Woningbouwcorporaties

Woningcorporaties zetten zich naast het huisvesten van mensen met een laag inkomen ook in voor het huisvesten van doelgroepen die extra hulp en zorg kunnen gebruiken bij het vinden van een woning.

De advocaten van Pot Jonker beschikken over de juiste ervaring en gespecialiseerde expertise die nodig is om woningcorporaties te ondersteunen in de rol en positie die zij innemen. Zij adviseren en procederen op voor woningcorporaties relevante terreinen.

Waar het om kan gaan

  • huurrecht woon- en bedrijfsruimte
  • huurbeëindiging, sloop, renovatie, asbest, overlast, hennep, illegale onder(ver)huur, huurprijsaanpassingen en servicekosten
  • projectontwikkeling en herstructureringsprojecten
  • koop/verkoop onroerend goed
  • maatschappelijk vastgoed
  • wonen en zorg
  • aanbestedingsrecht

Uw contactpersoon

15-045-100Pieter Nabben
nabben@potjonker.nl
+31(0)23 553 02 48