PublicatiesRocco Mulder aangesteld tot curator in faillissement Indiase Jet Airways

De op één na grootse luchtvaartmaatschappij van India, Jet Airways (India) Limited, is op 21 mei 2019 door de rechtbank Noord-Holland in Haarlem in staat van faillissement verklaard met aanstelling van Rocco Mulder tot curator. Het faillissement is aangevraagd door transporteurs uit België en Luxemburg. Rocco Mulder is één van de drie bij Pot Jonker  ❯


De persoonlijke aansprakelijkheid van de curator: oppassen geblazen, steeds meer ‘regels’! Een overzicht van de stand van zaken

In het Tijdschrift voor Insolventierecht 2019/1 bespreekt Rocco Mulder, advocaat en partner bij Pot Jonker Advocaten, de persoonlijke aansprakelijkheid van de curator in relatie tot de door hem in acht te nemen ‘regels’. Welke ‘regels’ dienen te worden nagekomen en welke mate van verwijtbaarheid van de curator is nodig? Het artikel treft u hieronder aan:  ❯


Annotatie tijdschrift Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR)

In het tijdschrift Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR) is een nieuwe annotatie van de hand van Mart van Genugten verschenen. De noot is geschreven naar aanleiding van een uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch van 6 september 2018 (ECLI:NL:GSHE:2018:3695). De uitspraak en de noot gaan over het bijzondere rechtsmiddel “herroeping”. Hiermee kunnen rechterlijke uitspraken na het  ❯


Kroniek Insolventieprocesrecht

In het oktobernummer van het Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk (FIP) is een Kroniek verschenen waarin nog eens stilgestaan wordt bij relevante uitspraken van de Hoge Raad over de regels die van toepassing zijn op procedures op basis van de Faillissementswet (het insolventieprocesrecht). De Kroniek is geschreven door Mart van Genugten van Pot Jonker Advocaten.  ❯


Annotatie tijdschrift Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR)

In het tijdschrift Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR) is een annotatie van de hand van Mart van Genugten verschenen. In deze annotatie bespreekt hij een uitspraak van de Hoge Raad van 6 juli 2018. In deze uitspraak op basis van een niet alledaagse casus maakt de Hoge Raad duidelijk wat het gevolg is van de  ❯


Denk bij een doorstart na faillissement ook aan eigenrisicodragerschap

Eigenrisicodragerschap betekent dat een onderneming zelf financieel verantwoordelijk is voor betaling van ziekteuitkeringen aan (oud)werknemers. Als een onderneming wordt overgenomen kan dit eigenrisicodragerschap risico’s met zich meebrengen voor de nieuwe werkgever. In het Tijdschrift voor Curatoren is een uitgebreid artikel van Mart van Genugten verschenen waarin wordt besproken dat eigenrisicodragerschap ook gevolgen heeft voor een  ❯


Een voorwaardelijke betalingstoezegging: voldoende om een faillissement af te wenden?

Het eerste artikel van de Faillissementswet bepaalt dat een schuldenaar, “die in een toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen”, in staat van faillissement wordt verklaard. Een faillissement kan worden uitgesproken naar aanleiding van een eigen verzoek van de schuldenaar, of op verzoek van een schuldeiser. Als een schuldeiser het faillissement van zijn schuldenaar  ❯


Annotatie tijdschrift Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR)

In het tijdschrift Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR) is een annotatie van de hand van Mart van Genugten verschenen. In deze annotatie bespreekt hij een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 5 december 2017. Volgens deze uitspraak mag een gefailleerde rechtspersoon zich niet mengen in een dagvaardingsprocedure die de curator van de rechtspersoon aanhangig heeft  ❯


De grenzen aan het inzetten van een faillissementsaanvraag als pressiemiddel

Het (dreigen met een) faillissementsaanvraag wordt door schuldeisers geregeld ingezet als geducht incasso- of pressiemiddel. De debiteur die zijn vorderingen niet betaalt, zal namelijk in de meeste gevallen willen voorkomen dat zijn faillissement wordt uitgesproken. Het faillissement van een debiteur kan redelijk eenvoudig worden aangevraagd. Toch is onlangs weer gebleken dat men daar soms niet  ❯


Noot van Rocco Mulder bij Hof Arnhem-Leeuwarden 29 augustus 2017, JOR 2018/21

In aflevering 1 (2018) van het tijdschrift Jurisprudentie Ondernemingsrecht (JOR) is een annotatie van de hand van Rocco Mulder verschenen. In deze annotatie bespreekt Rocco Mulder een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 29 augustus 2017. Eiser, een natuurlijk persoon, heeft een geldvordering op gedaagde, een familielid. Gedaagde stelt een reconventionele vordering in en beroept  ❯