PublicatiesExtra bescherming van bedrijfsgeheimen?

Bijna ieder bedrijf beschikt wel over informatie die zij liever niet met derden deelt. Denk hierbij aan uitgedachte fabricage- en/of werkmethoden, maar ook aan informatie over klanten en/of leveranciers. Als een bedrijf wil voorkomen dat deze informatie in verkeerde handen terecht komt, kan zij verschillende maatregelen treffen: de informatie kan technologisch worden beschermd (bestanden met  ❯


Annotatie tijdschrift Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR)

In het tijdschrift Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR) is een annotatie van de hand van Mart van Genugten verschenen. In deze annotatie bespreekt hij een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 5 december 2017. Volgens deze uitspraak mag een gefailleerde rechtspersoon zich niet mengen in een dagvaardingsprocedure die de curator van de rechtspersoon aanhangig heeft  ❯


Geslaagde ronde tafel bijeenkomst over de Governancecode Zorg

Op 29 maart 2018 heeft een nieuwe ronde tafel bijeenkomst van de praktijkgroep zorg plaatsgevonden. De bijeenkomst stond in het teken van de Governancecode Zorg 2017, de opvolger van de Zorgbrede Governance Code uit 2010. De bijeenkomst werd geleid door Maarten ten Kate (advocaat ondernemingsrecht Pot Jonker Advocaten) en Annette de Vries (secretaris van de  ❯


Shell, de Nam en de 403-verklaring: wat zijn de gevolgen van de intrekking?

Recent bleek uit het jaarverslag van Shell dat zij de aansprakelijkheidsverklaring (de zogenoemde 403-verklaring) voor de schulden van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in juni 2017 had ingetrokken. Deze 403-verklaring gaf Shell al sinds 1985 af ten behoeve van de NAM. In dit blog wordt de vraag beantwoord wat het doel en de strekking van  ❯


Outlook ondernemingsrecht en corporate governance 2018

10 ontwikkelingen om rekening mee te houden in 2018 In deze outlook blikken wij vanuit ondernemingsrechtelijk perspectief vooruit op het nieuwe jaar. Met welke ontwikkelingen moeten ondernemingen en instellingen rekening houden in 2018? En welke ondernemingsrechtelijke onderwerpen zullen in 2018 de agenda van ondernemers, bestuurders en commissarissen bepalen? Over executive committees, governance in de semi-publieke  ❯


Uw vordering wordt niet betaald, wanneer kunt u de afgedragen btw terugvorderen?

U levert een product of dienst aan een afnemer en draagt op aangifte de in rekening gebrachte btw aan de Belastingdienst weer af. Maar wat nu als de afnemer uw factuur niet betaalt? Na het sturen van een factuur dient de btw daarover direct aangegeven en betaald te worden. Komt vast te staan dat de  ❯


Concept wetsvoorstel voor verankering Nederlandse Franchise Code gepresenteerd

Op 12 april 2017 is door minister Kamp een wetsvoorstel gepresenteerd waarmee de Nederlandse Franchise Code (NFC) een wettelijke basis moet krijgen. De toepassing van de NFC zal plaats vinden via het pas toe of leg uit beginsel. Hieronder worden de belangrijkste punten besproken. Nederlandse Franchise Code De NFC is een gedragscode die door een  ❯


Minister Kamp wil de Nederlandse Franchisecode tanden geven

Minister Kamp heeft aangekondigd te werken aan een wettelijke basis om de eerder dit jaar gepresenteerde Nederlandse Franchisecode bindend te kunnen maken voor franchisegevers en franchisenemers. Is dit een goed idee? Is het haalbaar? En hoe kunnen franchisegevers en franchisenemers op dit moment al rekening houden met de wettelijke binding? De Franchisecode Vertegenwoordigers van franchisegevers  ❯


Mogelijke uitbreiding enquêterecht voor oud-aandeelhouders?

De avocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft zich uitgelaten over de vraag of oud-aandeelhouders van SNS Reaal de bevoegdheid hebben om enquête te starten. De conclusie van de advocaat-generaal luidt dat de oud-aandeelhouders bevoegd zijn, ook al blijkt uit de letter van de wet eerder het tegendeel. De vraag is nu of de Hoge Raad  ❯


Hoge Raad: Pandrecht op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken is mogelijk

Op 3 juni 2016 heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat het mogelijk is om op goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd een pandrecht te vestigen. De vraag of dit mogelijk was werd tot nu toe door banken en financiers enerzijds en curatoren anderzijds verschillend beantwoord. In het geschil dat ten grondslag lag aan de uitspraak  ❯