Wilt u een hoge WW-premie voorkomen? Kom dan nu in actie!Om in aanmerking te komen voor de lage WW-premie dient sprake te zijn van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Mijn collega Shira Vrij liet u eerder in haar blog al weten dat een door de werkgever getekend briefje waarmee een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is voortgezet niet voldoende is en dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan haar heeft bevestigd dat sprake moet zijn van een document (dit mag ook een verlengingsbrief zijn) dat door beide partijen (dus door werkgever én werknemer) is ondertekend en waaruit blijkt dat sprake is van een vast contract.

Door beide partijen getekende arbeidsovereenkomst of addendum

Shira sprak de hoop uit dat de regels in de praktijk niet zo strikt zouden worden uitgelegd als het ministerie aangaf maar helaas blijkt dat toch het geval. In een brief aan de Tweede Kamer bevestigt minister Koolmees namelijk dat u alleen in aanmerking komt voor de lage WW-premie indien in de loonadministratie een getekende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanwezig is of een door beide partijen ondertekend addendum bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst waaruit blijkt dat de werknemer voor onbepaalde tijd in dienst is en dat geen sprake is van een oproepovereenkomst. Of dat addendum ook een door beide partijen getekende verlengingsbrief mag zijn, blijkt niet duidelijk uit de brief van Koolmees maar het lijkt mij dat ook dit voldoende zou moeten zijn.

Uitstel tot 1 april 2020

Voor veel werkgevers betekent het voorgaande werk aan de winkel en om u daarbij enig respijt te geven, schrijft Koolmees in zijn brief dat het addendum of de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vóór 1 april 2020 in uw loonadministratie aanwezig moet zijn. Tot die tijd kunt u in de loonaangifte van de betreffende werknemers bij de indicatierubriek ‘schriftelijke arbeidsovereenkomst’ ‘ja’ aanvinken.

Het uitstel tot 1 april 2020 geldt alleen voor werknemers die reeds op 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren. Voor werknemers die na 1 januari 2020 voor onbepaalde tijd in dienst treden geldt dus dat u direct een getekend addendum of vast contract in de administratie moet opnemen.

Terugwerkende kracht

Als u niet voor 1 april 2020 aan voornoemde voorwaarden voldoet en de arbeidsovereenkomst wel voortduurt na 31 maart 2020, dan bent u alsnog met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 de hoge WW-premie verschuldigd.

Het is dus van belang om snel in kaart te brengen welke werknemers voor onbepaalde tijd bij u in dienst zijn en vervolgens te checken of u voor deze werknemers een door partijen getekend addendum/verlengingsbrief of contract in uw bezit hebt. Is dat niet zo, dan raad ik u aan een dergelijk document alsnog ter ondertekening aan de werknemer voor te leggen en ervoor te zorgen dat het document vóór 1 april 2020 getekend en wel in de loonadministratie wordt opgenomen..

Heeft u hierover vragen? Neem dan gerust contact met mij op: Véza Vos (tel: 023 – 5530243 / vos@potjonker.nl)

Vindt u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief.
Actueel / blog

Invoering Omgevingswet opnieuw uitgesteld

De nieuwe Omgevingswet, de wet die de regels voor ruimtelijke ontwikkeling moet vereenvoudigen en samenvoegen, die op 1 januari 2021 in werking zou treden is opnieuw uitgesteld. De nieuwe datum van de inwerkingtreding is nog niet bekend. In de wandelgangen gingen de geruchten al langer rond: de verwachte invoering van de Omgevingswet, op 1 januari  ❯


Nieuwe woningbouwontwikkelingen: ruimte en beperkingen voor bedrijven

Nederland is maar een klein landje waarin veel gebeurt, en daarom wordt er gewoekerd met ruimte. De gemeenteraad moet bij het vaststellen van bestemmingsplannen waarin nieuwe ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt, steeds uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening zich ervan bewust zijn dat verschillende ruimtelijke functies elkaar flink in de weg kunnen zitten. De raad  ❯


Inzet vrijwilligers in Coronacrisis

In deze crisistijd bieden veel mensen zich als vrijwilliger aan. Denk aan een vrijwilliger die ondersteuning biedt in het ziekenhuis, die software bouwt voor een digitale bingovariant voor een zorginstelling of die een rozenkweker helpt met het oogsten. Dat is mooi en kan zeer goed van pas komen. Maar welke arbeidsrechtelijke regels zijn hierop van  ❯


Welkom – Laurien Mulder gestart als advocaat bestuursrecht

Laurien Mulder is recentelijk gestart als advocaat binnen onze sectie bestuursrecht. Na waardevolle werkervaring te hebben opgedaan onder andere als jurist bij Arcadis heeft ze begin januari de beroepsopleiding vervolgd. Als Starter van de Week in Mr. Laurien licht in de rubriek Starter van de Week haar keuze voor Pot Jonker Advocaten toe: ‘Kennisdeling zit hier echt  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
26 maart 2020

Steunmaatregelen gemeente Haarlem

Ter aanvulling op de steunmaatregelen van het kabinet (zie hierover https://www.potjonker.nl/coronarecht/)) worden ook op gemeenteniveau maatregelen genomen om lokale ondernemers bij te staan. De gemeente Haarlem heeft de volgende steunmaatregelen getroffen: betaling van gemeentelijke belastingen voor ondernemers, zoals de onroerendezaakbelasting (OZB), toeristenbelasting, reclamebelasting, precariobelasting en bijdrage BedrijfsInvesteringsZone (BIZ), wordt uitgesteld tot tenminste 1 juli; voor  ❯


Coronarecht – Vragen & antwoorden gebundeld

Helder juridisch advies is belangrijk ten tijde van deze coronacrisis. Daarom hebben wij de meest voorkomende vragen & antwoorden gebundeld op onze websitepagina over Coronarecht. -Vragen?- Mogelijk heeft u na het lezen van deze informatie, of daarvoor al, vragen. Neem hierover dan gerust contact op met uw vaste contactpersoon binnen Pot Jonker Advocaten. Of met  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
20 maart 2020

Afdeling: nog even geen leven in de Texelse bierbrouwerij

De kwestie waaraan deze bijdrage is gewijd, is de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) van 15 januari 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:66). Centraal staat het bestemmingsplan “Oudeschild, uitbreiding bedrijventerrein” van de raad van Texel, dat voorziet in een nieuwe locatie voor de Texelse Bierbrouwerij die wil uitbreiden. In de uitspraak komen  ❯


Woonschepen, na de Wet verduidelijking voorschriften woonschepen

Een bestemmingsplan voor een bestaand bedrijventerrein in Eindhoven vormde inzet van een uitspraak van de Afdeling van 26 februari 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:621). Partijen met uiteenlopende gevestigde belangen in het gebied kwamen daartegen op. M.n. de overwegingen over de Wet verduidelijking voorschriften woonschepen trekken de aandacht. De bedoeling van het plan is om een bestaand bedrijventerrein op  ❯


Pot Jonker In-house dag beoordeeld met een 8,5!

Afgelopen donderdag 13 februari hebben we een ambitieuze groep rechtenstudenten verwelkomd op ons kantoor. Na een lunch startte ons inhoudelijke programma waarin kennismaken met onze advocaten, zaken en kantoor centraal stond. Ervaring studenten De aanwezigen studenten hebben onze in-house dag gemiddeld beoordeeld met een 8,5! En geven aan door deze dag een beter beeld te  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
18 februari 2020

Welkom – Tim van Opzeeland gestart als juridisch medewerker

Tim van Opzeeland is recentelijk gestart bij  Pot Jonker Advocaten als juridisch medewerker op de sectie arbeidsrecht. Gedurende zijn studie heeft hij door zijn stages bij diverse kantoren, ook bij Pot Jonker, en werk voor de Rechtswinkel Bijlmermeer uiteenlopende juridische ervaring opgedaan. Stage was de opstap naar meer Ik vind het gaaf dat mijn stage  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
30 januari 2020