Fusies en overnames

Pot Jonker Advocaten begeleidt u bij het hele traject: de eerste onderhandelingen die vaak uitmonden in een letter of intent, het due diligence onderzoek en de uiteindelijke transactiedocumentatie. De benadering verschilt wezenlijk in het geval wij optreden voor een koper of een verkoper.

Het spectrum in dit rechtsgebied is heel groot. Het resultaat hangt niet alleen af van de kennis en ervaring van de advocaat, maar ook van een goed verlopen proces, waarin intelligent gestuurd wordt. Beide elementen zijn noodzakelijk. Het gaat om een samenhangend bouwwerk en om overzicht op het hele proces en samenwerking met andere specialisten zoals fiscalisten, accountants en IT-specialisten.

Joint ventures hebben in de regel een tijdelijk karakter. Niet alleen het opzetten van een joint venture, ook de beëindiging daarvan vereist een zorgvuldige benadering. Goede afspraken op voorhand en nadenken over mogelijke scenario’s vergroten de kans op succes.

Waar het om kan gaan

  • fusies
  • overnames
  • joint ventures
  • commerciële contracten
  • distributie- en agentuurovereenkomsten
  • outsourcing overeenkomsten
  • service level agreements

Uw contactpersoon

15-045-071Floris Diepraam
diepraam@potjonker.nl
+31(0)23 553 02 34