Seminar Aardgasvrij (ver)bouwen op 24 septemberEnergietransitie: uitdagende gasdoelstelling
De doelstelling om alle gebouwen in 2050 van het aardgas af te hebben, is uitdagend. Net als de keuzes die gemaakt moeten worden om die doelstelling te bereiken. Er zijn verschillende duurzame energiebronnen die aardgas kunnen vervangen; van een collectieve oplossing als een warmtenet tot individuele oplossingen zoals all-electric. Eenmaal een keuze gemaakt? Dan valt of staat het succes van een aardgasvrij renovatie- of nieuwbouwproject met de afspraken die gemaakt worden tussen de gemeente, de woningbouwcorporatie en bouwer of projectontwikkelaar.

Concrete inhoud seminar
Pot Jonker advocaten en projectmanagementbureau Balance bundelen hun krachten en energie in een seminar specifiek voor gemeenten, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en andere betrokken uitvoerders. Tijdens dit seminar geven we juridische en praktische handvatten om aardgasvrije bestaande bouw en nieuwbouw te realiseren. Aan de hand van actuele casussen behandelen we de keuzes die gemaakt moeten worden bij aardgasvrij (ver)bouwen.

Pot Jonker & Balance delen inzichten uit praktijk
Balance deelt inzichten en afwegingen uit de praktijk van betrokken partijen in het realiseren van aardgasvrije bouwprojecten.  Pot Jonker Advocaten praat u bij over het juridisch kader waarbinnen deze ontwikkelingen plaatsvinden en geeft tips  om doelmatige plannen en goed afgestemde samenwerkingsovereenkomsten op te stellen.

Onder andere onderstaande praktijkvragen zullen worden beantwoord:

  • Welke plannen moet een gemeente maken, nu en met het oog op de omgevingswet en wie moeten daarbij betrokken worden?
  • Welke juridisch afdwingbare afspraken kunnen de betrokkenen onderling maken?
  • Welke rollen kan de gemeente innemen bij het realiseren van een warmtenet en hoe kan zij dan de publieke belangen borgen?
  • Hoe worden aardgasvrije bouwprojecten gefinancierd?

Wanneer & waar?
Dinsdag 24 september in het Teylers Museum in Haarlem.

Programma

  • Vanaf 14.30 uur: inloop
  • 15.00-17.00 uur: inhoudelijk programma
  • afsluitende borrel tot 18.00 uur

Over Teylers museum

Het Teylers museum is het eerste en oudste museum van Nederland. Met haar prachtige collecties is zij gevestigd in een uniek historisch pand, waarbinnen actief gezocht wordt naar verduurzamingsmogelijkheden. Dit heeft ertoe geleid dat het Teylers museum o.a. Green Key Gold member is.

Seminar gemist maar wel geïnteresseerd?
Dit seminar vond 24 september 2019 plaats. Mocht u hier nog informatie willen ontvangen over de juridische en praktische kaders van Aardgasvrij (ver)bouwen, laat het ons weten op seminar@potjonker.nl zodat we met u de besproken informatie kunnen delen. Mocht u nog andere vragen hebben, dan kunt u hierover altijd contact opnemen met Rachel Hoeneveld (hoeneveld@potjonker.nl) en Jan Coen Binnerts (binnerts@potjonker.nl)
Actueel / blog

Commissie Borstlap: ontslag moet eenvoudiger en flexwerk moet worden teruggedrongen

Vandaag presenteerde de commissie Borstlap het langverwachte rapport over (de toekomstbestendigheid van) de arbeidsmarkt. Een kleine greep uit het rapport: werkgevers moeten personeel eenvoudiger kunnen ontslaan, flexibele arbeidscontracten moeten zo veel mogelijk worden teruggedrongen en belastingvoordelen voor zelfstandigen moeten verdwijnen. Met het rapport wil de commissie het kabinet munitie geven voor verdere stappen. Wat die  ❯


Wanneer is een mantelzorgwoning een mantelzorgwoning?

Toen mantelzorg steeds meer als officiële zorgvorm werd gezien en er ook bijvoorbeeld via de Wmo formeel een beroep op werd gedaan, besloot de wetgever dat het tijd was om het bouwen of gebruiken van een mantelzorgwoning aan zo min mogelijk regels onderhevig te maken. In bijlage II bij het Bor werd een aantal definities  ❯


Voorlopige voorzieningen, hoe zit het ook weer?

Bij besluit van 27 december 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam aan Stichting Nederlands Auschwitz Comité, omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een monument op een groenstrook tussen de Weesperstraat en de Hoftuin tegenover het gebouw Weesperstraat 3 tot en met 59 in Amsterdam. Het monument wordt opgericht ter nagedachtenis aan  ❯


Wilt u een hoge WW-premie voorkomen? Kom dan nu in actie!

Om in aanmerking te komen voor de lage WW-premie dient sprake te zijn van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Mijn collega Shira Vrij liet u eerder in haar blog al weten dat een door de werkgever getekend briefje waarmee een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is voortgezet niet voldoende is en dat het ministerie  ❯


Brief Koolmees over slapende dienstverbanden neemt veel onzekerheid weg

De recente uitspraak van de Hoge Raad over de slapende dienstverbanden heeft op bepaalde vragen antwoord gegeven, maar heeft ook voor nieuwe onzekerheden gezorgd. Dit is Den Haag niet ontgaan en met een brief van 13 december jl. verschaft minister Koolmees duidelijkheid (zie onderaan de tekst een link naar deze brief). Ik som de belangrijkste  ❯


De slag bij Den Hoorn, lessen uit een supermarktoorlog voor het exploitatieplan

Een supermarktoorlog in Den Hoorn, een gehucht nabij Schipluiden, heeft geleid tot een uitspraak van de Afdeling van 20 november 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3927, die belangrijke gezichtspunten biedt voor het werken met een exploitatieplan. De gemeenteraad van Midden-Delfland had een bestemmingsplan vastgesteld voor een gebied, waarin aan de ene zijde een nieuw winkelcentrum was voorzien, en aan  ❯


Annotatie van Rocco Mulder bij de uitspraak van 4 oktober 2019 van de Hoge Raad, JOR 2019/269

Aansprakelijkheid stille bewindvoerder in pre-pack De Hoge Raad heeft op 4 oktober 2019 voor de eerste keer een uitspraak gewezen over de maatstaf van de persoonlijke aansprakelijkheid van de stille bewindvoerder bij een pre-pack voor het Ruwaard van Putten ziekenhuis. In de meest recente uitgave van de JOR (Jurisprudentie Onderneming & Recht) licht Rocco Mulder, advocaat en  ❯


Ambitieuze rechtenstudenten opgelet! Onze in-house dag is 13 februari 2020.

Je studeert rechten en wilt waarschijnlijk de advocatuur in. Maar welk advocatenkantoor past écht bij jou? Omdat wij begrijpen dat de keuze voor een specifiek kantoor lastig kan zijn, nodigen wij ambitieuze en ondernemende rechtenstudenten (laatste jaar BA of MA) uit om op 13 februari 2020 ons kantoor te leren kennen! Over Pot Jonker Pot  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
10 december 2019

De positie van de ZZP’er in 2020 en 2021

Onlangs las ik in het Financieel Dagblad dat het voor het eerst is gelukt om in een CAO (in de architectenbranche) een tarief af te spreken voor ZZP’ers. En terwijl ik op internet de algemeen verbindendverklaring van deze CAO zocht, werd ik gebeld door een onderneming, omdat een medewerker van de belastingdienst had gezegd dat  ❯


Slapende dienstverbanden? Kom in actie!

Per 1 april 2020 worden werkgevers gecompenseerd voor betaling van de transitievergoeding (bij het einde van het dienstverband) aan (ex-)werknemers die op of na 1 juli 2015 (meer dan) twee jaar ziek zijn c.q. waren (de Wet compensatie transitievergoeding). Dat is niets nieuws. Maar een interessante vraag die hieruit voortvloeit is of die (ex-)werknemers, de  ❯