NOW en subsidiesystematiek: binnen welke bandbreedte vraag je subsidie aan?De werkgever die een beroep doet op de NOW-regeling, moet – uiterlijk op 31 mei a.s. – een uitspraak doen over de door hem verwachte omzetdaling in een door hem te kiezen driemaandsperiode, gelegens tussen 1 maart en 31 juli a.s.. Stel dat hij kiest voor de maanden mei-juni-juli, dan is die omzetdaling nog in belangrijke mate toekomstig en dus onzeker. Een werkgever zal een bandbreedte in het hoofd hebben, waarbinnen de omzet in alle redelijkheid uit zou kunnen komen, maar meer niet. Een verstandige werkgever doet er goed aan om bij zijn aanvraag uit te gaan van de onderkant van die bandbreedte en een daarmee corresponderende hoge omzetdaling aan te geven. Waarom?

Doorgeven van een hoge omzetdaling
Het hanteren van de onderkant van de bandbreedte leidt dan tot een hoge verlening en een daarmee corresponderend hoger voorschot van 80% van dat verleende bedrag. Mocht uiteindelijk de omzetdaling meevallen en de aanvraag tot vaststelling van de subsidie – die moet worden gedaan binnen 24 weken na het einde van zijn driemaandsperiode, dus  in het voorbeeld uiterlijk 14 januari 2021 – leiden tot de vaststelling van een lager definitief subsidiebedrag, dan moet de werkgever hetgeen hij op voorschot teveel heeft ontvangen, uiteraard terugbetalen. Als daar maar rekening mee wordt gehouden is dat geen probleem en het hogere voorschot heeft hem dan ondertussen wel liquiditeit verschaft.

Doorgeven van een optimistische omzetdaling
Zou de werkgever echter een achteraf te optimistische verwachting van zijn omzetontwikkeling in de aanvraag tot verlening uitspreken, dan leidt dat tot een relatief laag voorschot. Het is dan wel de vraag of achteraf dan alsnog een hoger bedrag kan worden toegekend. De staatssecretaris gaat daar in het antwoord op Kamervragen wel van uit. Maar de subsidietitel in de Algemene wet bestuursrecht en de daarop gebaseerde jurisprudentie lijken het niet mogelijk te maken om de subsidie bij vaststelling op een hoger bedrag te bepalen dan waarop het verleningsbesluit en aldus het voorschot zijn gebaseerd. Het lijkt erop dat aan deze discrepantie tussen wet en jurisprudentie en de bedoeling van de NOW-regeling om een hogere vaststelling wel degelijk mogelijk te maken, geen echte aandacht is besteed.

Een nieuwe aanvullende verleningsaanvraag is niet mogelijk – het aanvraagtijdvak is immers verstreken – en de werkgever loopt dan dus een risico onnodig  geld mis te lopen. Hij is dan afhankelijk van de bereidheid van het UWV om de oorspronkelijke verleningsbeslissing ambtshalve aan te passen c.q. te verhogen, of simpelweg maar de door de staatssecretaris voorgestelde route te lopen. Hoe het UWV daar mee zal omgaan, is nog niet helder.

Geen oproep tot fraude
Het hier gestelde is géén oproep tot fraude. Niemand kan in  de toekomst kijken en zeker niet in deze periode. Een werkgever heeft dus een zekere marge bij het aangeven van een omzetverwachting c.q. verwachte omzetdaling. Het advies is om die marge goed te gebruiken.

Voor vragen hierover: neem contact op met Marieke Dankbaar (dankbaar@potjonker.nl) of Jan Coen Binnerts (binnerts@potjonker.nl)
Actueel / blog

Een tweeluik: de verdringingsreeks: hoe zit het ook alweer?

Het is droger dan ooit en het neerslagtekort is de aflopen jaren fors toegenomen. Ook dit jaar stevenen we weer af op een extreem droog jaar (zie ook de grafiek van de KNMI hieronder). De verwachting is dat door klimaatverandering alleen maar steeds langere droge en hete perioden zullen voorkomen. We zullen er rekening mee  ❯


Training reorganisatietrajecten op 24 augustus

Veel ondernemingen verkeren in zwaar weer, ondanks de NOW en andere steunmaatregelen vanuit de overheid. Sommige ondernemingen zullen niet aan een reorganisatie ontkomen en moeten afscheid gaan nemen van werknemers. Bij een reorganisatie komt veel kijken. Als er veel werknemers bij de reorganisatie betrokken zijn, zal met de vakbonden overleg (moeten) worden gevoerd over een  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
08 juli 2020

Nieuwe webmodule basis voor samenwerking ZZP’ers?

In alle coronaberichtgeving is het bijna aan de aandacht ontsnapt, maar op 15 juni 2020 stuurden minister Koolmees en staatssecretaris Vijlbrief een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de vervolgstappen in het zzp-beleid. De plannen over de drietrapsraket gaan overboord en er komt voor alle situaties een webmodule. Wat heeft de minister  ❯


AQUAradius onderdeel van de expositie Gebouwde trots

AQUAradius, één van de grootste woonprojecten in ons land dat gerealiseerd is op basis van collectief particulier opdrachtgeverschap, is opgenomen in de nieuwe expositie Gebouwde trots! van ABC Architectuurcentrum Haarlem. Het woonproject is gebouwd in opdracht van CPO-vereniging AQUAradius in samenwerking met ARX Architecten en Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen. Pot Jonker advocaat Jan Coen  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
25 juni 2020

Pot Jonker Advocaten verwelkomt twee nieuwe advocaten in vastgoedteam

Recentelijk zijn er twee nieuwe advocaten gestart bij Pot Jonker Advocaten, namelijk Esther Dubach en Hendrik-Jan Huijzer. Zij zijn beiden werkzaam binnen het vastgoedrecht. Vastgoedrecht bij Pot Jonker Pieter Nabben, hoofd sectie vastgoedrecht Pot Jonker Advocaten: “We hebben onze sectie Vastgoedrecht uitgebreid met twee echte talenten en dat stemt ons heel tevreden. Vastgoedrecht is een  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
23 juni 2020

Student-stagiair Sarith Jonker: ‘Mijn geleverde werk werd gewaardeerd’

Stagelopen bij Pot Jonker Advocaten, Sarith Jonker ging de uitdaging aan. Waarvoor koos ze voor Pot Jonker Advocaten, welke verwachtingen had ze en wat vergeet zij nooit meer van haar stage? Op deze en nog meer vragen geeft Sarith antwoord in de rubriek Student-stagiair van de week in MR. Succesvolle stage “De fijne ervaring en  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
16 juni 2020

Bestemmingsplannen en de omgang met bewonersinitiatieven en -alternatieven

Lang gold in bestemmingsplankwesties dat de Afdeling vooral toetste of de keuze van de raad voor een bepaalde bestemming aanvaardbaar was, zonder daarbij veel aandacht te besteden aan de mogelijkheid dat een door appellanten aangedragen alternatieve invulling misschien wel beter zou zijn geweest. Tegelijkertijd had de Afdeling wel een open oog voor concrete planinitiatieven, veelal  ❯


Floris Bakels adviseur bij Pot Jonker Advocaten

Floris Bakels, oud-vicepresident en oud-advocaat Generaal bij de Hoge Raad en oud-senior rechter bij de rechtbank  Amsterdam, heeft zich als adviseur verbonden aan Pot Jonker Advocaten. Over Floris Bakels Floris Bakels heeft een lange carrière bij de rechterlijke macht doorlopen.  Hij was rechter bij de Rechtbank Haarlem (1984), raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam (1989) en  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
08 juni 2020

NOW 2.0 versus NOW: nieuwe mogelijkheden & belangrijkste verschillen

Het kabinet heeft het Noodpakket 2.0 aangekondigd. Onderdeel van de aangekondigde maatregelen is de verlenging van de NOW met 3 maanden. Wat betekent dit voor werkgevers? Nieuwe mogelijkheden NOW 2.0 Ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de NOW 1.0 én ondernemers die dat niet hebben gedaan maar dat voor de komende periode alsnog willen doen, kunnen een beroep  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
27 mei 2020

Geslaagd beroep op vertrouwensbeginsel met toepassing driestappenplan

In deze blog, zoals verschenen in de nieuwsbrief Omgevingsrecht van Sdu, wordt ingegaan op een uitspraak  van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 22 april jl. (ECLI:NL:RVS:2020:1128). Centraal in deze uitspraak staat het vertrouwensbeginsel. In de praktijk slaagt (of wellicht: slaagde) een beroep op het vertrouwensbeginsel in het bestuursrecht  ❯