Cassatie

De procedure bij de Hoge Raad heeft een ander karakter dan een procedure bij een rechtbank of een gerechtshof. In een cassatieprocedure kunnen geen nieuwe feiten worden aangevoerd. De Hoge Raad beoordeelt slechts of de lagere rechter het recht heeft geschonden of zijn uitspraak niet deugdelijk heeft gemotiveerd.

Pot Jonker is een van de weinige kantoren in het arrondissement Noord-Holland dat niet alleen ruime ervaring heeft in procedures bij de rechtbanken en de gerechtshoven, maar ook beschikt over een cassatiesectie.

Wij behandelen cassatiezaken op het hele terrein van het burgerlijk (proces)recht met een bijzondere nadruk op zaken waarbij de overheid partij is.

Wij adviseren – in de vorm van een quickscan of uitvoerig advies – over de kansen van een cassatieberoep dan wel –verweer en de opportuniteit daarvan gelet op de te verwachten rechtsgang na vernietiging en eventuele verwijzing of terugverwijzing.

Of een cassatieberoep kans van slagen heeft is mede afhankelijk van de wijze waarop in hoger beroep wordt geprocedeerd. Wij kijken daarom op verzoek ook mee met een hoger beroepprocedure om zo de kansen in een eventuele cassatieprocedure te vergroten.

Lees hier meer over de cassatieprocedure


Uw contactpersoon

14-649--484BoesveldRobbert Boesveld
boesveld@potjonker.nl
+31(0)23 553 02 59