Bestuurs(proces)recht

Bij het verlenen of weigeren van een vergunning, het aanvragen van een subsidie, het opleggen van dwangsommen of anderszins handhavend optreden, en de vaststelling van een bestemmingsplan kunnen geschillen ontstaan tussen enerzijds de overheid en anderzijds een particulier of onderneming.

Pot Jonker Advocaten heeft uitvoerige ervaring met het bestuursprocesrecht in de ruimste zin van het woord. Met regelmaat voeren wij procedures in het kader van bezwaar (en zienswijzeprocedures), en in beroep bij de bestuursrechter van de rechtbank, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Onze cliënten zijn bestuursorganen, waaronder gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en semi-overheden, particulieren en ondernemingen. Wij begeleiden u graag gedurende het gehele proces, geven u advies over de proceskansen en denken na over oplossingen om het geschil buiten de rechter op te lossen.

Waar het om kan gaan

  • aanvragen, verlenen, weigeren en intrekken van een vergunning
  • aanvragen, verlenen en weigeren van een subsidie
  • vaststellen van bestemmingsplannen
  • monumentaanwijzingen
  • invordering bestuursrechtelijke geldschulden
  • toezicht en handhaving

Uw contactpersoon

Marieke Dankbaar
dankbaar@potjonker.nl
+31(0)23 553 02 36