Onderverhuur via Airbnb; ook voor verhuurders is het opletten geblazen…Vorige maand schreef ik over de risico’s van onderverhuur via Airbnb. Ik heb mij daarbij vooral gericht op de positie van de onderverhuurder. Ook verhuurders dienen echter waakzaam te zijn. In een recente uitspraak heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State dit nog eens bevestigd (Raad van State 23 september 2015).

In die zaak ging het om een huurder die een aantal appartementen in Amsterdam – in strijd met het bestemmingsplan en de brandveiligheidsvoorschriften – als short stay appartementen exploiteerde, waarna de gemeente handhavend optrad tegen de verhuurder (en dus niet tegen de exploiterende huurder). Uit de uitspraak is niet geheel duidelijk wat die handhaving precies inhield, maar waarschijnlijk is het appartement direct bij constatering van de overtreding afgesloten.

In de procedure stelt de verhuurder, die meerdere panden in eigendom heeft voor beleggingsdoeleinden, zich op het standpunt dat hij niet wist en niet kon weten wat er in zijn pand gebeurde. Hij vond daarom dat hij ten onrechte als overtreder was aangemerkt. De Afdeling gaat daarin echter niet mee. Daarbij verwijst zij naar vaste jurisprudentie (Raad van State 15 oktober 2008, nr. 200707345/1) waarin is bepaald dat de overtreder degene is die het wettelijk voorschrift daadwerkelijk heeft geschonden. Dit kan degene zijn die de verboden handeling feitelijk heeft verricht, maar in bepaalde gevallen kan ook degene die de overtreding niet zelf heeft begaan, maar aan wie die handeling wel is toe te rekenen, voor de overtreding verantwoordelijk worden gehouden.

In lijn met die jurisprudentie oordeelt de Afdeling in het onderhavige geval dat een overtreding onder omstandigheden ook aan een eigenaar/verhuurder van een pand kan worden toegerekend. In dat verband mag van een verhuurder worden verwacht dat hij zich tot op zekere hoogte informeert over het gebruik dat van het verhuurde pand wordt gemaakt. Doet hij dat niet, dan kan hij als overtreder worden aangemerkt. Het gevolg hiervan is dat bestuursdwang kan worden toegepast waarbij de kosten op de verhuurder kunnen worden verhaald.

In het onderhavige geval had de verhuurder onvoldoende aangetoond dat hij het pand regelmatig had gecontroleerd. De gemeente had de verhuurder daarom terecht als overtreder aangemerkt en, met het oog op de brandonveilige situatie, terecht spoedeisende bestuursdwang toegepast. De financiële gevolgen van een dergelijke overtreding kunnen groot zijn. De kosten van het afsluiten van het appartement kunnen namelijk op de overtreder verhaald worden en in bepaalde gevallen kan er zelfs een (forse) boete worden opgelegd.

Als verhuurder doet u er dan ook goed aan het gebruik van uw pand regelmatig te controleren. Daarbij dient u echter wel rekening te houden met de privacy van uw huurder. Wilt u weten hoe u dit het beste kunt aanpakken? Neemt u dan gerust contact op met Véza Vos of met één van de andere advocaten van de sectie Vastgoed.
Actueel / blog

Pot Jonker Advocaten benoemt Maarten ten Kate tot partner ondernemingsrecht

Met ingang van 1 januari 2021 is Maarten ten Kate toegetreden als partner bij Pot Jonker Advocaten. Maarten is sinds 2017 werkzaam bij Pot Jonker Advocaten. Daarvoor werkte hij bij NautaDutilh en ABN AMRO. Hij is gespecialiseerd in M&A en corporate governance. Tot zijn cliënten behoren semi-publieke instellingen, grote (beursgenoteerde) ondernemingen, investeringsfondsen en familiebedrijven. Maarten  ❯

Pot Jonker Advocaten
11 januari 2021

Privacy versus gezondheid: met vaccins weer nieuwe privacydilemma’s

Het Noord-Hollands Dagblad interviewde Pot Jonker advocaat Michael Reker, gespecialiseerd in IT, IE en privacyrecht op 6 januari 2021 over de privacydilemma’s met betrekking tot het coronavaccin. Met vaccins weer nieuwe privacydilemma’s Bijna wekelijks zet de coronacrisis een privacydilemma op scherp. Maatregelen die coronavirus kunnen beteugelen botsen regelmatig op bestaande wetgeving. Waarom? Zorginstellingen mogen formeel  ❯


Uitsluitende rechten in het aanbestedingsrecht en de nationale mededingings- en transparantienorm

In hoeverre kan een besluit tot verlening van een uitsluitend recht binnen de Nederlandse rechtssfeer ook getoetst worden aan algemene, nationale rechtsbeginselen, zoals de beginselen van behoorlijk bestuur? Jan Coen Binnerts bespreekt de werking van de verplichtingen tot het bieden van voldoende mededingingsruimte en transparantie in de meest recente uitgave van het Tijdschrift Aanbestedingsrecht en  ❯


Gratis parkeren in gemeentelijke garages zorgt voor oneerlijke overheidsconcurrentie

Het geschil tussen de gemeente Veenendaal enerzijds en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en Q-Park anderzijds is op 8 december beslecht in het voordeel van Q-Park. Gewonnen zaak Q-park tegen gemeente Veenendaal landelijke waarschuwing voor gemeenten Aanleiding voor dit geschil was de proef met gratis parkeren die de gemeente vanaf 2014 gedurende anderhalf jaar  ❯


Data 2021 bekend: online jurisprudentielunch verzorgd door mr. Floris Bakels

Oud-vicepresident van de Hoge Raad en adviseur van Pot Jonker Advocaten Floris Bakels verzorgt sinds oktober 2020 maandelijks een online jurisprudentielunch voor geïnteresseerde advocaten. Tijdens deze jurisprudentielunch worden hoofdzakelijk arresten van de civiele kamer van de Hoge Raad behandeld. Kennis delen, verbreden en verdiepen Al een langere periode geeft Floris Bakels maandelijks jurisprudentielunches voor rechters  ❯

Pot Jonker Advocaten
21 december 2020

Festivalvergunningen: Veranderingen in de aanvraagprocedures toegelicht in Entertainment Business

Interview Entertainment Business met Rachel Hoeneveld en Laurien Mulder Festivalorganisatoren vertrouwen nog te veel op de oude processen in de vergunningsaanvraag. In de meest recente uitgave van Entertainment Business lichten overheidsrechtadvocaten Rachel Hoeneveld en Laurien Mulder de veranderingen in de aanvraagprocedures toe. Meer onderzoek naar impact evenement of festival Vanwege de veranderde regelgeving moeten organisatoren  ❯


Interview Mr. magazine: advocaat Babette Blaisse & bedrijfsjurist Gretha Harms

In de meest recente uitgave van MR. magazine vertellen advocaat Babette Blaisse en bedrijfsjurist Gretha Harms over hun samenwerking voor Randstad. Met als resultaat een mooi gesprek over de zakelijke relatie mét humor, drijfveren, sparringspartnerschap en persoonlijke interesses. Goede eigenschappen Welke eigenschappen waarderen ze van elkaar? Babette: “Gretha is een kritische lezer en zeer direct in haar commentaar.  ❯


E-laadpalen: de Dienstenrichtlijn en schaarse vergunningen

De minister van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: ‘de minister’) moet zich opnieuw buigen over de vergunning voor het hebben, behouden en onderhouden van zes oplaadpalen (e-laadpalen) voor elektrische motorvoertuigen op verzorgingsplaats Den Ruygen Hoek-Oost langs de A4, zo oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘de Afdeling’) op 4 november (ECLI:NL:RVS:2020:2607). De  ❯


Nieuwe kroniek Bestuursprocesrecht verschenen in het Advocatenblad

Net als in de voorgaande jaren hebben onze advocaten bestuursrecht de kroniek geschreven voor het Advocatenblad. Hierin zijn de uitspraken die in Jurisprudentie Bestuursrecht (JB) en AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB) in de periode augustus 2019 tot en met juli 2020 zijn gepubliceerd als uitgangspunt genomen. Opvallendheden in deze kroniekperiode in het bestuursprocesrecht “Het klassieke procesrecht  ❯


Kroniek Adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts 2019/2020 gepubliceerd in Tijdschrift voor Bouwrecht

Voor de zesde keer op rij is onze Kroniek met Adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts verschenen in het novembernummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht van het Instituut voor Bouwrecht. In deze kroniek worden de Adviezen besproken die de Commissie van Aanbestedingsexperts heeft gepubliceerd op haar website in de periode van 1 juli 2019 tot  ❯