Algemene voorwaarden

Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met Pot Jonker Advocaten N.V. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing. De voorwaarden bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. De tekst van deze voorwaarden is afgedrukt op de achterzijde van ons briefpapier. U kunt de voorwaarden ook downloaden door op het volgende icoontje te klikken:

Algemene Voorwaarden Pot Jonker (PDF bestand)


General Terms and Conditions Pot Jonker (PDF bestand)