Mediation

U heeft een geschil met uw wederpartij. Laat u het door de rechter beoordelen, of bekijkt u samen met een mediator of een andere oplossing mogelijk is? Vaak is het beter om in gezamenlijk overleg tot een oplossing van een geschil te komen, dan te procederen. De mediators van Pot Jonker Advocaten brengen de communicatie tussen partijen weer op gang en bewaken het proces. Zij behartigen de belangen van beide partijen. In veel gevallen bereikt u met mediation sneller en een beter resultaat. Bovendien is mediation vaak minder kostbaar.

Waar het concreet om gaat

  • arbeidsgeschillen
  • zakelijke geschillen, vooral in de bouw

Uw contactpersoon

Remmert SluijterRemmert Sluijter
sluijter@potjonker.nl
+31(0)23 553 02 39