Online platform Helpling, werkgever of niet?In een zaak die FNV eind vorig jaar startte tegen Helpling (= een online platform waarop schoonmakers en huishoudens afspraken kunnen maken over uit te voeren huishoudelijke taken) heeft de kantonrechter inmiddels een uitspraak gedaan. FNV claimde dat Helpling een (verkapte) arbeids- dan wel uitzendovereenkomst heeft met de via haar in te huren schoonmakers, maar de kantonrechter Amsterdam is dat niet met FNV eens en oordeelde anders. Volgens de kantonrechter is van een arbeids- of uitzendovereenkomst met Helpling geen sprake. Wel is Helpling arbeidsbemiddelaar.

Online platforms en de juridische kwalificatie

De term ‘platformisering’ (= het aanbieden van diensten via online platforms) is relatief nieuw in arbeidsrechtland maar is een steeds vaker gehoorde term. Herhaaldelijk laait discussie op over de vraag hoe dergelijke platforms gekwalificeerd moeten worden. Zijn organisaties als Uber en Thuisbezorgd werkgevers die met de dienstverleners een (verkapte) arbeidsovereenkomst aangaan? Vervullen zij de rol van uitzendbureaus? Of zijn zij slechts tussenschakels die ervoor zorgen dat particulier en dienstverlener elkaar kunnen vinden? De meningen daarover lopen uiteen en de rechtspraak ook.

Strijd FNV

FNV lijkt zich ten doel te hebben gesteld ervoor te zorgen dat het arbeidsrecht in volle omvang van toepassing is op de platforms van deze wereld. Zij heeft reeds verschillende exploitanten van platforms in procedures betrokken, stellende dat die exploitanten als werkgever gekwalificeerd moeten worden. Arbeidsrechtadvocate van Pot Jonker Advocaten, Muriel Middeldorp, bracht u met twee blogs op de hoogte van de Deliveroo-zaken. In die zaken stond de vraag centraal of de bezorgers die voor online platform Deliveroo werken, zzp’ers of werknemers zijn (de blogs over de eerste Deliveroo-zaak en over de tweede Deliveroo-zaak). Nu is FNV de strijd dus met Helpling aangegaan.

De Helpling-zaak: feiten op een rij

Helpling is een platform waarop schoonmakers hun diensten kunnen aanbieden en huishoudens schoonmaakklussen. De huishoudens betalen voor de klus aan Helpling die het betaalde vervolgens doorstort naar de schoonmaker in kwestie onder aftrek van een vastgestelde commissie. De FNV is van mening dat Helpling een (verkapte) arbeids- dan wel uitzendovereenkomst met de schoonmakers heeft en dus werkgever is. Dit heeft volgens de FNV tot gevolg dat Helpling de CAO schoonmaak- en glazenwassersbedrijf moet toepassen. Helpling stelt het tegenovergestelde en noemt zichzelf slechts een ‘online prikbord’ dat vraag en aanbod bij elkaar brengt. De schoonmakers zijn niet bij Helpling in dienst, maar bij de huishoudens die de opdracht aan de schoonmakers verstrekken (aldus Helpling).

Helpling is geen werkgever, wel arbeidsbemiddelaar

De kantonrechter is het gedeeltelijk met Helpling eens; de relatie tussen de schoonmakers en Helpling is inderdaad geen arbeids- of uitzendrelatie. Er bestaat namelijk geen gezagsverhouding tussen Helpling en de schoonmakers waardoor van een arbeids- of uitzendovereenkomst geen sprake kan zijn. De CAO schoonmaak- en glazenwassersbedrijf hoeft Helpling dus niet toe te passen (de relatie tussen de huishoudens en de schoonmakers is overigens wel een arbeidsrelatie). Dat Helpling louter fungeert als ‘online prikbord’ is echter ook niet juist; daarvoor speelt zij een te actieve rol in het proces. Volgens de kantonrechter is Helpling een arbeidsbemiddelaar. Op arbeidsbemiddeling is artikel 3 lid 1 van de Waadi van toepassing, waarin staat dat voor arbeidsbemiddeling geen tegenprestatie van de werkzoekende (in dit geval de schoonmaker) mag worden bedongen. De commissie die de schoonmakers aan Helpling betaalden, mag vanaf de dag van de uitspraak niet langer door Helpling in rekening worden gebracht. Helpling zal dus over een nieuw verdienmodel moeten nadenken.

Toekomst voor platforms

Het is een kwestie van tijd voordat de volgende rechtszaak tegen een platform wordt aangespannen. Wordt dan opnieuw geoordeeld dat van een dienstverband geen sprake is of valt het kwartje de andere kant op? Wij houden u op de hoogte!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Shira Vrij (tel. 023 5530256; vrij@potjonker.nl) of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht van Pot Jonker Advocaten. Vond u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief
Actueel / blog

Seminar Aardgasvrij (ver)bouwen op 24 september

Energietransitie: uitdagende gasdoelstelling De doelstelling om alle gebouwen in 2050 van het aardgas af te hebben, is uitdagend. Net als de keuzes die gemaakt moeten worden om die doelstelling te bereiken. Er zijn verschillende duurzame energiebronnen die aardgas kunnen vervangen; van een collectieve oplossing als een warmtenet tot individuele oplossingen zoals all-electric. Eenmaal een keuze  ❯


Het pensioenakkoord: welke wijzigingen staan vast en wat levert het op?

In juni 2019 sloot de regering met werkgevers en vakorganisaties een pensioenakkoord. Iedereen jubelde, want er is jarenlang tevergeefs gepoogd om een nieuw pensioenstelsel te bedenken dat zowel uitvoerbaar als betaalbaar zou zijn. In het pensioenakkoord staat een aantal maatregelen dat op termijn moet leiden tot een evenwichtig pensioenstelsel. Wat staat daarvan nu al vast?  ❯


Pot Jonker advocaten zoekt een advocaat-medewerker aanbestedingsrecht

Aanbestedingsrecht bij Pot Jonker Een belangrijke pijler van de sectie Vastgoed van Pot Jonker vormt de subsectie aanbestedingsrecht. De advocaten in deze sectie procederen en adviseren op het gebied van het Europese aanbestedingsrecht. Geregeld gaat het over aanbestedingen in de bouw & infra, maar vaak ook betreft het aanbestedingen op geheel andere gebieden zoals bijvoorbeeld  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
14 augustus 2019

Pot Jonker advocaten zoekt een advocaat-medewerker sectie vastgoed

Vastgoedsectie bij Pot Jonker De sectie Vastgoed vormt een belangrijke pijler van ons kantoor met een breed werkveld en veel ruimte voor opleiding. De belangrijkste deelgebieden waar wij ons mee bezighouden zijn: algemeen vastgoedrecht (kopen, huren, zakelijke rechten) civiel bouwrecht (inclusief bouwarbitrages) aanbestedingsrecht (dat uiteraard ook buiten de grenzen van het vastgoed reikt) makelaarstuchtrecht (NVM)  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
14 augustus 2019

De doe-het-zelvende overheid: de tendens op het gebied van inbesteden

Een overheidslichaam dat in een bepaalde behoefte wil voorzien, heeft de keuze om dat uit te besteden, of juist zelf te doen. De optie van het zelf doen is minder actueel in de bouw of bij levering van roerende zaken: veel overheden die zelf nog iets kunnen of willen bouwen of maken, zijn er niet.  ❯


Schade bij bedrijfsuitjes: wie betaalt hiervoor de rekening?​

Veel werknemers kijken reikhalzend uit naar het bedrijfsuitje. Wordt het dit jaar raften, skiën of toch karten? In het algemeen geldt: hoe gevaarlijker, hoe beter en u trakteert uw werknemers daarom misschien het liefste op een ‘thrill-seeking’ activiteit. Dergelijke activiteiten hebben echter ook een keerzijde: er bestaat een groter risico op ongelukken en daarmee een  ❯


Toekomstige overtredingen; herhaling voorkomen of preventief handhaven?

Ons bestuursrecht kent twee instrumenten waarmee handhavend kan worden opgetreden tegen overtredingen die nog moeten plaatsvinden: een last ter voorkoming van herhaling van een overtreding en een preventieve last. Men is er altijd vanuit gegaan dat tussen beide instrumenten geen vrije keuze bestaat. Maar heeft de wetgever wel bedoeld twee instrumenten in het leven te  ❯


Online platform Helpling, werkgever of niet?

In een zaak die FNV eind vorig jaar startte tegen Helpling (= een online platform waarop schoonmakers en huishoudens afspraken kunnen maken over uit te voeren huishoudelijke taken) heeft de kantonrechter inmiddels een uitspraak gedaan. FNV claimde dat Helpling een (verkapte) arbeids- dan wel uitzendovereenkomst heeft met de via haar in te huren schoonmakers, maar  ❯


Interview: Pure prijsconcurrentie bij Europese aanbestedingen onwenselijk

Bij Europese aanbestedingsprocedures is het alleen in goed gemotiveerde gevallen toegestaan om marktpartijen met elkaar te laten concurreren op basis van de laagste prijs zonder daarbij kwalitatieve aspecten een rol te laten spelen. Op basis van de memorie van toelichting bij de Aanbestedingswet werd aangenomen dat dit met name betrekking zou hebben op de inkoop van producten  ❯


Woningbouw in een krimpgebied. Of toch niet?

Bouwen en krimpen Woningbouw in een krimpgebied – of niet. Dat was de vraag waar het om draaide in een Afdelingsuitspraak van 3 juli jl. ( ECLI:NL:RVS:2019:2214). De zaak betrof de vaststelling van een bestemmingsplan door de gemeenteraad van Middelburg dat de bouw van de nieuwe wijk Essenvelt met 400 woningen mogelijk maakt. Volgens www.rijksoverheid.nl  ❯