Aansprakelijkheid

Als het gaat om aansprakelijkheid is specialistische kennis op het gebied van relevante regelgeving onontbeerlijk. Pot Jonker heeft deze specialisten in huis. Zij adviseren en procederen over alle aspecten van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht. Wanneer is iemand aansprakelijk voor schade die een ander geleden heeft? Hoeveel zou de compensatie moeten bedragen?

Tot onze cliënten rekenen wij onder meer verzekeraars, (vrije) beroepsbeoefenaren, grote en middelgrote ondernemingen.

Zie ook bestuurdersaansprakelijkheid en overheidsaansprakelijkheid

Waar het om kan gaan

  • contractuele aansprakelijkheid
  • beroepsaansprakelijkheid en tuchtrechtelijke zaken (onder andere van makelaars, notarissen, advocaten en medici)
  • werkgeversaansprakelijkheid
  • productaansprakelijkheid

Uw contactpersoon

14-642--088HorrevortsKristianne Horrevorts
horrevorts@potjonker.nl
+31(0)23 553 02 24