Koop en verkoop

De advocaten van Pot Jonker adviseren en procederen over koop en verkoop van vastgoed. Daartoe behoort bijvoorbeeld ook te verwerven bouwgrond in het kader van een projectontwikkeling. Is de bodem verontreinigd en zo ja wat is daarover afgesproken? Omdat er vaak grote bedragen in het spel zijn, kan procederen de moeite waard zijn. Daarvoor heeft Pot Jonker degelijke specialisten in huis, die de vastgoedsector uitstekend kennen. Gemeenten, overheden, aannemers en projectontwikkelaars zijn bij ons ook op dit gebied aan het goede adres.

Waar het om kan gaan

  • onderhandelen over koopovereenkomsten van onroerend goed
  • opstellen van koopovereenkomsten
  • geschillen over informatie- en mededelingsplichten
  • geschillen over non-conformiteit en klachtplicht

Uw contactpersoon

15-045-100Pieter Nabben
nabben@potjonker.nl
+31(0)23 553 02 48