PublicatiesAnnotatie JAAN over de uitleg van een verlengingsoptie in een overeenkomst voor het transport en de verwerking van restafval

In aflevering 6 (2018) van het tijdschrift Jurisprudentie Aanbestedingsrecht is een annotatie van de hand van Babette Blaisse verschenen. In deze annotatie plaatst zij een aantal kritische kanttekeningen bij het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag d.d. 30 mei 2018 (ECLI:NL:RBDHA:2018:6510). De zaak gaat over de uitleg van een verlengingsoptie in een  ❯


Kroniek adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts 2018

In het novembernummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht is een Kroniek verschenen waarin de adviezen worden besproken die de Commissie van Aanbestedingsexperts heeft gepubliceerd op haar website in de periode 1 juli 2017 – 1 juli 2018. De Kroniek is geschreven door Babette Blaisse-Verkooijen en Jan Coen Binnerts van Pot Jonker Advocaten alsmede door Lieke  ❯


Proactief handelen in aanbestedingen: wel of geen kort geding vóór inschrijving?

In aanbestedingsdocumentatie is standaard het voorschrift opgenomen dat deze met zorg is samengesteld en dat een inschrijver die desalniettemin onduidelijkheden, onjuistheden of onregelmatigheden signaleert dit tijdig moet melden. Doet hij dat niet, dan vervalt zijn recht om zich hierover op een later moment alsnog te beklagen. Het komt geregeld voor dat een inschrijver die tijdig  ❯


First Ladies Londen

Lees hier het magazine van de Academie voor de Rechtspraktijk met op de pagina’s 194 t/m 203 een artikel over onrechtmatige overheidsconcurrentie en interview met Babette Blaisse.


Hoge Raad geeft duiding aan begrip ‘duidelijk grensoverschrijdend belang’

Binnen onze landsgrenzen bestond geruime tijd onduidelijkheid over de vraag wanneer sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang bij concessieovereenkomsten. In zijn arresten d.d. 18 mei 2018 heeft de Hoge Raad aan deze onduidelijkheid een einde gemaakt.[1] In 2016 lieten zowel het gerechtshof Den Haag als het gerechtshof Den Bosch zich uit over de vraag  ❯


Annotatie JAAN bij een uitspraak over de enkelvoudige onderhandse opdrachtverlening van een ‘specifieke dienst’

In aflevering 2 (2018) van het tijdschrift Jurisprudentie Aanbestedingsrecht is een annotatie van de hand van Babette Blaisse en Jurriaan Dijkman verschenen. In deze annotatie bespreken zij een uitspraak van de de Commissie van Aanbestedingexperts van 3 november 2017 waarin de Commissie zich uitlaat over het (wettelijk) kader dat van toepassing is bij de enkelvoudig  ❯


Laagste prijs niet geschikt als gunningscriterium bij inhuur uitzendkrachten

Op 13 februari 2018 heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts een belangrijk Advies gewezen over de aanbesteding van de inhuur van uitzendkrachten. De klacht die is ingediend tegen een aanbestedende dienst naar aanleiding van het gebruik van het gunningscriterium ‘laagste prijs’ is gegrond verklaard. Doorn in het oog van veel uitzendorganisaties is dat het nog steeds  ❯


Kroniek adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts 2017

In het oktobernummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht is een kroniek verschenen waarin de Adviezen worden besproken die de Commissie van Aanbestedingsexperts (hierna: de Commissie) heeft gepubliceerd op haar website in de periode 1 juli 2016 – 1 juli 2017. De ‘Kroniek adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts’ is geschreven door Babette Blaisse-Verkooijen, Jan Coen Binnerts, Leonie  ❯


Advies Commissie van Aanbestedingsexperts met noot Jan Coen Binnerts in TBR 2017/47

In aflevering 3 (2017) van het Tijdschrift voor Bouwrecht is een noot opgenomen geschreven door Jan Coen Binnerts. In deze annotatie bespreekt hij Advies 307 van de Commissie van Aanbestedingsexperts van 14 oktober 2016. De situatie die in advies 307 speelde was dat de opdrachtgever de UAV-GC 2005 niet had gehanteerd, maar een geheel eigen  ❯


Aanbesteden in de jeugdzorg: proportionaliteit in Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem

Het op juiste wijze aanbesteden van (jeugd)zorg in het gemeentelijk sociaal domein is geen simpele opgave. Gemeenten hebben sinds 2015 nieuwe taken en plichten, en tegelijkertijd heeft het rijk sterk willen bezuinigen op de budgetten voor die nieuwe zorgtaken. Bezuinigings- en efficientiedoelstellingen voor taken die nog niet volledig in beeld te brengen zijn; het is  ❯