PublicatiesPot Jonker in vastgoed Top60 van PropertyNL

De Top60 van PropertyNL met advocaten- en notariskantoren gespecialiseerd in vastgoed staat weer online. Ook Pot Jonker Advocaten is erin opgenomen. Onze vastgoedsectie Met onze vastgoedsectie werken we met name aan herontwikkelings-projecten voor o.a. overheden, woningbouwcorporaties, recreatieschappen, vastgoedontwikkelaars en -consultancy bedrijven en overige vastgoedeigenaren. Binnen deze projecten adviseren we over ruimtelijke ordening, aanbestedingsrecht, milieu en  ❯


Procederen na oplevering vastgoed alleen als het echt moet

Het is één van de ‘stokpaardjes’ van Remmert Sluijter: maak aan de voorkant – bijvoorbeeld bij de Project Start-Up – goede afspraken over wat je gaat doen, als tijdens de uitvoering een geschil ontstaat waar je onderling niet uit komt. Als de verhoudingen nog goed zijn, kan een weloverwogen, gezamenlijke keuze worden gemaakt uit de  ❯


Voorkomen gedoe in samenwerking vastgoedcontract

Het is één van de ‘stokpaardjes’ van Remmert Sluijter: maak aan de voorkant – bijvoorbeeld bij de Project Start-Up – goede afspraken over wat je gaat doen, als tijdens de uitvoering een geschil ontstaat waar je onderling niet uit komt. Als de verhoudingen nog goed zijn, kan een weloverwogen, gezamenlijke keuze worden gemaakt uit de  ❯


De Raad van Deskundigen van de Raad van Arbitrage voor de Bouw – In nationaal en internationaal perspectief

In aflevering 12 van het Tijdschrift voor Bouwrecht is een artikel verschenen van de hand van Remmert Sluijter. In dit artikel staat de vraag centraal waarom de Raad van Deskundigen, als voorzien in artikel 18 van de Model Basisovereenkomst behorende bij de UAV-GC 2005, (vrijwel) nooit wordt toegepast. Remmert Sluijter plaatst de Raad van Deskundigen  ❯


Europese aanbestedingsrichtlijn op de schop: B-diensten aan de beurt

Kort voor kerst 2011 heeft de Europese Commissie een ontwerp voor een nieuwe Algemene Aanbestedingsrichtlijn gepubliceerd. Deze moet de richtlijn uit 2004 vervangen en per juni 2014 in het Nederlands recht worden geïmplementeerd, ervan uitgaande dat hij tijdig door het Europees Parlement wordt vastgesteld. Die vaststelling is voorzien in de loop van 2012. Het richtlijnvoorstel  ❯


Gelijk hebben en gelijk krijgen in het aanbestedingsrecht

Een nieuwe wettelijke regeling moet het gemakkelijker maken voor marktpartijen om op te komen tegen opdrachtgevers die in strijd met aanbestedingsregels handelen. Op 21 augustus 2009 heeft het kabinet aan de Tweede Kamer toegezonden het voorstel voor de Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden. De wet dient ter uitvoering van een Europese richtlijn over dit onderwerp. De  ❯