum moet het jaaroverzicht over 2018 dus klaar zijn. Als de Inspectie constateert dat een zorgaanbieder op dat moment geen jaaroverzicht beschikbaar heeft, dan kan de inspectie een bestuursrechtelijke maatregel opleggen zoals het geven van een aanwijzing, het opleggen van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete.

Omdat een jaaroverzicht niet 1,2,3 is gemaakt, is het belangrijk dat u daar tijdig mee begint. Mocht u nog geen voorbereidingen hebben getroffen voor 2018, dan raad ik u aan dat zo spoedig mogelijk alsnog te doen. Mocht u daarbij hulp nodig hebben of andere vragen hebben over het al dan niet melden van geweldsincidenten, neemt u gerust contact op met Véza Vos (023 5530230 of vos@potjonker.nl.

Vond u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief .
Actueel / blog

Online jurisprudentielunch verzorgd door mr. Floris Bakels

Oud-vicepresident van de Hoge Raad en adviseur van Pot Jonker Advocaten Floris Bakels verzorgt vanaf donderdag 8 oktober 2020 maandelijks een online jurisprudentielunch voor advocaten die werkzaam zijn in het arrondissement Noord-Holland. Tijdens deze jurisprudentielunch zullen hoofdzakelijk arresten van de civiele kamer van de Hoge Raad worden behandeld. Op dit moment verzorgt Floris Bakels maandelijks  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
18 september 2020

Partnerschap Pot Jonker Advocaten met Impact Matters officieel van start

Pot Jonker Advocaten is als partner toegetreden tot het netwerk van Impact Matters. Impact Matters koppelt experts uit het bedrijfsleven als vrijwilliger aan ideële organisaties. Deze experts delen hun relevante kennis, ervaring en inzichten, belangeloos om de ambities van uiteenlopende organisaties te realiseren. Grote diversiteit aan ideële organisaties en projecten De variatie aan ideële organisaties  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
03 september 2020

Een studentenhuis en een dakterras; als dat maar goed gaat

ABRvS 12 augustus 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1907) Spoiler alert: een studentenhuis en een dakterras; dat gaat dus niet goed. De Raad van State heeft veel begrip voor de klagende buren van een studentenhuis. Maar waar moet het vergunningverlenende en handhavende bestuursorgaan nu wel of niet rekening mee houden? Wat is ruimtelijk relevant? In iedere studentenstad komt het  ❯


HRLM magazine spreekt advocaten vastgoedrecht over coronacrisis

In de meest recente uitgave van HRLM lichten onze vastgoedrecht advocaten Pieter Nabben en Esther Dubach de gevolgen en mogelijkheden van de coronacrisis toe voor zakelijk vastgoed. Meeste gestelde vastgoedvraag in coronatijd Welke vraag met betrekking tot vastgoedrecht kwam vaak terug in de afgelopen maanden? “Die over huur en verhuur van winkelpanden en andere bedrijfsruimtes.  ❯


Vlog: de 3 meest gestelde werkgeversvragen over vakantiedagen

In deze tijd worden logischerwijs bovengemiddeld veel vakantiegerelateerde vragen gesteld door ondernemers. Dit jaar is het onderwerp vakantie extra belangrijk door de coronacrisis. Veel werkgevers vragen zich af wat ze van werknemers kunnen verlangen. Shira Vrij behandelt daarom in onze nieuwste Pot Jonker Insights vlog de drie meest gestelde vragen door werkgevers over de vakantiedagen.  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
06 augustus 2020

AVG Basics: de ontwikkelingen in de Algemene verordening gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hoewel de AVG qua uitwerking van de privacyregels gedetailleerder is dan haar voorganger, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), bevat zij ook een groot aantal open normen. Deze open normen worden regelmatig verduidelijkt via (Europese) jurisprudentie, richtsnoeren en handhavingszaken, maar brengen van tijd tot  ❯


Reorganiseren: de vier belangrijkste aandachtspunten

Veel ondernemingen verkeren in zwaar weer, ondanks de NOW en andere steunmaatregelen vanuit de overheid. Sommige ondernemingen zullen niet aan een reorganisatie ontkomen en moeten afscheid gaan nemen van werknemers. Bij een reorganisatie komt veel kijken. Het welslagen van een reorganisatie valt of staat bij een goede voorbereiding. Wij hebben de vier belangrijkste aandachtspunten voor  ❯


Pot Jonker Advocaten sponsort Lawyers for Lawyers

Op 19 september 2020 loopt Lawyers for Lawyers (L4L) de DIY Run van 8,1 km in Amsterdam. Pot Jonker Advocaten sponsort deze loop en levert zo een financiële bijdrage aan het vrij kunnen uitoefenen van het beroep van advocaat wereldwijd. Lawyers for Lawyers De aandacht voor de veiligheid van advocaten in binnen- en buitenland is  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
28 juli 2020

In de zorg: Leugens tijdens de sollicitatieprocedure

Stel dat u als werkgever in de zorg ontdekt dat een werknemer in de sollicitatieprocedure heeft gelogen, en bijvoorbeeld helemaal niet blijkt te beschikken over de vereiste opleiding of werkervaring? Kunt u de arbeidsovereenkomst dan beëindigen? Wat staat er in de wet? In de wet staat expliciet dat het misleiden van een werkgever door het  ❯


Een tweeluik: de verdringingsreeks: hoe zit het ook alweer?

Het is droger dan ooit en het neerslagtekort is de aflopen jaren fors toegenomen. Ook dit jaar stevenen we weer af op een extreem droog jaar (zie ook de grafiek van de KNMI hieronder). De verwachting is dat door klimaatverandering alleen maar steeds langere droge en hete perioden zullen voorkomen. We zullen er rekening mee  ❯