Online platform Helpling, werkgever of niet?In een zaak die FNV eind vorig jaar startte tegen Helpling (= een online platform waarop schoonmakers en huishoudens afspraken kunnen maken over uit te voeren huishoudelijke taken) heeft de kantonrechter inmiddels een uitspraak gedaan. FNV claimde dat Helpling een (verkapte) arbeids- dan wel uitzendovereenkomst heeft met de via haar in te huren schoonmakers, maar de kantonrechter Amsterdam is dat niet met FNV eens en oordeelde anders. Volgens de kantonrechter is van een arbeids- of uitzendovereenkomst met Helpling geen sprake. Wel is Helpling arbeidsbemiddelaar.

Online platforms en de juridische kwalificatie

De term ‘platformisering’ (= het aanbieden van diensten via online platforms) is relatief nieuw in arbeidsrechtland maar is een steeds vaker gehoorde term. Herhaaldelijk laait discussie op over de vraag hoe dergelijke platforms gekwalificeerd moeten worden. Zijn organisaties als Uber en Thuisbezorgd werkgevers die met de dienstverleners een (verkapte) arbeidsovereenkomst aangaan? Vervullen zij de rol van uitzendbureaus? Of zijn zij slechts tussenschakels die ervoor zorgen dat particulier en dienstverlener elkaar kunnen vinden? De meningen daarover lopen uiteen en de rechtspraak ook.

Strijd FNV

FNV lijkt zich ten doel te hebben gesteld ervoor te zorgen dat het arbeidsrecht in volle omvang van toepassing is op de platforms van deze wereld. Zij heeft reeds verschillende exploitanten van platforms in procedures betrokken, stellende dat die exploitanten als werkgever gekwalificeerd moeten worden. Arbeidsrechtadvocate van Pot Jonker Advocaten, Muriel Middeldorp, bracht u met twee blogs op de hoogte van de Deliveroo-zaken. In die zaken stond de vraag centraal of de bezorgers die voor online platform Deliveroo werken, zzp’ers of werknemers zijn (de blogs over de eerste Deliveroo-zaak en over de tweede Deliveroo-zaak). Nu is FNV de strijd dus met Helpling aangegaan.

De Helpling-zaak: feiten op een rij

Helpling is een platform waarop schoonmakers hun diensten kunnen aanbieden en huishoudens schoonmaakklussen. De huishoudens betalen voor de klus aan Helpling die het betaalde vervolgens doorstort naar de schoonmaker in kwestie onder aftrek van een vastgestelde commissie. De FNV is van mening dat Helpling een (verkapte) arbeids- dan wel uitzendovereenkomst met de schoonmakers heeft en dus werkgever is. Dit heeft volgens de FNV tot gevolg dat Helpling de CAO schoonmaak- en glazenwassersbedrijf moet toepassen. Helpling stelt het tegenovergestelde en noemt zichzelf slechts een ‘online prikbord’ dat vraag en aanbod bij elkaar brengt. De schoonmakers zijn niet bij Helpling in dienst, maar bij de huishoudens die de opdracht aan de schoonmakers verstrekken (aldus Helpling).

Helpling is geen werkgever, wel arbeidsbemiddelaar

De kantonrechter is het gedeeltelijk met Helpling eens; de relatie tussen de schoonmakers en Helpling is inderdaad geen arbeids- of uitzendrelatie. Er bestaat namelijk geen gezagsverhouding tussen Helpling en de schoonmakers waardoor van een arbeids- of uitzendovereenkomst geen sprake kan zijn. De CAO schoonmaak- en glazenwassersbedrijf hoeft Helpling dus niet toe te passen (de relatie tussen de huishoudens en de schoonmakers is overigens wel een arbeidsrelatie). Dat Helpling louter fungeert als ‘online prikbord’ is echter ook niet juist; daarvoor speelt zij een te actieve rol in het proces. Volgens de kantonrechter is Helpling een arbeidsbemiddelaar. Op arbeidsbemiddeling is artikel 3 lid 1 van de Waadi van toepassing, waarin staat dat voor arbeidsbemiddeling geen tegenprestatie van de werkzoekende (in dit geval de schoonmaker) mag worden bedongen. De commissie die de schoonmakers aan Helpling betaalden, mag vanaf de dag van de uitspraak niet langer door Helpling in rekening worden gebracht. Helpling zal dus over een nieuw verdienmodel moeten nadenken.

Toekomst voor platforms

Het is een kwestie van tijd voordat de volgende rechtszaak tegen een platform wordt aangespannen. Wordt dan opnieuw geoordeeld dat van een dienstverband geen sprake is of valt het kwartje de andere kant op? Wij houden u op de hoogte!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Shira Vrij (tel. 023 5530256; vrij@potjonker.nl) of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht van Pot Jonker Advocaten. Vond u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief

Wij organiseren een seminar over de Wet Arbeidsmarkt in Balans en Overige Actualiteiten met Prof. Verhulp op 31 oktober 2019. Als u daarbij wilt zijn, kunt u zich hier aanmelden.
Actueel / blog

Training reorganisatietrajecten op 24 augustus

Veel ondernemingen verkeren in zwaar weer, ondanks de NOW en andere steunmaatregelen vanuit de overheid. Sommige ondernemingen zullen niet aan een reorganisatie ontkomen en moeten afscheid gaan nemen van werknemers. Bij een reorganisatie komt veel kijken. Als er veel werknemers bij de reorganisatie betrokken zijn, zal met de vakbonden overleg (moeten) worden gevoerd over een  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
08 juli 2020

Nieuwe webmodule basis voor samenwerking ZZP’ers?

In alle coronaberichtgeving is het bijna aan de aandacht ontsnapt, maar op 15 juni 2020 stuurden minister Koolmees en staatssecretaris Vijlbrief een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de vervolgstappen in het zzp-beleid. De plannen over de drietrapsraket gaan overboord en er komt voor alle situaties een webmodule. Wat heeft de minister  ❯


AQUAradius onderdeel van de expositie Gebouwde trots

AQUAradius, één van de grootste woonprojecten in ons land dat gerealiseerd is op basis van collectief particulier opdrachtgeverschap, is opgenomen in de nieuwe expositie Gebouwde trots! van ABC Architectuurcentrum Haarlem. Het woonproject is gebouwd in opdracht van CPO-vereniging AQUAradius in samenwerking met ARX Architecten en Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen. Pot Jonker advocaat Jan Coen  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
25 juni 2020

Pot Jonker Advocaten verwelkomt twee nieuwe advocaten in vastgoedteam

Recentelijk zijn er twee nieuwe advocaten gestart bij Pot Jonker Advocaten, namelijk Esther Dubach en Hendrik-Jan Huijzer. Zij zijn beiden werkzaam binnen het vastgoedrecht. Vastgoedrecht bij Pot Jonker Pieter Nabben, hoofd sectie vastgoedrecht Pot Jonker Advocaten: “We hebben onze sectie Vastgoedrecht uitgebreid met twee echte talenten en dat stemt ons heel tevreden. Vastgoedrecht is een  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
23 juni 2020

Student-stagiair Sarith Jonker: ‘Mijn geleverde werk werd gewaardeerd’

Stagelopen bij Pot Jonker Advocaten, Sarith Jonker ging de uitdaging aan. Waarvoor koos ze voor Pot Jonker Advocaten, welke verwachtingen had ze en wat vergeet zij nooit meer van haar stage? Op deze en nog meer vragen geeft Sarith antwoord in de rubriek Student-stagiair van de week in MR. Succesvolle stage “De fijne ervaring en  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
16 juni 2020

Bestemmingsplannen en de omgang met bewonersinitiatieven en -alternatieven

Lang gold in bestemmingsplankwesties dat de Afdeling vooral toetste of de keuze van de raad voor een bepaalde bestemming aanvaardbaar was, zonder daarbij veel aandacht te besteden aan de mogelijkheid dat een door appellanten aangedragen alternatieve invulling misschien wel beter zou zijn geweest. Tegelijkertijd had de Afdeling wel een open oog voor concrete planinitiatieven, veelal  ❯


Floris Bakels adviseur bij Pot Jonker Advocaten

Floris Bakels, oud-vicepresident en oud-advocaat Generaal bij de Hoge Raad en oud-senior rechter bij de rechtbank  Amsterdam, heeft zich als adviseur verbonden aan Pot Jonker Advocaten. Over Floris Bakels Floris Bakels heeft een lange carrière bij de rechterlijke macht doorlopen.  Hij was rechter bij de Rechtbank Haarlem (1984), raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam (1989) en  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
08 juni 2020

NOW 2.0 versus NOW: nieuwe mogelijkheden & belangrijkste verschillen

Het kabinet heeft het Noodpakket 2.0 aangekondigd. Onderdeel van de aangekondigde maatregelen is de verlenging van de NOW met 3 maanden. Wat betekent dit voor werkgevers? Nieuwe mogelijkheden NOW 2.0 Ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de NOW 1.0 én ondernemers die dat niet hebben gedaan maar dat voor de komende periode alsnog willen doen, kunnen een beroep  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
27 mei 2020

Geslaagd beroep op vertrouwensbeginsel met toepassing driestappenplan

In deze blog, zoals verschenen in de nieuwsbrief Omgevingsrecht van Sdu, wordt ingegaan op een uitspraak  van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 22 april jl. (ECLI:NL:RVS:2020:1128). Centraal in deze uitspraak staat het vertrouwensbeginsel. In de praktijk slaagt (of wellicht: slaagde) een beroep op het vertrouwensbeginsel in het bestuursrecht  ❯


Loonoffer – waarmee rekening te houden?

Medewerkers laten afzien van een bonus of vakantiegeld of een (tijdelijke) loonsverlaging voorstellen? Nu de coronacrisis voortduurt, vragen veel en uiteenlopende bedrijven loonoffers van hun medewerkers. Maar wat is de juridische context wanneer u een dergelijk loonoffer wilt vragen van medewerkers? Dus kan een medewerker verplicht worden een loonoffer te leveren? De uitgangspunten voor het  ❯