Medezeggenschap

In het arbeidsrecht speelt medezeggenschap een grote rol. Een medezeggenschapsorgaan, zoals een ondernemingsraad, kan grote invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken binnen een onderneming. Zonder goedkeuring van de ondernemingsraad kunnen bepaalde belangrijke besluiten niet worden genomen. Het is dan ook van groot belang dat een onderneming de medezeggenschap goed regelt en dat de ondernemer en de ondernemingsraad op een prettige manier kunnen samenwerken.

Wij adviseren zowel ondernemers als ondernemingsraden in de private en in de publieke sector. Wij kijken niet alleen naar de juridische aspecten van de zaak, maar denken ook graag mee over de strategie.

Waar het om kan gaan

  • afbakening rollen/bevoegdheden
  • advies over advies- en instemmingsaanvragen
  • opstellen sociaal plan
  • begeleiding bij fusies en overnames
  • bijzondere positie OR-leden
  • inrichting medezeggenschapsstructuur (PVT, OR, COR, GOR etc.)

Uw contactpersoon

15-045-071Floris Diepraam
diepraam@potjonker.nl
+31(0)23 553 02 34