PublicatiesKroniek Insolventieprocesrecht

In het oktobernummer van het Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk (FIP) is een Kroniek verschenen waarin nog eens stilgestaan wordt bij relevante uitspraken van de Hoge Raad over de regels die van toepassing zijn op procedures op basis van de Faillissementswet (het insolventieprocesrecht). De Kroniek is geschreven door Mart van Genugten van Pot Jonker Advocaten.  ❯


Annotatie tijdschrift Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR)

In het tijdschrift Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR) is een annotatie van de hand van Mart van Genugten verschenen. In deze annotatie bespreekt hij een uitspraak van de Hoge Raad van 6 juli 2018. In deze uitspraak op basis van een niet alledaagse casus maakt de Hoge Raad duidelijk wat het gevolg is van de  ❯


Denk bij een doorstart na faillissement ook aan eigenrisicodragerschap

Eigenrisicodragerschap betekent dat een onderneming zelf financieel verantwoordelijk is voor betaling van ziekteuitkeringen aan (oud)werknemers. Als een onderneming wordt overgenomen kan dit eigenrisicodragerschap risico’s met zich meebrengen voor de nieuwe werkgever. In het Tijdschrift voor Curatoren is een uitgebreid artikel van Mart van Genugten verschenen waarin wordt besproken dat eigenrisicodragerschap ook gevolgen heeft voor een  ❯


Een voorwaardelijke betalingstoezegging: voldoende om een faillissement af te wenden?

Het eerste artikel van de Faillissementswet bepaalt dat een schuldenaar, “die in een toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen”, in staat van faillissement wordt verklaard. Een faillissement kan worden uitgesproken naar aanleiding van een eigen verzoek van de schuldenaar, of op verzoek van een schuldeiser. Als een schuldeiser het faillissement van zijn schuldenaar  ❯


Annotatie tijdschrift Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR)

In het tijdschrift Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR) is een annotatie van de hand van Mart van Genugten verschenen. In deze annotatie bespreekt hij een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 5 december 2017. Volgens deze uitspraak mag een gefailleerde rechtspersoon zich niet mengen in een dagvaardingsprocedure die de curator van de rechtspersoon aanhangig heeft  ❯


De grenzen aan het inzetten van een faillissementsaanvraag als pressiemiddel

Het (dreigen met een) faillissementsaanvraag wordt door schuldeisers geregeld ingezet als geducht incasso- of pressiemiddel. De debiteur die zijn vorderingen niet betaalt, zal namelijk in de meeste gevallen willen voorkomen dat zijn faillissement wordt uitgesproken. Het faillissement van een debiteur kan redelijk eenvoudig worden aangevraagd. Toch is onlangs weer gebleken dat men daar soms niet  ❯


Noot van Rocco Mulder bij Hof Arnhem-Leeuwarden 29 augustus 2017, JOR 2018/21

In aflevering 1 (2018) van het tijdschrift Jurisprudentie Ondernemingsrecht (JOR) is een annotatie van de hand van Rocco Mulder verschenen. In deze annotatie bespreekt Rocco Mulder een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 29 augustus 2017. Eiser, een natuurlijk persoon, heeft een geldvordering op gedaagde, een familielid. Gedaagde stelt een reconventionele vordering in en beroept  ❯


Uitbreiding spelregels over het ongedaan maken van een faillissement met een lege boedel

Een faillissement van een vennootschap die geen bezittingen kent levert vaak een schadepost op voor de benoemde curator. De benoemde curator moet zonder enige vorm van vergoeding allerlei vereffeningswerkzaamheden verrichten. Die situatie wordt ook wel aangeduid als een ‘lege boedel’. Soms kan een faillissement waarin sprake is van een lege boedel op verzoek van de  ❯


Uw vordering wordt niet betaald, wanneer kunt u de afgedragen btw terugvorderen?

U levert een product of dienst aan een afnemer en draagt op aangifte de in rekening gebrachte btw aan de Belastingdienst weer af. Maar wat nu als de afnemer uw factuur niet betaalt? Na het sturen van een factuur dient de btw daarover direct aangegeven en betaald te worden. Komt vast te staan dat de  ❯


Pre-pack sneuvelt bij Europese Hof van Justitie; Wet Continuïteit Ondernemingen I in de shredder?

Vorige week heeft het Europese Hof van Justitie antwoord gegeven op een aantal vragen van de rechtbank Midden-Nederland over het faillissement van kinderopvangorganisatie Estro. Estro werd op 5 juli 2014 in staat van faillissement verklaard en daarna direct doorgestart door Smallsteps. Bij deze doorstart werd slechts een deel van de vestigingen en het personeel door  ❯