Seminar Aardgasvrij (ver)bouwen op 24 septemberEnergietransitie: uitdagende gasdoelstelling
De doelstelling om alle gebouwen in 2050 van het aardgas af te hebben, is uitdagend. Net als de keuzes die gemaakt moeten worden om die doelstelling te bereiken. Er zijn verschillende duurzame energiebronnen die aardgas kunnen vervangen; van een collectieve oplossing als een warmtenet tot individuele oplossingen zoals all-electric. Eenmaal een keuze gemaakt? Dan valt of staat het succes van een aardgasvrij renovatie- of nieuwbouwproject met de afspraken die gemaakt worden tussen de gemeente, de woningbouwcorporatie en bouwer of projectontwikkelaar.

Concrete inhoud seminar
Pot Jonker advocaten en projectmanagementbureau Balance bundelen hun krachten en energie in een seminar specifiek voor gemeenten, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en andere betrokken uitvoerders. Tijdens dit seminar geven we juridische en praktische handvatten om aardgasvrije bestaande bouw en nieuwbouw te realiseren. Aan de hand van actuele casussen behandelen we de keuzes die gemaakt moeten worden bij aardgasvrij (ver)bouwen.

Pot Jonker & Balance delen inzichten uit praktijk
Balance deelt inzichten en afwegingen uit de praktijk van betrokken partijen in het realiseren van aardgasvrije bouwprojecten.  Pot Jonker Advocaten praat u bij over het juridisch kader waarbinnen deze ontwikkelingen plaatsvinden en geeft tips  om doelmatige plannen en goed afgestemde samenwerkingsovereenkomsten op te stellen.

Onder andere onderstaande praktijkvragen zullen worden beantwoord:

  • Welke plannen moet een gemeente maken, nu en met het oog op de omgevingswet en wie moeten daarbij betrokken worden?
  • Welke juridisch afdwingbare afspraken kunnen de betrokkenen onderling maken?
  • Welke rollen kan de gemeente innemen bij het realiseren van een warmtenet en hoe kan zij dan de publieke belangen borgen?
  • Hoe worden aardgasvrije bouwprojecten gefinancierd?

Wanneer & waar?
Dinsdag 24 september in het Teylers Museum in Haarlem.

Programma

  • Vanaf 14.30 uur: inloop
  • 15.00-17.00 uur: inhoudelijk programma
  • afsluitende borrel tot 18.00 uur

Over Teylers museum

Het Teylers museum is het eerste en oudste museum van Nederland. Met haar prachtige collecties is zij gevestigd in een uniek historisch pand, waarbinnen actief gezocht wordt naar verduurzamingsmogelijkheden. Dit heeft ertoe geleid dat het Teylers museum o.a. Green Key Gold member is.

Inschrijven?

U kunt zich tot en met 17 september inschrijven voor de gratis deelname aan het seminar. Na inschrijving sturen wij u een bevestiging met daarbij een routebeschrijving.

Graag zien wij u op 24 september!

Klik hier om u aan te melden
Actueel / blog

Failliet verklaarde VTK maakt onder leiding van curator Ingwersen doorstart

De in augustus failliet verklaarde apparatenbouwer Van Tongeren-Kennemer (VTK) maakt een doorstart. Het bedrijf dat apparatuur levert voor de voedingsindustrie gaat verder onder de vlag van de Deense SiccaDania Group. Peter Ingwersen, één van de drie bij Pot Jonker Advocaten werkzame curatoren, heeft als curator in dit faillissement deze doorstart gecoördineerd. Beperken schade en behoud  ❯


Ontslag makkelijker en goedkoper na 1 januari 2020?

Op 1 januari 2020 wordt een nieuwe ontslaggrond ingevoerd. Waarom is dat? En wat levert deze nieuwe onslaggrond op? Huidige ontslaggrond Sinds de invoering van de WWZ in 2015 hebben we te maken met specifiek in de wet omschreven ontslaggronden. Alleen als sprake is van een geheel voldragen ontslaggrond kan tot gedwongen ontslag via de  ❯


Zorgen om Nederlandse arbeidsmarkt: kloof tussen flex & vast groeit

Noodklok De kloof tussen werknemers in vaste dienst en flexwerkers (zzp’ers en werknemers zonder vast contract) wordt steeds groter in Nederland. Moeten we ons zorgen maken om deze ontwikkeling? Ja, zeggen onder andere de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland en de Commissie Borstlap (die onderzoek deed naar de toekomstbestendigheid van de Nederlandse arbeidsmarkt). Er wordt gesproken  ❯


Een keten van arbeidsovereenkomsten; welke regels gelden straks?

Per 1 januari 2020 is het zo ver; de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) treedt in werking! Voor werkgevers brengt die wet de nodige veranderingen met zich. Er is inmiddels al veel aandacht geweest voor de lager wordende transitievergoeding, het feit dat het (wat) makkelijker wordt om werknemers te ontslaan en de sterker wordende positie  ❯


Rechtszekerheid in een omgevingsplan

De gemeenteraad van het Brabantse Boekel stelde in 2018 als eerste gemeente een “omgevingsplan” vast voor het buitengebied. Het ging om een zogenoemd bestemmingsplan met verbrede reikwijdte als bedoeld in artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Deze regeling biedt de mogelijkheid om voor te sorteren op de Omgevingswet. Op 14 augustus 2019  ❯


Seminar ‘Arbeidsrecht in 2020’ met Prof. Verhulp

Het arbeidsrecht is volop in beweging. Op 1 januari 2020 zal de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking treden. Door de wijzigingen die deze wet met zich brengt (zoals een extra ontslaggrond, aanpassing van de ketenregeling en invoering van een gedifferentieerde WW-premie) moet ‘flex minder flex en vast minder vast’ worden. Per 1 april 2020  ❯


Payrolling na 1 januari 2020 – alleen nog voor het MKB interessant

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft voor payrolling grote gevolgen, waardoor dat voor grotere ondernemingen nauwelijks meer interessant is. Dat ligt mogelijk anders voor het MKB. Wat is payrolling eigenlijk? Bij payrolling is sprake van een materiële en een formele werkgever. De medewerker verricht zijn werk voor de materiële werkgever maar die heeft het  ❯


Gewijzigde rechterlijke inzichten over de vergunningplicht van een mestplaat

Soms kom je een uitspraak tegen die in eerste instantie helemaal niet zo bijzonder lijkt, maar bij een tweede lezing toch het vermelden waard is. Dat geldt zeker voor de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 31 juli 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:2648). Last onder dwangsom ter verwijdering van de mestplaat In deze  ❯


Seminar Aardgasvrij (ver)bouwen op 24 september

Energietransitie: uitdagende gasdoelstelling De doelstelling om alle gebouwen in 2050 van het aardgas af te hebben, is uitdagend. Net als de keuzes die gemaakt moeten worden om die doelstelling te bereiken. Er zijn verschillende duurzame energiebronnen die aardgas kunnen vervangen; van een collectieve oplossing als een warmtenet tot individuele oplossingen zoals all-electric. Eenmaal een keuze  ❯


Het pensioenakkoord: welke wijzigingen staan vast en wat levert het op?

In juni 2019 sloot de regering met werkgevers en vakorganisaties een pensioenakkoord. Iedereen jubelde, want er is jarenlang tevergeefs gepoogd om een nieuw pensioenstelsel te bedenken dat zowel uitvoerbaar als betaalbaar zou zijn. In het pensioenakkoord staat een aantal maatregelen dat op termijn moet leiden tot een evenwichtig pensioenstelsel. Wat staat daarvan nu al vast?  ❯