Zorgaanbieders opgelet: op 1 juni 2019 dient u een jaaroverzicht geweldsincidenten klaar te hebben!Het komt helaas wel eens voor dat cliënten die in een zorginstelling verblijven elkaar lichamelijk en/of geestelijk geweld aandoen. Indien deze cliënten ten minste een dagdeel in dezelfde accommodatie verblijven, dienen die incidenten onverwijld bij de Inspectie te worden gemeld op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Jeugdwet. In de beleidsregels ‘meldplicht geweld tussen cliënten in de zorgrelatie’ is deze meldplicht nader uitgewerkt.

De beleidsregel hanteert als uitgangspunt: “melden, tenzij sprake is van minder ernstig lichamelijk of geestelijk geweld.” Wanneer geweld ‘minder ernstig’ is zegt de beleidsregel niet, maar de beleidsregel geeft wel handvatten. Uit de beleidsregel blijkt dat in ieder geval moet worden gemeld indien:

  1. blijkens een consult bij een zorg- of jeugdhulpverlener een medische en/of psychologische dan wel gedragskundige behandeling van het geweld noodzakelijk was en/of
  2. sprake is (geweest) van een politie-interventie dan wel een aangifte bij de politie of het openbaar ministerie.

Een zorgaanbieder moet zelf beoordelen of in een concrete situatie wel of geen meldplicht bestaat. Dat is natuurlijk niet gemakkelijk en daarom luidt het advies: ‘bij twijfel, melden.’ Meldt een zorgaanbieder niet, terwijl dat wel verplicht was dan wordt in eerste instantie een waarschuwing en bij herhaling een bestuurlijke boete opgelegd.

Wat nog wel eens wordt vergeten, is dat de minder ernstige geweldsincidenten (die dus niet hoeven te worden gemeld) wel moeten worden geregistreerd en jaarlijks moeten worden geanalyseerd. Zo nodig moeten verbetermaatregelen worden getroffen. Daarnaast moeten zorg- en jeugdhulpaanbieders een jaaroverzicht maken waarin onder meer aandacht wordt besteed aan het totaal aantal geweldsincidenten, het type geweld dat in het betreffende jaar is gepleegd, de oorzaken van het geweld en de maatregelen die zijn getroffen om herhaling te voorkomen.

Laatstgenoemde verplichting geldt steeds per 1 juni met ingang van 1 juni 2019. Op die datum moet het jaaroverzicht over 2018 dus klaar zijn. Als de Inspectie constateert dat een zorgaanbieder op dat moment geen jaaroverzicht beschikbaar heeft, dan kan de inspectie een bestuursrechtelijke maatregel opleggen zoals het geven van een aanwijzing, het opleggen van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete.

Omdat een jaaroverzicht niet 1,2,3 is gemaakt, is het belangrijk dat u daar tijdig mee begint. Mocht u nog geen voorbereidingen hebben getroffen voor 2018, dan raad ik u aan dat zo spoedig mogelijk alsnog te doen. Mocht u daarbij hulp nodig hebben of andere vragen hebben over het al dan niet melden van geweldsincidenten, neemt u gerust contact op met Véza Vos (023 5530230 of vos@potjonker.nl.

Vond u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief .
Actueel / blog

Pot Jonker In-house dag beoordeeld met een 8,5!

Afgelopen donderdag 13 februari hebben we een ambitieuze groep rechtenstudenten verwelkomt op ons kantoor. Na een lunch startte ons inhoudelijke programma waarin kennismaken met onze advocaten, zaken en kantoor centraal stond. Ervaring studenten De aanwezigen studenten hebben onze in-house dag gemiddeld beoordeeld met een 8,5! En geven aan door deze dag een beter beeld te  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
18 februari 2020

Welkom – Tim van Opzeeland gestart als juridisch medewerker

Tim van Opzeeland is recentelijk gestart bij  Pot Jonker Advocaten als juridisch medewerker op de sectie arbeidsrecht. Gedurende zijn studie heeft hij door zijn stages bij diverse kantoren, ook bij Pot Jonker, en werk voor de Rechtswinkel Bijlmermeer uiteenlopende juridische ervaring opgedaan. Stage was de opstap naar meer Ik vind het gaaf dat mijn stage  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
30 januari 2020

Commissie Borstlap: ontslag moet eenvoudiger en flexwerk moet worden teruggedrongen

Vandaag presenteerde de commissie Borstlap het langverwachte rapport over (de toekomstbestendigheid van) de arbeidsmarkt. Een kleine greep uit het rapport: werkgevers moeten personeel eenvoudiger kunnen ontslaan, flexibele arbeidscontracten moeten zo veel mogelijk worden teruggedrongen en belastingvoordelen voor zelfstandigen moeten verdwijnen. Met het rapport wil de commissie het kabinet munitie geven voor verdere stappen. Wat die  ❯


Wanneer is een mantelzorgwoning een mantelzorgwoning?

Toen mantelzorg steeds meer als officiële zorgvorm werd gezien en er ook bijvoorbeeld via de Wmo formeel een beroep op werd gedaan, besloot de wetgever dat het tijd was om het bouwen of gebruiken van een mantelzorgwoning aan zo min mogelijk regels onderhevig te maken. In bijlage II bij het Bor werd een aantal definities  ❯


Voorlopige voorzieningen, hoe zit het ook weer?

Bij besluit van 27 december 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam aan Stichting Nederlands Auschwitz Comité, omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een monument op een groenstrook tussen de Weesperstraat en de Hoftuin tegenover het gebouw Weesperstraat 3 tot en met 59 in Amsterdam. Het monument wordt opgericht ter nagedachtenis aan  ❯


Wilt u een hoge WW-premie voorkomen? Kom dan nu in actie!

Om in aanmerking te komen voor de lage WW-premie dient sprake te zijn van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Mijn collega Shira Vrij liet u eerder in haar blog al weten dat een door de werkgever getekend briefje waarmee een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is voortgezet niet voldoende is en dat het ministerie  ❯


Brief Koolmees over slapende dienstverbanden neemt veel onzekerheid weg

De recente uitspraak van de Hoge Raad over de slapende dienstverbanden heeft op bepaalde vragen antwoord gegeven, maar heeft ook voor nieuwe onzekerheden gezorgd. Dit is Den Haag niet ontgaan en met een brief van 13 december jl. verschaft minister Koolmees duidelijkheid (zie onderaan de tekst een link naar deze brief). Ik som de belangrijkste  ❯


De slag bij Den Hoorn, lessen uit een supermarktoorlog voor het exploitatieplan

Een supermarktoorlog in Den Hoorn, een gehucht nabij Schipluiden, heeft geleid tot een uitspraak van de Afdeling van 20 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3927, die belangrijke gezichtspunten biedt voor het werken met een exploitatieplan. De gemeenteraad van Midden-Delfland had een bestemmingsplan vastgesteld voor een gebied, waarin aan de ene zijde een nieuw winkelcentrum was voorzien, en aan  ❯


Annotatie van Rocco Mulder bij de uitspraak van 4 oktober 2019 van de Hoge Raad, JOR 2019/269

Aansprakelijkheid stille bewindvoerder in pre-pack De Hoge Raad heeft op 4 oktober 2019 voor de eerste keer een uitspraak gewezen over de maatstaf van de persoonlijke aansprakelijkheid van de stille bewindvoerder bij een pre-pack voor het Ruwaard van Putten ziekenhuis. In de meest recente uitgave van de JOR (Jurisprudentie Onderneming & Recht) licht Rocco Mulder, advocaat en  ❯


Ambitieuze rechtenstudenten opgelet! Onze in-house dag is 13 februari 2020.

Je studeert rechten en wilt waarschijnlijk de advocatuur in. Maar welk advocatenkantoor past écht bij jou? Omdat wij begrijpen dat de keuze voor een specifiek kantoor lastig kan zijn, nodigen wij ambitieuze en ondernemende rechtenstudenten (laatste jaar BA of MA) uit om op 13 februari 2020 ons kantoor te leren kennen! Over Pot Jonker Pot  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
10 december 2019