Procesadvies, cassatie en second opinions voor curatoren

Voor een curator kunnen onafhankelijke adviezen van grote waarde zijn om effectief  en  overtuigend te opereren. De gevolgen van het starten van een procedure door een curator kunnen bijvoorbeeld ingrijpend en kostbaar zijn voor alle betrokkenen. Soms kan de curator de hierbij benodigde afwegingen goed zelf maken, het levert echter vaak extra inzichten en kansen op wanneer door de curator een onafhankelijke specialist hierbij wordt betrokken. Daarbij geldt dat vragen van derden zoals een rechter-commissaris over noodzaak en haalbaarheid van een standpunt of procedure in voorkomende gevallen beter kunnen worden beantwoord met een advies van een externe specialist in de hand.

Ook indien een curator een handeling of transactie verricht (of heeft verricht) waarvan duidelijk is dat betrokkenen deze ter discussie stellen of hiermee dreigen, waarbij in het ergste geval aansprakelijkstelling van de curator een rol kan spelen, is het verstandig zijn om tijdig overleg te voeren met een onafhankelijke deskundige met voldoende afstand tot de zaak.

Pot Jonker is van oudsher een kantoor dat een vooraanstaande rol vervult op het gebied van het insolventierecht en de afwikkeling van faillissementen. De advocaten van Pot Jonker houden zich daarnaast bezig met het verzamelen van kennis en het doceren en publiceren over insolventierecht.

De specialisten van Pot Jonker treden niet alleen zelf op als curator maar staan ook andere curatoren (en andere vereffenaars) bij in de vorm van het geven van adviezen over boedelaangelegenheden, procesadviezen en het verschaffen van second opinions.

Pot Jonker beschikt verder ook over een cassatiepraktijk en is dus niet alleen in staat om curatoren te adviseren over de haalbaarheid van een cassatieberoep, maar ook om civiele cassatieprocedures te voeren, onder andere op het gebied van het insolventierecht.

Bij de dienstverlening aan curatoren kan rekening gehouden worden met de financiële situatie van de boedel en de Recofa-richtlijnen voor de bepaling van wat een redelijke vergoeding is.


Uw contactpersoon:

Rocco Mulder
mulder@potjonker.nl
+31(0)23 553 02 49