Martje Denayère

Bewindvoerder

Martje Denayère-Pos is sinds 2004 als Wsnp-bewindvoerder (Wet schuldsanering natuurlijke personen) werkzaam bij Pot Jonker Advocaten. Vanuit die rol is zij verbonden aan het expertisegebied Ondernemingsrecht & Insolventie. Naast haar werk als Wsnp bewindvoerder, begeleidt en adviseert Martje bij het aanbieden van akkoorden tijdens een faillissement of om een faillissement te voorkomen en schuldhulpverlening. Zij adviseert zowel schuldenaren als schuldeisers.

Sinds mei 2021 is Martje deelnemer aan de Pilot toevoeging verzoek toelating Wsnp (PTW) en daarmee een van de Wsnp bewindvoerders in Nederland die mensen begeleid bij het doen van een verzoek tot toelating Wsnp. Zij stelt het verzoekschrift met bijlagen op en gaat mee naar de zitting om u te begeleiden. Kan een gemeente of kredietbank u niet helpen, of duurt het wat langer dan kan de PTW-uitkomst bieden voor u. Het aanvragen gaat op basis van toevoeging, waarbij een eigen bijdrage verschuldigd is. Bent u beschermings-bewindvoerder en wilt u uw klant sneller helpen met schulden dan is de PTW wellicht ook een mogelijkheid.

Indien er sprake is van spoedsituaties, zoals dreigende huisuitzetting of een afsluiting kan Martje u bijstaan. Dit kan door middel van een voorlopige voorziening of moratorium. Daarnaast kan Martje haar expertise inzetten bij een dwangakkoord. Deze drie juridische instrumenten vallen onder het “arrangement” en men kan hiervoor een toevoeging aanvragen. 

Bijzondere expertise

  • Schuldhulpverlening
  • Pilot toevoeging verzoek toelating Wsnp (PTW)
  • Arrangement – moratorium en dwangakkoord
  • Nabestaanden begeleiding

Achtergrond & nevenactiviteiten

  • Docent schuldhulpverlening, beschermingsbewind en budgetbeheer
    Inholland Academy
  • Vice-voorzitter BBW Beroepsvereniging Bewindvoerders Wsnp
  • Lid Klankbordgroep Raad voor Rechtsbijstand bureau WSNP

Aanvullende contactgegevens

Zit u in de schuldsanering?

U kunt de behandelaar van uw schuldsanering bereiken op het volgende nummer 023 – 5530 268 op onderstaande dagen en tijden:
maandag, dinsdag en donderdag tussen 09.30 uur en 11.30 uur.

Het kan natuurlijk voorkomen dat zij in gesprek is als u belt, u zult dan een normale ingesprektoon krijgen. Wij verzoeken u dan op een ander tijdstip tijdens het telefonisch spreekuur terug te bellen.

In uiterste spoedgevallen kunt u bellen met het algemene nummer: 023-553 0230.

Bent u crediteur, hulpverlener of deurwaarder?

Bent u crediteur, hulpverlener, deurwaarder, etc.? Dan kunt u bellen via het algemene telefoonnummer op maandag tot en met donderdag van 08.00 uur tot 16.00 uur. Het telefoonnummer is 023-553 0230.

De mogelijkheid om een boodschap per e-mail of via brief door te geven blijft uiteraard bestaan. Zie hiervoor de contactgegevens rechts op deze pagina en de gegevens op onze algemene contactpagina.