Overheid

De complexe samenhang van regels binnen het overheids- en bestuursrecht vergt veel van zowel overheidsinstellingen als bedrijven en particulieren. Pot Jonker Advocaten heeft diverse specialisten die u kunnen adviseren over de meest uiteenlopende juridische problemen waarbij overheden betrokken zijn. Onze uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van het omgevings- en milieurecht en aansprakelijkheid zijn zeker van toegevoegde waarde.

Wij adviseren en procederen zowel voor overheden, waaronder lokale en semi-overheden, als voor ondernemingen en particulieren die met overheden te maken hebben.

Met regelmaat geeft Pot Jonker Advocaten cursussen op het gebied van het algemeen bestuursrecht, overheidsaansprakelijkheid en omgevingsrecht, vaak op uitnodiging van gemeenten.

Waar het om kan gaan

 • aanbestedingsprocedures en -geschillen
 • bezwaar- en beroepsprocedures
 • gemeenterecht
 • omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieu)
 • handhaving
 • monumenten
 • openbare orde en veiligheid
 • onteigeningen
 • overheidsaansprakelijkheid
 • privacy
 • publiek-private samenwerking
 • verhaal van (exploitatie)kosten
 • subsidies
 • vergunningen
 • Wet openbaarheid van bestuur

Pot Jonker staat onder meer de volgende cliënten bij

 • tal van gemeenten & andere lagere overheden door het hele land
 • via Centraal beheer Achmea, de grootste verzekeraar op dit gebied,  gemeenten in het hele land in overheidsaansprakelijkheidskwesties.

Uw contactpersoon

14-642-766BinnertsJan Coen Binnerts
binnerts@potjonker.nl
+31(0)23 553 02 46