Slapende dienstverbanden? Kom in actie!Per 1 april 2020 worden werkgevers gecompenseerd voor betaling van de transitievergoeding (bij het einde van het dienstverband) aan (ex-)werknemers die op of na 1 juli 2015 (meer dan) twee jaar ziek zijn c.q. waren (de Wet compensatie transitievergoeding). Dat is niets nieuws. Maar een interessante vraag die hieruit voortvloeit is of die (ex-)werknemers, de zogeheten slapers, beëindiging van het dienstverband ook kunnen afdwingen.  In deze blog sta ik stil bij het antwoord van de Hoge Raad op deze vraag en zal ik vervolgens toelichten waarom u zo snel mogelijk in actie moet komen.

‘Ja en amen’ van werkgever op een voorstel werknemer

Nadat hierover in de lagere rechtspraak lange tijd verdeeldheid bestond, gaf de Hoge Raad op 8 november jl. het verlossende woord: een werkgever is in beginsel verplicht mee te werken aan beëindiging van de slapende dienstverbanden. In zijn beschikking oordeelt de Hoge Raad dat als uitgangspunt geldt dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW) moet instemmen met een voorstel van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Dit onder toekenning van een vergoeding aan de werknemer ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding.

Uitzondering op instemmen met voorstel werknemer

Op bovengenoemd uitgangspunt wordt door de Hoge Raad een uitzondering aanvaard, namelijk als de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft bij instandhouding van de arbeidsovereenkomst. U moet dan bijvoorbeeld denken aan het geval dat nog sprake is van reële re-integratiemogelijkheden voor de werknemer. De Hoge Raad benadrukt dat het gerechtvaardigd belang niet kan zijn gelegen in de omstandigheid dat de werknemer bijna de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Ook als die werknemers een voorstel tot beëindiging doen, zult u dus in principe moeten instemmen.

Welke vergoeding moet aan de slaper worden betaald?

Volgens de Hoge Raad moet u een slaper een vergoeding betalen ter hoogte van de transitievergoeding die verschuldigd was op het moment dat u het dienstverband met de slaper had kunnen beëindigen. Het gaat dan om de transitievergoeding die verschuldigd was aan het einde van de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte. Veelal is dat de transitievergoeding bij 104 weken ziekte, maar er zijn ook situaties waarbij de loondoorbetaling op een later moment eindigt.

Even een voorbeeld om dit te verhelderen. Stel dat u bij 104 weken ziekte een loonsanctie van één jaar opgelegd krijgt, dan zal het dienstverband pas aan het einde van de loonsanctieperiode beëindigd kunnen worden. In dat geval dient u aan de slaper een transitievergoeding tot het einde van de loonsanctie te betalen. Die vergoeding is hoger dan het bedrag dat u van het UWV gecompenseerd krijgt. Het compensatiebedrag is namelijk (onder meer) gemaximeerd tot de transitievergoeding bij 104 weken ziekte. Dit betekent dat u een deel van de vergoeding aan de slaper uit eigen zak betaalt.

Vergoeding naar huidig of nieuw recht?

Per 1 januari 2020 wijzigt de opbouw en berekening van de transitievergoeding. Op basis van het overgangsrecht geldt de nieuwe transitievergoeding per 1 januari 2020, tenzij vóór 1 januari 2020 een ontslagprocedure is gestart of is opgezegd. Het is de vraag hoe de beschikking van de Hoge Raad in het licht van dit overgangsrecht  moet worden gelezen. Dient de vergoeding aan de slaper te worden berekend naar huidig of naar nieuw recht?

Uit de overwegingen van de Hoge Raad lijkt te kunnen worden afgeleid dat de transitievergoeding naar huidig recht moet worden berekend indien het einde van de loondoorbetalingsverplichting vóór 1 januari 2020 is gelegen. Dat betekent dat u als de wiederweerga in actie moet komen! Het UWV verstrekt namelijk in principe alleen compensatie op basis van het huidige recht als het dienstverband vóór 1 januari 2020 eindigt of als u voor die datum een ontslagprocedure bent begonnen. Als u wacht met een beëindiging van het dienstverband tot in 2020, dan zal het UWV compensatie verstrekken op basis van het nieuwe recht en dat bedrag valt in sommige gevallen fors lager uit. U zult dan dus een deel zelf moeten betalen.

Schud uw slapers wakker!

En wat nu als slapers zich nog niet bij u hebben gemeld? Moet u de slapers dan actief gaan benaderen? Wat ons betreft wel! Wij verwachten namelijk dat werkgevers die niet eigener beweging slapers benaderen slecht werkgeverschap kan worden verweten. Als we daarin gelijk krijgen, dan moet u alsnog (hetzelfde of veel meer) betalen. Die betalingsverplichting wordt vervolgens niet door het UWV gecompenseerd omdat deze kwalificeert als schadevergoeding. Het is dus ook daarom van belang dat u zo snel mogelijk controleert of u slapers in dienst heeft die na 1 juli 2015 twee jaar ziek waren. Als dat zo is, dan raden wij u aan ze wakker te schudden.

Welk voorstel?

Hoe u de arbeidsovereenkomst vervolgens het beste kunt beëindigen en wat u de slapers precies moet aanbieden, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Zo is het bijvoorbeeld van belang of een loonsanctie is opgelegd, wanneer de (ex-)werknemer twee jaar ziek was en/of sprake was van een no-riskpolis. Kortom op individueel niveau moet worden gekeken hoe deze beëindiging het beste kan ingezet.

Uiteraard adviseren wij u graag over de te nemen stappen. Neemt u in dat geval gerust contact op met Véza Vos (023 – 5530243 of vos@potjonker.nl) .

Vindt u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief .
Actueel / blog

Een tweeluik: de verdringingsreeks: hoe zit het ook alweer?

Het is droger dan ooit en het neerslagtekort is de aflopen jaren fors toegenomen. Ook dit jaar stevenen we weer af op een extreem droog jaar (zie ook de grafiek van de KNMI hieronder). De verwachting is dat door klimaatverandering alleen maar steeds langere droge en hete perioden zullen voorkomen. We zullen er rekening mee  ❯


Training reorganisatietrajecten op 24 augustus

Veel ondernemingen verkeren in zwaar weer, ondanks de NOW en andere steunmaatregelen vanuit de overheid. Sommige ondernemingen zullen niet aan een reorganisatie ontkomen en moeten afscheid gaan nemen van werknemers. Bij een reorganisatie komt veel kijken. Als er veel werknemers bij de reorganisatie betrokken zijn, zal met de vakbonden overleg (moeten) worden gevoerd over een  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
08 juli 2020

Nieuwe webmodule basis voor samenwerking ZZP’ers?

In alle coronaberichtgeving is het bijna aan de aandacht ontsnapt, maar op 15 juni 2020 stuurden minister Koolmees en staatssecretaris Vijlbrief een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de vervolgstappen in het zzp-beleid. De plannen over de drietrapsraket gaan overboord en er komt voor alle situaties een webmodule. Wat heeft de minister  ❯


AQUAradius onderdeel van de expositie Gebouwde trots

AQUAradius, één van de grootste woonprojecten in ons land dat gerealiseerd is op basis van collectief particulier opdrachtgeverschap, is opgenomen in de nieuwe expositie Gebouwde trots! van ABC Architectuurcentrum Haarlem. Het woonproject is gebouwd in opdracht van CPO-vereniging AQUAradius in samenwerking met ARX Architecten en Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen. Pot Jonker advocaat Jan Coen  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
25 juni 2020

Pot Jonker Advocaten verwelkomt twee nieuwe advocaten in vastgoedteam

Recentelijk zijn er twee nieuwe advocaten gestart bij Pot Jonker Advocaten, namelijk Esther Dubach en Hendrik-Jan Huijzer. Zij zijn beiden werkzaam binnen het vastgoedrecht. Vastgoedrecht bij Pot Jonker Pieter Nabben, hoofd sectie vastgoedrecht Pot Jonker Advocaten: “We hebben onze sectie Vastgoedrecht uitgebreid met twee echte talenten en dat stemt ons heel tevreden. Vastgoedrecht is een  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
23 juni 2020

Student-stagiair Sarith Jonker: ‘Mijn geleverde werk werd gewaardeerd’

Stagelopen bij Pot Jonker Advocaten, Sarith Jonker ging de uitdaging aan. Waarvoor koos ze voor Pot Jonker Advocaten, welke verwachtingen had ze en wat vergeet zij nooit meer van haar stage? Op deze en nog meer vragen geeft Sarith antwoord in de rubriek Student-stagiair van de week in MR. Succesvolle stage “De fijne ervaring en  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
16 juni 2020

Bestemmingsplannen en de omgang met bewonersinitiatieven en -alternatieven

Lang gold in bestemmingsplankwesties dat de Afdeling vooral toetste of de keuze van de raad voor een bepaalde bestemming aanvaardbaar was, zonder daarbij veel aandacht te besteden aan de mogelijkheid dat een door appellanten aangedragen alternatieve invulling misschien wel beter zou zijn geweest. Tegelijkertijd had de Afdeling wel een open oog voor concrete planinitiatieven, veelal  ❯


Floris Bakels adviseur bij Pot Jonker Advocaten

Floris Bakels, oud-vicepresident en oud-advocaat Generaal bij de Hoge Raad en oud-senior rechter bij de rechtbank  Amsterdam, heeft zich als adviseur verbonden aan Pot Jonker Advocaten. Over Floris Bakels Floris Bakels heeft een lange carrière bij de rechterlijke macht doorlopen.  Hij was rechter bij de Rechtbank Haarlem (1984), raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam (1989) en  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
08 juni 2020

NOW 2.0 versus NOW: nieuwe mogelijkheden & belangrijkste verschillen

Het kabinet heeft het Noodpakket 2.0 aangekondigd. Onderdeel van de aangekondigde maatregelen is de verlenging van de NOW met 3 maanden. Wat betekent dit voor werkgevers? Nieuwe mogelijkheden NOW 2.0 Ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de NOW 1.0 én ondernemers die dat niet hebben gedaan maar dat voor de komende periode alsnog willen doen, kunnen een beroep  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
27 mei 2020

Geslaagd beroep op vertrouwensbeginsel met toepassing driestappenplan

In deze blog, zoals verschenen in de nieuwsbrief Omgevingsrecht van Sdu, wordt ingegaan op een uitspraak  van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 22 april jl. (ECLI:NL:RVS:2020:1128). Centraal in deze uitspraak staat het vertrouwensbeginsel. In de praktijk slaagt (of wellicht: slaagde) een beroep op het vertrouwensbeginsel in het bestuursrecht  ❯