Het tussentijds opzegbeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomstOf een tijdelijke arbeidsovereenkomst tussentijds kan worden opgezegd, hangt onder andere af van de vraag of een tussentijds opzegbeding van kracht is. Meer dan eens blijkt dit niet het geval te zijn. Soms omdat de werkgever een dergelijk beding bewust niet wilde overeenkomen, maar veel vaker omdat de werkgever hier bij het opstellen van de arbeidsovereenkomst ‘gewoon’ niet over heeft nagedacht.

Lees hieronder het hele artikel van Shira Vrij, advocaat Arbeidsrecht bij Pot Jonker Advocaten N.V.

Het tussentijds opzegbeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst

(het artikel is geplaatst in HR Rendement, jaargang 20, nummer 8, juli 2018)
Actueel / blog

Onwenselijke WWZ-gevolgen gerepareerd door de Wet Arbeidsmarkt in Balans

Op 7 november jl. heeft Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel (de WAB) naar de Tweede Kamer gestuurd. Volgens de toelichting moet de WAB de verschillen tussen vast en flexwerk te verkleinen. Maar het wetsvoorstel houdt ook een reparatie van de belangrijkste “uitwassen” van de WWZ in. Een korte samenvatting: Ontslag wordt  ❯


Annotatie tijdschrift Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR)

In het tijdschrift Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR) is een annotatie van de hand van Mart van Genugten verschenen. In deze annotatie bespreekt hij een uitspraak van de Hoge Raad van 6 juli 2018. In deze uitspraak op basis van een niet alledaagse casus maakt de Hoge Raad duidelijk wat het gevolg is van de  ❯


Ontslag op staande voet en de (eigenrisicodrager voor de) Werkloosheidswet – Deel II

In deel I van deze blog gaf ik u algemene informatie over de gevolgen van een ontslag op staande voet voor het recht op een Werkloosheidswet (WW)-uitkering. Deel II van deze blog, spitst zich toe op de eigenrisicodrager voor de WW. Eigenrisicodrager WW Onderwijsinstellingen en overheidswerkgevers zijn verplicht het eigen risico voor de WW te  ❯


Seminar Arbeidsrecht Pot Jonker Advocaten ‘Actualiteiten en de zieke werknemer’ 22 november 2018

De Wet Werk en Zekerheid is ruim drie jaar geleden in werking getreden. Sindsdien is er veel veranderd en zijn alweer nieuwe plannen in Den Haag gesmeed. Op 22 november 2018 praten de arbeidsrechtspecialisten van Pot Jonker Advocaten u graag over deze ontwikkelingen bij. We zullen de belangrijkste actualiteiten met u doornemen en ingaan op  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
06 november 2018

Vacature: beginnend advocaat-medewerker sectie Vastgoed

Pot Jonker Advocaten is van oudsher een toonaangevend kantoor in de regio Haarlem waar op hoog niveau, en met liefde voor het vak, aan uitdagende zaken wordt gewerkt. We werken zowel voor grote beursgenoteerde bedrijven, als voor non-profitorganisaties, overheden en voor lokale ondernemers en zorginstellingen. Onze speerpunten zijn: aanbestedingsrecht, arbeidsrecht, bouwrecht, insolventierecht en herstructureringen, huurrecht,  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
05 november 2018

Appingedam en een onherroepelijk bestemmingsplan

Wat is perifere detailhandel, en mag een gemeente bij planologische keuzes hierover er lustig op los brancheren? Kenners van het ruimtelijke ordeningsrecht, alert op ontwikkelingen in dit rechtsgebied, roepen meteen “Appingedam!” en gelijk hebben ze. Appingedam In de zaak Appingedam van 20 juni 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2062) oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat  ❯


UWV moet gegevens beter beveiligen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) tikt het UWV op de vingers, omdat het UWV het beveiligingsniveau van het werkgeversportaal niet op orde heeft. In het werkgeversportaal verwerkt het UWV onder meer persoonsgegevens die betrekking hebben op de gezondheid van werknemers. Werkgevers en arbodiensten kunnen in een verzuimsysteem in het portaal ziekteverzuimgegevens van werknemer invoeren en bekijken.  ❯


Kroniek Bestuursprocesrecht 2018

In de Kronieken die in oktober 2018 in het Advocatenblad zijn verschenen is de Kroniek Bestuursprocesrecht gepubliceerd, geschreven door Jan Coen Binnerts, Marieke Dankbaar en Rachel Hoeneveld. Voor deze Kroniek golden de tussen 1 april 2017 en 1 juli 2018 in AB Rechtspraak Bestuursrecht (‘AB’) en/of Jurisprudentie Bestuursrecht (‘JB’) gepubliceerde uitspraken als uitgangspunt. In deze  ❯


Houtkachel: genot of gruwel?

Houtkachels zijn een bron van luchtverontreiniging en geurhinder en houtrook vormt een gezondheidsrisico. Zo viel het afgelopen jaar veelvuldig te lezen in rapportages en berichten van onder meer het Platform Houtrook en Gezondheid. Een organisatie die blijkens haar website werkt aan oplossingen om overlast en gezondheidsschade als gevolg van het stoken van hout en andere  ❯


Tussentijds de transitievergoeding (deels) afrekenen?!

Na 33 jaar dienstverband wordt een lerares deels arbeidsongeschikt. Zij krijgt een WIA-uitkering op basis van een arbeidsongeschiktheidspercentage van 43,83. De school en de lerares spreken af dat de aanstelling van de lerares wordt bijgesteld van 0,98 tot 0,55. De lezer begrijpt dat de lerares voor het gedeelte dat zij niet arbeidsongeschikt wordt geoordeeld, blijft  ❯