Faillissementen en herstructurering

Bij Pot Jonker advocaten zijn drie advocaten lid van de specialisatievereniging INSOLAD. Zij worden regelmatig door de rechtbank benoemd tot curator of bewindvoerder van bedrijven in uiteenlopende branches. In de loop der jaren hebben wij honderden, waaronder diverse spraakmakende, faillissementen afgewikkeld. In de insolventiesectie werken in totaal zes advocaten, ondersteund door vier paralegals.

Door de diversiteit van de vele door ons behandelde faillissementen zijn wij bekend met veel insolventie gerelateerde juridische problemen. Wij kunnen daarom bedrijven of instellingen die in financiële problemen verkeren of geconfronteerd worden met insolventies van klanten of schuldeisers dan wel door de curator worden aangesproken een oplossing op maat aanbieden. Ook staan wij bestuurders bij die door curatoren aansprakelijk worden gesteld.

Chambers & Partners schrijft over Rocco Mulder van Pot Jonker Advocaten: “highlighted as a key player in domestic bankruptcy mandates, where he advises on the liquidation of dissolved companies as well as distressed corporations.” 

Pot Jonker staat ook curatoren (en vereffenaars) bij met proces- en cassatieadviezen en second opinions. Klik hier voor meer informatie.


Kijk hier voor de verslagen van de faillissementen die Pot Jonker op dit moment in behandeling heeft.


Waar het om kan gaan

  • juridisch advies over herstructurering en reorganisatie;
  • juridisch advies over een doorstart ;
  • advies aan schuldeisers of debiteuren bij (dreigend) faillissement, surseance van betaling of een prepack
  • bijstand aan bestuurders die aansprakelijk zijn gesteld

Enkele korte voorbeelden van behandelde zaken

Het bijstaan van een Duitse overheidsinstelling bij het incasseren van een bankgarantie na het faillissement van een leverancier.

Het bijstaan van een onderneming in de grafische industrie bij het kopen van een drukkerij uit een failliete boedel.

Het opeisen van onroerende zaken die door een frauderende administrateur van een Vereniging van Eigenaren aan zijn echtgenote waren overgedragen om schuldeisers te belemmeren om verhaal te nemen.

Het bijstaan van een door een curator aansprakelijk gestelde bestuurder van een gefailleerde producent van elektronica-artikelen.

Het adviseren van een ICT-onderneming bij het aanbieden van een buitengerechtelijk akkoord aan haar schuldeisers.

Het aansprakelijk stellen van een bestuurder van een vennootschap die had bewerkstelligd dat alle activa uit de vennootschap waren verdwenen met als gevolg dat de onbetaalde crediteuren werden benadeeld.

Het adviseren van crediteuren bij het uitoefenen van pand- en retentierechten na het faillissement van een debiteur.


Uw contactpersoon

14-649--318MulderRocco Mulder
mulder@potjonker.nl
+31(0)23 553 02 49