Ruimtelijke ordening en milieu

De ruimte in Nederland is schaars en dient zorgvuldig gebruikt te worden. De overheid speelt een belangrijke rol met regelgeving, besluiten en handhaving. De regelgeving op dit gebied is permanent in ontwikkeling. Specialistische en actuele kennis over dit rechtsgebied is daarom onmisbaar. Pot Jonker Advocaten heeft die kennis in huis. Onze ervaren advocaten adviseren u graag.

Waar het concreet om kan gaan

 • afvalstoffen
 • bodemverontreiniging
 • flora en fauna
 • geluid
 • luchtkwaliteit
 • natuurbescherming
 • omgevingsvergunningen
 • ruimtelijke plannen
 • waterbeheer

Pot Jonker staat onder meer de volgende cliënten bij

 • gemeenten
 • waterschappen
 • projectontwikkelaars
 • woningbouwcorporaties

Uw contactpersoon

15-073--216Marieke Dankbaar
dankbaar@potjonker.nl
+31(0)23 553 02 36