Subsidies

Voor overheidsinstellingen dragen subsidies bij aan de uitvoering van hun beleid. Voor particulieren en ondernemingen kunnen ze een belangrijke voorwaarde zijn om projecten te laten slagen.

De regelgeving op het gebied van subsidies kan zeer ingewikkeld en ondoorzichtig zijn en vaak verweven met Europese regelgeving. Een aantal advocaten van Pot Jonker is gespecialiseerd in advies en procesvoering over subsidies en adviseert u graag over de aanvraag, de vaststelling en eventuele geschillen.

Waar het om kan gaan

  • terugvorderen van subsidies
  • stopzetten van subsidies
  • bescherming subsidiebeschikking
  • bezwaarprocedure afwijzing subsidie

Uw contactpersoon

Marieke Dankbaar
dankbaar@potjonker.nl
+31(0)23 553 02 36