Lieke Feenstra

Advocaat

Lieke Feenstra is sinds 2016 advocaat en werkt vanaf 2021 bij Pot Jonker Advocaten. Binnen het bestuurs- en omgevingsrecht treedt Lieke naast marktpartijen op voor overheden, waaronder gemeenten. Zij adviseert en procedeert voornamelijk op het gebied van overheidsaansprakelijkheidsrecht naast ruimtelijke ordeningsrecht en toezicht en handhaving. Naast haar werkzaamheden als advocaat schrijft Lieke geregeld bijdragen voor juridische vakbladen en geeft zij cursussen en onderwijs over verschillende bestuursrechtelijke onderwerpen.

Bijzondere expertise

  • Overheidsaansprakelijkheid
  • Omgevingsrecht
  • Algemeen bestuurs(proces)recht

Achtergrond en nevenactiviteiten

  • Bachelor rechtsgeleerdheid en Master rechtsgeleerdheid met specialisatie Staats- en bestuursrecht, Universiteit Leiden
  • VMA/Grotius specialisatieopleiding Omgevingsrecht (cum laude)
  • Bijdragen in juridische vakbladen zoals De Gemeentestem en Jurisprudentie Bescherming persoonsgegevens
  • Het geven van cursussen en onderwijs over verschillende bestuursrechtelijke onderwerpen
  • Lid van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)
  • Lid van de Vereniging voor Bouwrecht