Overheidsaansprakelijkheid

Het overheidsaansprakelijkheidsrecht is complex en volop in beweging. Het handelen of de besluitvorming door de overheid kan schade veroorzaken voor bedrijven of particulieren. Het is vaak niet eenvoudig vast te stellen of deze schade geheel of gedeeltelijk voor vergoeding in aanmerking komt.

Pot Jonker Advocaten heeft een jarenlange ervaring met zaken over overheidsaansprakelijkheid. Wij werken onder meer voor de grootste verzekeraar op dit terrein, Centraal Beheer Achmea.

Waar het om kan gaan

  • gebrekkige besluiten
  • falend toezicht
  • het niet nakomen van toezeggingen
  • onjuiste informatieverstrekking
  • planschade, nadeelcompensatie, onteigeningen

Uw contactpersoon

14-649--484BoesveldRobbert Boesveld
boesveld@potjonker.nl
+31(0)23 553 02 59