Online platform Helpling, werkgever of niet?In een zaak die FNV eind vorig jaar startte tegen Helpling (= een online platform waarop schoonmakers en huishoudens afspraken kunnen maken over uit te voeren huishoudelijke taken) heeft de kantonrechter inmiddels een uitspraak gedaan. FNV claimde dat Helpling een (verkapte) arbeids- dan wel uitzendovereenkomst heeft met de via haar in te huren schoonmakers, maar de kantonrechter Amsterdam is dat niet met FNV eens en oordeelde anders. Volgens de kantonrechter is van een arbeids- of uitzendovereenkomst met Helpling geen sprake. Wel is Helpling arbeidsbemiddelaar.

Online platforms en de juridische kwalificatie

De term ‘platformisering’ (= het aanbieden van diensten via online platforms) is relatief nieuw in arbeidsrechtland maar is een steeds vaker gehoorde term. Herhaaldelijk laait discussie op over de vraag hoe dergelijke platforms gekwalificeerd moeten worden. Zijn organisaties als Uber en Thuisbezorgd werkgevers die met de dienstverleners een (verkapte) arbeidsovereenkomst aangaan? Vervullen zij de rol van uitzendbureaus? Of zijn zij slechts tussenschakels die ervoor zorgen dat particulier en dienstverlener elkaar kunnen vinden? De meningen daarover lopen uiteen en de rechtspraak ook.

Strijd FNV

FNV lijkt zich ten doel te hebben gesteld ervoor te zorgen dat het arbeidsrecht in volle omvang van toepassing is op de platforms van deze wereld. Zij heeft reeds verschillende exploitanten van platforms in procedures betrokken, stellende dat die exploitanten als werkgever gekwalificeerd moeten worden. Arbeidsrechtadvocate van Pot Jonker Advocaten, Muriel Middeldorp, bracht u met twee blogs op de hoogte van de Deliveroo-zaken. In die zaken stond de vraag centraal of de bezorgers die voor online platform Deliveroo werken, zzp’ers of werknemers zijn (de blogs over de eerste Deliveroo-zaak en over de tweede Deliveroo-zaak). Nu is FNV de strijd dus met Helpling aangegaan.

De Helpling-zaak: feiten op een rij

Helpling is een platform waarop schoonmakers hun diensten kunnen aanbieden en huishoudens schoonmaakklussen. De huishoudens betalen voor de klus aan Helpling die het betaalde vervolgens doorstort naar de schoonmaker in kwestie onder aftrek van een vastgestelde commissie. De FNV is van mening dat Helpling een (verkapte) arbeids- dan wel uitzendovereenkomst met de schoonmakers heeft en dus werkgever is. Dit heeft volgens de FNV tot gevolg dat Helpling de CAO schoonmaak- en glazenwassersbedrijf moet toepassen. Helpling stelt het tegenovergestelde en noemt zichzelf slechts een ‘online prikbord’ dat vraag en aanbod bij elkaar brengt. De schoonmakers zijn niet bij Helpling in dienst, maar bij de huishoudens die de opdracht aan de schoonmakers verstrekken (aldus Helpling).

Helpling is geen werkgever, wel arbeidsbemiddelaar

De kantonrechter is het gedeeltelijk met Helpling eens; de relatie tussen de schoonmakers en Helpling is inderdaad geen arbeids- of uitzendrelatie. Er bestaat namelijk geen gezagsverhouding tussen Helpling en de schoonmakers waardoor van een arbeids- of uitzendovereenkomst geen sprake kan zijn. De CAO schoonmaak- en glazenwassersbedrijf hoeft Helpling dus niet toe te passen (de relatie tussen de huishoudens en de schoonmakers is overigens wel een arbeidsrelatie). Dat Helpling louter fungeert als ‘online prikbord’ is echter ook niet juist; daarvoor speelt zij een te actieve rol in het proces. Volgens de kantonrechter is Helpling een arbeidsbemiddelaar. Op arbeidsbemiddeling is artikel 3 lid 1 van de Waadi van toepassing, waarin staat dat voor arbeidsbemiddeling geen tegenprestatie van de werkzoekende (in dit geval de schoonmaker) mag worden bedongen. De commissie die de schoonmakers aan Helpling betaalden, mag vanaf de dag van de uitspraak niet langer door Helpling in rekening worden gebracht. Helpling zal dus over een nieuw verdienmodel moeten nadenken.

Toekomst voor platforms

Het is een kwestie van tijd voordat de volgende rechtszaak tegen een platform wordt aangespannen. Wordt dan opnieuw geoordeeld dat van een dienstverband geen sprake is of valt het kwartje de andere kant op? Wij houden u op de hoogte!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Shira Vrij (tel. 023 5530256; vrij@potjonker.nl) of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht van Pot Jonker Advocaten. Vond u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief

Wij organiseren een seminar over de Wet Arbeidsmarkt in Balans en Overige Actualiteiten met Prof. Verhulp op 31 oktober 2019. Als u daarbij wilt zijn, kunt u zich hier aanmelden.
Actueel / blog

Inhoudelijke terugblik Seminar Aardgasvrij (ver)bouwen

Terugblik | Seminar Aardgasvrij (ver)bouwen Op 24 september jl. organiseerden Balance en Pot Jonker Advocaten het Seminar Aardgasvrij (ver)bouwen. Nederland heeft de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn en het wordt steeds een beetje duidelijker hoe dit moet gebeuren. Tijdens het seminar zijn we ingegaan op het Klimaatakkoord, de verschillende alternatieven voor aardgas en  ❯


Mr. Studenten: Student-stage ervaring bij Pot Jonker

Stagelopen bij een advocatenkantoor zoals Pot Jonker. Hoe gaat het sollicitatietraject? Welke ervaring doe je dan op? En wat vergeet je nooit meer? Allemaal vragen die aan onze stagiair Adri Smidt werden gesteld voor het artikel in Mr. Studenten. → Lees hier het artikel Leuk om net als de ervaringsverhalen op onze eigen website te  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
04 oktober 2019

Levi Jacobs beëdigd als advocaat

Levi Jacobs (26) is op 28 augustus 2019 beëdigd als advocaat en werkt bij Pot Jonker Advocaten. Hij is in april 2018 afgestudeerd aan de UvA in rechtsgeleerdheid met als specialisatie de privaatrechtelijke rechtspraktijk en in wijsbegeerte. In september is hij gestart met de beroepsopleiding. Levi als Starter van de week in MR In de  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
27 september 2019

Pas-uitspraak leidt tot stroom vernietigingsuitspraken van bestemmingsplannen

Op 11 september jl. gingen weer zeven bestemmingsplannen geheel of gedeeltelijk over de kop als gevolg van het feit dat bij de vaststelling was teruggevallen op de passende beoordeling die ten grondslag ligt aan het Programma Aanpak Stikstof. De Afdeling deed uitspraak inzake plannen in Heiloo en Castricum voor de aanleg van een nieuwe aansluiting  ❯


Een hoge WW-premie voor flexibele arbeidskrachten per 1 januari 2020

Onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans (‘WAB’) wordt het duurder om flexibele arbeidskrachten in te zetten. Dat komt onder meer door een wijziging in de financiering van de Werkloosheidswet (‘WW’). Ik vertel u daarover graag meer. WW-premie Als werkgever draagt u WW-premie af. Op dit moment wordt de hoogte van die premie bepaald door de  ❯


Failliet verklaarde VTK maakt onder leiding van curator Ingwersen doorstart

De in augustus failliet verklaarde apparatenbouwer Van Tongeren-Kennemer (VTK) maakt een doorstart. Het bedrijf dat apparatuur levert voor de voedingsindustrie gaat verder onder de vlag van de Deense SiccaDania Group. Peter Ingwersen, één van de drie bij Pot Jonker Advocaten werkzame curatoren, heeft als curator in dit faillissement deze doorstart gecoördineerd. Beperken schade en behoud  ❯


Ontslag makkelijker en goedkoper na 1 januari 2020?

Op 1 januari 2020 wordt een nieuwe ontslaggrond ingevoerd. Waarom is dat? En wat levert deze nieuwe onslaggrond op? Huidige ontslaggrond Sinds de invoering van de WWZ in 2015 hebben we te maken met specifiek in de wet omschreven ontslaggronden. Alleen als sprake is van een geheel voldragen ontslaggrond kan tot gedwongen ontslag via de  ❯


Zorgen om Nederlandse arbeidsmarkt: kloof tussen flex & vast groeit

Noodklok De kloof tussen werknemers in vaste dienst en flexwerkers (zzp’ers en werknemers zonder vast contract) wordt steeds groter in Nederland. Moeten we ons zorgen maken om deze ontwikkeling? Ja, zeggen onder andere de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland en de Commissie Borstlap (die onderzoek deed naar de toekomstbestendigheid van de Nederlandse arbeidsmarkt). Er wordt gesproken  ❯


Een keten van arbeidsovereenkomsten; welke regels gelden straks?

Per 1 januari 2020 is het zo ver; de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) treedt in werking! Voor werkgevers brengt die wet de nodige veranderingen met zich. Er is inmiddels al veel aandacht geweest voor de lager wordende transitievergoeding, het feit dat het (wat) makkelijker wordt om werknemers te ontslaan en de sterker wordende positie  ❯


Rechtszekerheid in een omgevingsplan

De gemeenteraad van het Brabantse Boekel stelde in 2018 als eerste gemeente een “omgevingsplan” vast voor het buitengebied. Het ging om een zogenoemd bestemmingsplan met verbrede reikwijdte als bedoeld in artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Deze regeling biedt de mogelijkheid om voor te sorteren op de Omgevingswet. Op 14 augustus 2019  ❯