PublicatiesFailliet verklaarde VTK maakt onder leiding van curator Ingwersen doorstart

De in augustus failliet verklaarde apparatenbouwer Van Tongeren-Kennemer (VTK) maakt een doorstart. Het bedrijf dat apparatuur levert voor de voedingsindustrie gaat verder onder de vlag van de Deense SiccaDania Group. Peter Ingwersen, één van de drie bij Pot Jonker Advocaten werkzame curatoren, heeft als curator in dit faillissement deze doorstart gecoördineerd. Beperken schade en behoud  ❯


Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: de toekomstige veranderingen

Naar verwachting zal dit jaar de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) worden opgenomen.  De adviesaanvraag is momenteel aanhangig bij de Raad van State. Het wetsvoorstel uniformeert voor alle rechtspersonen de regels voor taakvervulling door bestuurders en toezichthouders en de regels voor aansprakelijkheid in geval van onbehoorlijke taakvervulling.  ❯


Wet civielrechtelijk bestuursverbod een feit

Onlangs heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod aangenomen. Dit voegt aan de faillissementswet de mogelijkheid toe om een civielrechtelijk bestuursverbod, van ten hoogste 5 jaren, op te leggen aan een bestuurder die faillissementsfraude pleegt of zich schuldig heeft gemaakt aan wangedrag in aanloop naar een faillissement. De regering wil hiermee faillissementsfraude en onregelmatigheden  ❯


Curator mr. Ingwersen naar de Hoge Raad: Zijn overwaardearrangementen faillissementsproof?

Na het lezen van deze titel, is de eerste vraag die opkomt: wat is een overwaardearrangement? Een overwaardearrangement (ook wel een wederzijds zekerhedenarrangement genoemd) is een overeenkomst die meestal wordt gesloten tussen een bedrijf en twee financiers. Ik noem de twee financiers voor het gemak ‘Financier A’ en ‘Financier B’. De constructie is – in  ❯


Met recht geïnspireerd door Peter Ingwersen

Peter Ingwersen, advocaat en partner bij Pot Jonker Advocaten, heeft onlangs onder Uitgeverij Paris het boekje “Met recht geïnspireerd” gepubliceerd. Een boekje waarin bewerkingen van essays zijn opgenomen van jaarredes die de heer Ingwersen heeft uitgesproken bij de jaarlijkse congressen van de Christen Juristen Vereniging. De rode draad in dit boekje is steeds de religieuze  ❯


Ondernemers let op! De selectieve betaling aan crediteuren.

Ondernemers staan voortdurend voor de keuze welke rekeningen als eerste moeten worden voldaan en welke rekeningen op een later tijdstip betaald kunnen worden. In het algemeen geldt dat de ondernemer de vrijheid heeft om zelf te bepalen wie, wanneer en hoeveel te betalen. Deze keuzevrijheid wordt beperkt als een onderneming in financiële nood zit. De  ❯