Onteigeningen

Bij ruimtelijke ontwikkeling – denk aan de aanleg van woonwijken, infrastructuur of natuurgebieden – ontkomt de overheid er vaak niet aan om gronden te verwerven van agrarische bedrijven, particulieren en ondernemingen. Pot Jonker Advocaten heeft ruime ervaring bij het begeleiden van onteigeningstrajecten en -procedures en begeleidt zowel overheden als particulieren en ondernemingen.

Voor overheden proberen we eerst tot minnelijke overeenstemming te komen zodat een onteigeningsprocedure kan worden voorkomen. Zo nodig voeren wij ook de onteigeningsprocedure namens de overheid.

Voor particulieren en ondernemingen is het van belang om helderheid te verkrijgen over hun positie in een onteigeningsproces. Wij adviseren en procederen met als doel de onteigening te voorkomen of een zo hoog mogelijke grondprijs te verkrijgen.

Waar het om kan gaan

  • begeleiden in de administratieve procedure
  • begeleiden van minnelijk overleg en het deugdelijk vastleggen van eventuele overeenstemming
  • adviseren en procederen in de rechtbankprocedure

Uw contactpersoon

14-642-766BinnertsJan Coen Binnerts
binnerts@potjonker.nl
+31(0)23 553 02 46