PublicatiesVerwijtbare werkloosheid: ontslagreden boven ontslagroute

Wellicht is het u in de eindejaarshectiek ontgaan, maar de Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft eind 2018 een noemenswaardige uitspraak gedaan die ik u niet wil onthouden. Er is namelijk een nieuw toetsingskader ontwikkeld voor het beoordelen van de vraag of een werknemer verwijtbaar werkloos is geworden in de zin van (artikel 24 van)  ❯


Veranderingen in arbeidsrechtland in 2019

Monetta Driessen heeft al een interessante blog geschreven over de verwachte trends en ontwikkelingen in HRM land. In aanvulling op die blog een aantal arbeidsrechtelijke weetjes: Voor kleine werkgevers wordt het makkelijker om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling. Er hoeft niet langer in elk van de drie boekjaren voor aanvang van een ontslagprocedure  ❯


Heineken/Albron (overgang van onderneming) anno 2018/2019

In de Heineken/Albron zaak is uitgemaakt dat werknemers die niet op de payroll stonden van de onderneming die overging, maar daarvoor wel permanent werkzaam waren, moesten worden toegerekend aan die onderneming en dus mee overgingen. En dat dan op grond van een soort materieel werkgeverschap. De consequentie hiervan was dat binnen grotere concerns, zoals Heineken,  ❯


Geslaagd seminar arbeidsrecht

Op 22 november jl. organiseerde de sectie Arbeidsrecht voor 100 relaties een seminar in de Philharmonie in Haarlem. Muriel Middeldorp heeft de belangrijkste actualiteiten doorgenomen en is ingegaan op opvallende uitspraken van de afgelopen tijd. Hester Tonino heeft aandacht besteed aan het onderwerp ‘de zieke werknemer’ en heeft verteld wat de valkuilen en aandachtspunten zijn.  ❯


Opleidingsmodules

De sectie Arbeidsrecht heeft een aantal opleidingsmodules ontwikkeld.


Begeleiding bij verzuim van zieke werknemers

U kunt hier lezen hoe wij u kunnen helpen bij het op een juiste en effectieve manier toepassen van de regels bij verzuim van een werknemer.


Onwenselijke WWZ-gevolgen gerepareerd door de Wet Arbeidsmarkt in Balans

Op 7 november jl. heeft Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel (de WAB) naar de Tweede Kamer gestuurd. Volgens de toelichting moet de WAB de verschillen tussen vast en flexwerk te verkleinen. Maar het wetsvoorstel houdt ook een reparatie van de belangrijkste “uitwassen” van de WWZ in. Een korte samenvatting: Ontslag wordt  ❯


Ontslag op staande voet en de (eigenrisicodrager voor de) Werkloosheidswet – Deel II

In deel I van deze blog gaf ik u algemene informatie over de gevolgen van een ontslag op staande voet voor het recht op een Werkloosheidswet (WW)-uitkering. Deel II van deze blog, spitst zich toe op de eigenrisicodrager voor de WW. Eigenrisicodrager WW Onderwijsinstellingen en overheidswerkgevers zijn verplicht het eigen risico voor de WW te  ❯


Seminar Arbeidsrecht Pot Jonker Advocaten ‘Actualiteiten en de zieke werknemer’ 22 november 2018

De Wet Werk en Zekerheid is ruim drie jaar geleden in werking getreden. Sindsdien is er veel veranderd en zijn alweer nieuwe plannen in Den Haag gesmeed. Op 22 november 2018 praten de arbeidsrechtspecialisten van Pot Jonker Advocaten u graag over deze ontwikkelingen bij. We zullen de belangrijkste actualiteiten met u doornemen en ingaan op  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
06 november 2018

UWV moet gegevens beter beveiligen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) tikt het UWV op de vingers, omdat het UWV het beveiligingsniveau van het werkgeversportaal niet op orde heeft. In het werkgeversportaal verwerkt het UWV onder meer persoonsgegevens die betrekking hebben op de gezondheid van werknemers. Werkgevers en arbodiensten kunnen in een verzuimsysteem in het portaal ziekteverzuimgegevens van werknemer invoeren en bekijken.  ❯