WW-premieHet duurt niet lang meer voordat de WAB in werking treedt. Een van de vele wijzigingen die de WAB met zich brengt, is de afschaffing van de gedifferentieerde WW-premie en de introductie van een hoog en een laag WW-tarief. U komt alleen voor de lage WW-premie in aanmerking indien sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Over dit schriftelijkheidsvereiste bestaat onduidelijkheid. In de wandelgangen werd gezegd dat dit vereiste strikt moet worden uitgelegd en dat daadwerkelijk sprake moet zijn van een ondertekende arbeidsovereenkomst. Een briefje waarmee een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is voortgezet, zou niet voldoende zijn als dat briefje enkel door de werkgever is ondertekend.

Om meer duidelijkheid te krijgen, heb ik contact opgenomen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Ik heb gevraagd of bovenstaand gerucht waar is en kreeg een bevestigend antwoord. Het ministerie liet weten dat er een document (dit mag ook een verlengingsbrief zijn) moet zijn dat door beide partijen (dus door werkgever én werknemer) moet zijn ondertekend. Alleen dan kan worden voldaan aan de eis van schriftelijkheid, aldus het ministerie van SZW.

Hoewel het ministerie dit zegt, is het maar de vraag of het schriftelijkheidsvereiste per 1 januari a.s. daadwerkelijk zo strikt zal worden uitgelegd. Een dergelijke uitleg is voor de praktijk namelijk onwerkbaar. Oneindig veel overeenkomsten zijn met een eenzijdig briefje voor onbepaalde tijd verlengd. Het zou kwalijk zijn wanneer werkgevers in dergelijke situaties geen aanspraak kunnen maken op de lage WW-premie terwijl kan worden bewezen dat de werknemer in kwestie (al jaren) voor onbepaalde tijd in dienst is.

Hoewel mijn verwachting (of liever gezegd: mijn hoop) is dat dit in de praktijk wel zal loslopen, leek het ons goed u toch op de hoogte brengen van dit punt. Als het schriftelijkheidsvereiste namelijk inderdaad zo strikt wordt uitgelegd, heeft dit grote gevolgen voor de praktijk en is er voor u mogelijk werk aan de winkel. Alle brieven waarmee u een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebt verlengd zullen, als dat nog niet is gebeurd, in dat geval alsnog door uw werknemers moeten worden getekend indien u voor de lage premie in aanmerking wilt komen…

En heeft u nu al vragen? Neem dan gerust contact met mij op: Shira Vrij (tel: 023 – 5530256 / vrij@potjonker.nl)

Vindt u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief.

 
Actueel / blog

Annotatie van Rocco Mulder bij de uitspraak van 4 oktober 2019 van de Hoge Raad, JOR 2019/269

Aansprakelijkheid stille bewindvoerder in pre-pack De Hoge Raad heeft op 4 oktober 2019 voor de eerste keer een uitspraak gewezen over de maatstaf van de persoonlijke aansprakelijkheid van de stille bewindvoerder bij een pre-pack voor het Ruwaard van Putten ziekenhuis. In de meest recente uitgave van de JOR (Jurisprudentie Onderneming & Recht) licht Rocco Mulder, advocaat en  ❯


Ambitieuze rechtenstudenten opgelet! Onze in-house dag is 13 februari 2020.

Je studeert rechten en wilt waarschijnlijk de advocatuur in. Maar welk advocatenkantoor past écht bij jou? Omdat wij begrijpen dat de keuze voor een specifiek kantoor lastig kan zijn, nodigen wij ambitieuze en ondernemende rechtenstudenten (laatste jaar BA of MA) uit om op 13 februari 2020 ons kantoor te leren kennen! Over Pot Jonker Pot  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
10 december 2019

De positie van de ZZP’er in 2020 en 2021

Onlangs las ik in het Financieel Dagblad dat het voor het eerst is gelukt om in een CAO (in de architectenbranche) een tarief af te spreken voor ZZP’ers. En terwijl ik op internet de algemeen verbindendverklaring van deze CAO zocht, werd ik gebeld door een onderneming, omdat een medewerker van de belastingdienst had gezegd dat  ❯


Slapende dienstverbanden? Kom in actie!

Per 1 april 2020 worden werkgevers gecompenseerd voor betaling van de transitievergoeding (bij het einde van het dienstverband) aan (ex-)werknemers die op of na 1 juli 2015 (meer dan) twee jaar ziek zijn c.q. waren (de Wet compensatie transitievergoeding). Dat is niets nieuws. Maar een interessante vraag die hieruit voortvloeit is of die (ex-)werknemers, de  ❯


WW-premie

Het duurt niet lang meer voordat de WAB in werking treedt. Een van de vele wijzigingen die de WAB met zich brengt, is de afschaffing van de gedifferentieerde WW-premie en de introductie van een hoog en een laag WW-tarief. U komt alleen voor de lage WW-premie in aanmerking indien sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst  ❯


Aftermovie seminar arbeidsrecht 2020

In nog geen minuut tijd terugblikken op het seminar Arbeidsrecht in 2020? Dat kan nu! * Kennis blijven delen * Het was een geslaagd seminar. We vinden het belangrijk om kennis te blijven delen. Dit doen wij onder andere via onze website, social media en nieuwsbrief. Dus wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u  ❯


Blog | Terugblik seminar Arbeidsrecht in 2020

Afgelopen 31 oktober vond ons seminar ‘Arbeidsrecht in 2020’ plaats dat met de opkomst van 140(!) aanwezige HR-professionals en (bedrijfs)juristen een groot succes was. Samen met Professor Verhulp bespraken we de veranderingen in het arbeidsrecht die binnen nu en een paar maanden worden doorgevoerd. We hebben de concrete wetswijzigingen en veranderingen toegelicht, met name het  ❯


Update Wet open overheid – jurisprudentie, voortgangsbericht en ECB-advies

In een eerdere blog (“Doorstart van de Wet open overheid”) is ingegaan op de (voorgestelde) nieuwe wettelijke regeling voor het openbaar maken van overheidsinformatie: de Wet open overheid (Woo). Deze wet beoogt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te vervangen. Het oorspronkelijke ontwerp van de Woo werd (met name financieel) zo goed als onuitvoerbaar  ❯


Margot van Keeken gestart als juridisch medewerker

Margot van Keeken is recentelijk gestart bij Pot Jonker Advocaten als juridisch medewerker op de sectie insolventie- en ondernemingsrecht. Gedurende haar studie heeft zij ervaring opgedaan bij de Rechtswinkel Amsterdam en heeft zij haar juridische blik en kennis verbreed door een master te volgen in Amerika. Ruimte voor ontwikkeling én specialisatie “Na mijn studie rechten  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
18 november 2019

Wob-cursus Universiteit Leiden

Deze week gaf onze bestuursrechtadvocaat Pieter Swagemakers samen met universitair hoofddocent Annemarie Drahmann de postacademische cursus Actualiteiten Wob bij de prachtige Oude Sterrewacht van de Universiteit Leiden. “Waar in voorgaande jaren de nadruk meer leek te liggen op de uitzonderingsgronden uit de Wob, is het leuk om te zien dat dit jaar de nadruk lag  ❯