PublicatiesRocco Mulder aangesteld tot curator in faillissement Indiase Jet Airways

De op één na grootse luchtvaartmaatschappij van India, Jet Airways (India) Limited, is op 21 mei 2019 door de rechtbank Noord-Holland in Haarlem in staat van faillissement verklaard met aanstelling van Rocco Mulder tot curator. Het faillissement is aangevraagd door transporteurs uit België en Luxemburg. Rocco Mulder is één van de drie bij Pot Jonker  ❯


Update ondernemingsrecht

Pot Jonker houdt voortdurend bij met welke ontwikkelingen onze klanten rekening moeten houden. In deze nieuwsbrief gaan wij in op acht ontwikkelingen die relevant zijn op het gebied van het ondernemingsrecht. 1. Wet bescherming bedrijfsgeheimen in werking getreden Tot voor kort waren rechthebbenden die wilden optreden tegen inbreuken op hun bedrijfsgeheimen aangewezen op het algemene  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
17 april 2019

Netherlands Commercial Court (of Appeal): procederen in commerciële geschillen nu mogelijk in het Engels

Per 1 januari 2019 is het Netherlands Commercial Court (NCC) bij de rechtbank Amsterdam en het Netherlands Commercial Court of Appeal (NCCA) bij het gerechtshof van Amsterdam ingevoerd. Bij die gerechten is het mogelijk om civiele- en handelsgeschillen te voeren in de Engelse taal. Dit geldt voor de gehele procedure: van processtukken en correspondentie tot  ❯


Nieuwe boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens

Op 14 maart 2019 zijn aangepaste boetebeleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gepubliceerd in de Staatscourant (nr. 14586). De oude boetebeleidsregels waren achterhaald sinds de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met de aangepaste boetebeleidsregels geeft de AP inzicht op welke wijze de hoogte van een boete wordt berekend bij schending van onder meer  ❯


Extra bescherming van bedrijfsgeheimen?

Bijna ieder bedrijf beschikt wel over informatie die zij liever niet met derden deelt. Denk hierbij aan uitgedachte fabricage- en/of werkmethoden, maar ook aan informatie over klanten en/of leveranciers. Als een bedrijf wil voorkomen dat deze informatie in verkeerde handen terecht komt, kan zij verschillende maatregelen treffen: de informatie kan technologisch worden beschermd (bestanden met  ❯


Annotatie tijdschrift Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR)

In het tijdschrift Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR) is een annotatie van de hand van Mart van Genugten verschenen. In deze annotatie bespreekt hij een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 5 december 2017. Volgens deze uitspraak mag een gefailleerde rechtspersoon zich niet mengen in een dagvaardingsprocedure die de curator van de rechtspersoon aanhangig heeft  ❯


Geslaagde ronde tafel bijeenkomst over de Governancecode Zorg

Op 29 maart 2018 heeft een nieuwe ronde tafel bijeenkomst van de praktijkgroep zorg plaatsgevonden. De bijeenkomst stond in het teken van de Governancecode Zorg 2017, de opvolger van de Zorgbrede Governance Code uit 2010. De bijeenkomst werd geleid door Maarten ten Kate (advocaat ondernemingsrecht Pot Jonker Advocaten) en Annette de Vries (secretaris van de  ❯


Shell, de Nam en de 403-verklaring: wat zijn de gevolgen van de intrekking?

Recent bleek uit het jaarverslag van Shell dat zij de aansprakelijkheidsverklaring (de zogenoemde 403-verklaring) voor de schulden van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in juni 2017 had ingetrokken. Deze 403-verklaring gaf Shell al sinds 1985 af ten behoeve van de NAM. In dit blog wordt de vraag beantwoord wat het doel en de strekking van  ❯


Outlook ondernemingsrecht en corporate governance 2018

10 ontwikkelingen om rekening mee te houden in 2018 In deze outlook blikken wij vanuit ondernemingsrechtelijk perspectief vooruit op het nieuwe jaar. Met welke ontwikkelingen moeten ondernemingen en instellingen rekening houden in 2018? En welke ondernemingsrechtelijke onderwerpen zullen in 2018 de agenda van ondernemers, bestuurders en commissarissen bepalen? Over executive committees, governance in de semi-publieke  ❯


Uw vordering wordt niet betaald, wanneer kunt u de afgedragen btw terugvorderen?

U levert een product of dienst aan een afnemer en draagt op aangifte de in rekening gebrachte btw aan de Belastingdienst weer af. Maar wat nu als de afnemer uw factuur niet betaalt? Na het sturen van een factuur dient de btw daarover direct aangegeven en betaald te worden. Komt vast te staan dat de  ❯