Privacy

Er is steeds meer aandacht voor privacy in onze huidige maatschappij. Het belang van privacy groeit door nieuwe technologische ontwikkelingen zoals cookies, data-opslag en big data. Ook de regelgeving op het gebied van privacy is volop in beweging. Zo is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden en is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervallen. Ondernemingen, zorginstellingen en andere (publiek- of privaatrechtelijke) organisaties moeten aan de AVG voldoen. Er zijn aanzienlijke verschillen met de Wbp. Zo moeten ondernemingen, zorginstellingen en andere (publiek- of privaatrechtelijke) organisaties een eigen register bijhouden met verwerkingen van persoonsgegevens die onder hun verantwoordelijkheid plaatsvinden. Daarnaast moeten overheden op grond van de AVG per 25 mei 2018 een ‘functionaris voor gegevensbescherming’ hebben aangesteld. In bepaalde gevallen geldt deze verplichting ook voor privaatrechtelijke organisaties, bijvoorbeeld bij grootschalige verwerking van bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens over gezondheid). Op grond van de AVG kan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hoge administratieve boetes opleggen, tot 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet. De meldplicht datalekken, die sinds 1 januari 2016 al was opgenomen in de Wbp, geldt ook op grond van de AVG. Kortom, privacyrecht is iets waarmee ondernemingen, zorginstellingen en andere (publiek- of privaatrechtelijke) organisaties terdege rekening moeten houden.

Waar het om kan gaan

  • verwerkersovereenkomsten
  • vragen over het delen van persoonsgegevens
  • verzoeken om inzage op grond van artikel 15 AVG (of andere privacyrechten)
  • content voor websites
  • cloud computing
  • personeel- en leerlingvolgsystemen
  • digitalisering personeelsdossiers
  • verzuimregistratiesystemen
  • vragen rondom Wmo en privacy

Uw contactpersoon

Michael Reker
reker@potjonker.nl
+31(0)23 553 02 63