Trainingen arbeidsrecht

In elke organisatie spelen continu arbeidsrechtelijke kwesties. Om hierin adequaat te kunnen handelen of toekomstige issues te voorkomen, is kennis van het arbeidsrecht vereist. Het bijhouden van deze kennis is een uitdaging, omdat uw vaste en ad hoc werkzaamheden al veel van uw tijd vragen. Daarom biedt Pot Jonker Advocaten compacte Trainingen Arbeidsrecht aan.

Inhoudelijk invulling trainingen arbeidsrecht
Tijdens de trainingen maken we leidinggevenden of HR-professionals op een efficiënte wijze bekend met alle actuele wet- en regelgeving binnen een specifiek arbeidsrechtelijk thema. Doordat we voortdurend werken met voorbeelden uit onze praktijk, de rechtspraak en uiteraard uit uw organisatie (door u ingebracht), kan de juridische kennis direct gekoppeld worden aan de praktische uitvoering. Hiervoor reiken we tijdens de trainingen ook diverse praktische tools, checklisten en tips & tricks aan om er zo goed en makkelijk mogelijk naar te handelen.

Trainingen
U kunt kiezen uit de volgende trainingen:

 • Actualiteiten arbeidsrecht
  Wat speelt er in het arbeidsrecht en waar kunt u rekening mee houden?
 • Ontslagrecht
  Wanneer kan ontslag worden nagestreefd? Waar moet u op letten?
 • Privacy
  Welke persoonsgegevens kunt u in het kader van de arbeidsrelatie verwerken? Onder welke voorwaarden is monitoring van of onderzoek naar werknemers of sollicitanten toegestaan?
 • De zieke werknemer
  Hoe kunt u een goede invulling geven aan de re-integratie en een loonsanctie van het UWV voorkomen?
 • Verbetertrajecten
  Waar kunt u op letten als u een verbetertraject in gang zet en wanneer heeft u voldoende gedaan om ontslag na te kunnen streven?
 • Medezeggenschap
  Wanneer en op welk moment moet de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging bij besluitvorming worden betrokken?
 • Overgang van onderneming
  Wanneer is sprake van overgang van onderneming en wat zijn de gevolgen?
 • Ambtenaren
  Hiervoor geven wij de specifieke training WNRA.

Concreet
Duur:  per training 1 dagdeel à 4 uur
Voorbereidingstijd: maximaal 1 uur
Locatie:  1) inhouse of 2) bij Pot Jonker Advocaten

Kosten
1) inhouse: € 1.250,- excl. BTW, ongeacht het aantal deelnemers.
2) bij Pot Jonker Advocaten: vrije inschrijving voor deelnemers van verschillende organisaties. Kosten per deelnemer per module € 150,- excl. BTW. De training gaat door bij minimaal 10 aanmeldingen.

Meer informatie
Ontvangt u graag meer informatie over de mogelijkheden? Of heeft u behoefte aan een op maat gemaakt trainingsaanbod? Neem hierover contact op met Hester Tonino (023-5530228 of tonino@potjonker.nl).