Thuiswerken; de belangrijkste aandachtspunten op een rijHet afgelopen jaar is thuiswerken eerder regel dan uitzondering. De meeste organisaties zijn inmiddels dan ook redelijk gewend aan de thuiswerker. Maar welke regels zijn er eigenlijk aan dit nieuwe werken verbonden? Bestaat er bijvoorbeeld een recht op thuiswerken en zijn er bepaalde arboverplichtingen waarmee rekening moet worden gehouden? En hoe zorgt u ervoor dat veilig thuis wordt gewerkt? Ik zet een aantal aandachtspunten voor u op een rij.

Een recht om thuis te werken?

Er bestaat geen wettelijk recht op thuiswerken. Wel is in de Wet flexibel werken bepaald dat een werknemer om aanpassing van de arbeidsplaats kan verzoeken en dus kan vragen om thuis te mogen werken. Een dergelijk verzoek kan vrij eenvoudig door de werkgever van de hand worden gewezen. Weliswaar zijn er tijdens de pandemie een aantal uitspraken gewezen waarin is geoordeeld dat de werkgever de werknemer wel moest toestaan thuis te werken maar de kans is vrij groot dat werknemers na afloop van de pandemie weer afhankelijk zijn van de welwillendheid van de werkgever.

Het initiatiefwetsvoorstel ‘werken waar je wilt’ beoogt hier verandering in te brengen. Op grond van dat voorstel wordt het voor (bepaalde) werkgevers lastiger om een verzoek tot thuiswerken af te wijzen. Een dergelijk verzoek kan dan namelijk alleen nog worden afgewezen indien sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Die belangen zijn niet snel aan de orde. U moet dan bijvoorbeeld denken aan de situatie waarin de bedrijfsvoering praktisch stil komt te liggen als de werknemer thuis zou gaan werken.

Of dit wetsvoorstel daadwerkelijk wet wordt, is nog de vraag. Het is inmiddels bij de Tweede Kamer ingediend en ligt nu voor advies bij de Raad van State.

Arboregels

In ieder geval geldt dat een thuiswerkplek dient te voldoen aan (een deel van) de arbonormen. Zo dient een werkgever bijvoorbeeld te zorgen voor een ergonomisch ingerichte thuiswerkplek en een beleid op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting (onder meer werkdruk). Ook dient een werkgever de werknemer instructies te geven over een juiste werkhouding (denk aan een juiste bureauhoogte en goede instelling van een bureaustoel) en de verlichting van de werkplek. Om er zeker van te zijn dat de werkplek van werknemers voldoet aan de arboregels kan worden overwogen om een externe deskundige in te schakelen die de werkplek van de thuiswerker controleert.

Veilig thuiswerken

Als een werknemer thuis werkt, is het daarnaast van belang dat dat veilig gebeurt. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een aantal tips gegeven voor veilig thuis werken tijdens de coronacrisis:

  • Werk indien mogelijk in een beveiligde thuiswerkomgeving en wees voorzichtig met het gebruik van gratis cloud-, opslag- of e-maildiensten.
  • Bescherm gevoelige documenten. Zorg ervoor dat gevoelige documenten op de server van de organisatie komen te staan als deze nu alleen op een USB-stick of op papier staan. Maak ook gebruik van versleutelde USB-sticks.
  • Wees voorzichtig met het gebruik van (video)chatdiensten. Maak voor gesprekken waarin gevoelige gegevens worden besproken bij voorkeur gebruik van de beschikbare veilige communicatiemiddelen, zoals de telefoon of beveiligde versies van (video)chatdiensten. Ga bewust om met consumentenapps (zoals FaceTime, Skype of Signal) en gebruik deze tijdens de coronacrisis bij hoge uitzondering. Bespreek daarbij dan zo min mogelijk gevoelige gegevens.
  • Let op phishingmails. Klik niet op links in e-mailberichten die niet worden verwacht of die van een onbekende afzender zijn. Open daarbij ook geen bijlagen en vul geen gegevens in.

Thuiswerkovereenkomst

Uit het voorgaande blijkt dat aan het thuiswerken wel wat haken en ogen zitten. Om die reden is het aan te raden een thuiswerkovereenkomst met de werknemer aan te gaan waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd. Het is verstandig om daarnaast ook een meer algemene regeling op te stellen als het thuiswerken voor meerdere werknemers wordt opengesteld. Daarin kan dan uiteen worden gezet hoe een verzoek om thuiswerken wordt beoordeeld, bijvoorbeeld in welke functies en onder welke omstandigheden thuiswerken mogelijk is, dat thuiswerken alleen mag na ondertekening van de thuiswerkovereenkomst etc. Daarnaast zullen ook regels moeten worden opgenomen omtrent eventuele controle van thuiswerkers en de bescherming van persoonsgegevens (bijvoorbeeld over de beveiliging van de kamer waarin wordt gewerkt). Deze thuiswerkregeling zal ter instemming aan de Ondernemingsraad moeten worden voorgelegd.

Mocht u hierbij hulp nodig hebben of mocht u andere arbeidsrechtelijke vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met Véza Vos (vos@potjonker.nl of 023-5530243) of met één van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

Vond u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u zich dan in voor de nieuwsbrief.
Actueel / blog

Pot Jonker Advocaten is op zoek naar een advocaat-medewerker met belangstelling voor de civiele overheidspraktijk

Overheidsteam bij Pot Jonker Advocaten De overheidspraktijk van Pot Jonker kent een breed scala aan werkzaamheden. Wij zijn gespecialiseerd in omgevingsrecht, gebiedsontwikkeling, gemeenterecht, openbare orde en veiligheid, bestuursprocesrecht, subsidies, handhaving, overheidsaansprakelijkheid en overheidsprivaatrecht. Wij adviseren en procederen zowel voor overheden, waaronder lokale en semi-overheden, als voor ondernemingen en particulieren die met overheden te maken hebben.  ❯

Pot Jonker Advocaten
07 april 2021

Pot Jonker Advocaten zoekt een gevorderd stagiair of beginnend medewerker overheidspraktijk

Overheidsteam bij Pot Jonker Advocaten Overheidsrecht is een belangrijke specialisatie binnen ons kantoor. De overheidspraktijk van Pot Jonker kent een breed scala aan werkzaamheden. Wij zijn gespecialiseerd in omgevingsrecht, gebiedsontwikkeling, gemeenterecht, openbare orde en veiligheid, bestuursprocesrecht, subsidies, handhaving, overheidsaansprakelijkheid en overheidsprivaatrecht. Wij adviseren en procederen zowel voor overheden, waaronder lokale en semi-overheden, als voor ondernemingen  ❯

Pot Jonker Advocaten
07 april 2021

Tips & Tricks vergunningaanvraag buitenfestival voor festivalorganisatoren

De procedures om succesvol een vergunning voor een buitenfestival aan te vragen zijn er de laatste jaren niet makkelijker op geworden. Er moet met steeds meer aspecten rekening gehouden worden bij een vergunningaanvraag. Denk aan de gevolgen van een festival voor de stikstofdepositie in een natuurgebied of de geluids- en verkeersoverlast voor omwonenden. Maar ook  ❯


Burgemeester Tilburg mocht autoverhuurbedrijf geen dwangsommen opleggen

De Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Tilburg kent sinds 2016 een bepaling, op grond waarvan de burgemeester de bevoegdheid heeft om gebouwen en bedrijfsmatige activiteiten aan te wijzen waarvoor een vergunningplicht gaat gelden, omdat in of rondom deze gebouwen of door de bedrijfsmatige activiteiten de leefbaarheid of de openbare orde en veiligheid in de  ❯


Doorgeslagen rechtsverwerkingsclausules in aanbestedingsdocumentatie

In het maart-nummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR) is een annotatie verschenen van de hand van Babette Blaisse, Esther Dubach en Nathanaëlle Kiekens. Hierin behandelen zij een aanbestedingsrechtelijk vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. De zaak gaat over het volgende: In de aanbestedingsstukken van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  ❯


Interview in De Jurist (FD): advocaat Floris Diepraam & Manager Commercial Legal PostNL Stefan Gerts

In het artikel Cliënt en juridisch adviseur: ‘Bij PostNL komt van alles langs’ van De Jurist van afgelopen vrijdag vertellen ondernemingsrecht advocaat Floris Diepraam en Manager Commercial Legal bij PostNL Stefan Gerts over hun langdurige samenwerking. Het interview geeft een inkijkje in het ontstaan van de samenwerking, het belang van een breder perspectief op juridische  ❯

Pot Jonker Advocaten
09 maart 2021

VNPF & Pot Jonker Advocaten kennissessie ‘Vergunningaanvraag buitenfestival’ op 18 maart 2021

De procedures om succesvol een vergunning voor een buitenfestival aan te vragen zijn er de laatste jaren niet makkelijker op geworden. Er moet met steeds meer aspecten rekening gehouden worden bij een vergunningaanvraag. Denk aan de gevolgen van een festival voor de stikstofdepositie in een natuurgebied of de geluids- en verkeersoverlast voor omwonenden. Hoe houdt  ❯


Meer ruimte om afscheid te nemen van oudere werknemer door RVU-vrijstelling

Voor sommige werknemers vallen de jaren voor het bereiken van de AOW-leeftijd zwaar. Werknemers zullen hun arbeidsovereenkomst niet snel zelf opzeggen, omdat dat grote financiële gevolgen kan hebben, onder andere voor de pensioenopbouw. Werkgevers willen die werknemers vaak best iets meegeven bij een eerder ontslag, maar worden tegengehouden door de zogeheten RVU-heffing (heffing naar aanleiding  ❯


Privacyregels voor werkgevers in tijden van corona

Als werkgever heeft u de plicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Om te voorkomen dat een werknemer met het coronavirus collega’s besmet, wilt u maatregelen treffen en wellicht ook kunnen controleren. Daarbij moet rekening worden gehouden met privacyregels. Voorbeelden van privacyregels U mag bijvoorbeeld niet vragen of uw werknemer corona heeft en als  ❯


Wat komt er kijken bij een reorganisatie vanwege corona?

Misschien bent u als ondernemer de afgelopen periode doorgekomen door gebruik te maken van de NOW en andere steunmaatregelen van de overheid, maar ontkomt u er niet aan om afscheid te gaan nemen van werknemers. In een eerdere blog hebben wij de vier belangrijkste aandachtspunten en reorganisatietips op een rij gezet. In dit blog leest  ❯