Het pensioenakkoord: welke wijzigingen staan vast en wat levert het op?In juni 2019 sloot de regering met werkgevers en vakorganisaties een pensioenakkoord. Iedereen jubelde, want er is jarenlang tevergeefs gepoogd om een nieuw pensioenstelsel te bedenken dat zowel uitvoerbaar als betaalbaar zou zijn. In het pensioenakkoord staat een aantal maatregelen dat op termijn moet leiden tot een evenwichtig pensioenstelsel. Wat staat daarvan nu al vast? En welke afspraken moeten nog uitgewerkt worden?

Vastgesteld: AOW leeftijd tot 2025

Direct nadat het pensioenakkoord werd bereikt, is een wetsvoorstel (“temporisering verhoging AOW-leeftijd”) ingediend, dat ook binnen enkele dagen door de Tweede en de Eerste Kamer werd geaccordeerd. Maar in die wet, die per 1 januari 2020 ingaat, wordt eigenlijk alleen de AOW-leeftijd tot 2025 geregeld. Wat in de Temporiseringswet, die per 1 januari 2020 ingaat, geregeld is, is dat de mensen die tussen 2020 en 2024  AOW gerechtigd worden, die AOW eerder krijgen. Het verschil kan oplopen tot 8 maanden; een behoorlijke slok op een borrel! 60-plussers ondervinden dus direct voordeel van het pensioenakkoord. Een handig overzicht vindt u hier.

Tegenover de vrijheid eerder met AOW te gaan, staat echter dat dit de betrokkene ook geld kan kosten. Want als de AOW-gerechtigde dan ook een beroep doet op zijn pensioenpot (ter aanvulling op de AOW), betekent het eerder stoppen met werken, ook dat hij/zij minder lang pensioen opbouwt en die pot moet uitsmeren over een langere periode (zie ook het artikel in de Volkskrant) Bovendien wordt dan minder lang rendement gemaakt en zeker bij de huidige lage rente, kan dat tot problemen leiden (zie ook het artikel in het Financieel Dagblad). Dus wat lezen we in de krant van vandaag? De vakorganisaties bepleiten (alsnog) dat ook de AOW-uitkering omhoog moet (zie het artikel in de Volkskrant).

Nog in ontwikkeling: 6 afspraken pensioenakkoord

De andere afspraken uit het pensioenakkoord moeten nog worden uitgewerkt in de vorm van wetgeving en moeten nog aan de Tweede en Eerste kamer worden voorgelegd. Waar hebben we het dan over?

  • De AOW-leeftijd na 2025;
  • De regeling voor zware beroepen; omscholing naar lichter werk of eerder stoppen met werken door extra verlof;
  • Het aanpassen van de zogeheten RVU-heffing, de belastingheffing als een werknemer van de werkgever een vergoeding ontvangt met als doel om vervroegd te kunnen stoppen en de periode tot pensioen te overbruggen;
  • De overstap van collectieve naar persoonlijke pensioenregelingen/premies (zoals het mogen opnemen van een deel van het opgebouwde kapitaal voor bijvoorbeeld hypotheekaflossing);
  • De voorzieningen voor ZZP-ers: zij krijgen niet te maken met een verplichte pensioenvoorziening, maar wel met een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering;
  • De verplichte dekkingsgraad gaat van 104,2% naar 100%, waardoor de kans op een korting op al ingegaan pensioen kleiner wordt. (De dekkingsgraad is bedoeld om zeker te stellen dat pensioenfondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Doen ze dat niet, dan moeten ze dus soms korten op al ingegane pensioenen).

Vindt u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief. 

Wij organiseren een seminar over de Wet Arbeidsmarkt in Balans en Overige Actualiteiten met Prof. Verhulp op 31 oktober 2019. Als u daarbij wilt zijn, kunt u zich hier aanmelden.

En heeft u nu al vragen? Neem dan gerust contact met mij op: : Muriel Middeldorp (tel: 023 – 5530235 / middeldorp@potjonker.nl).
Actueel / blog

Een tweeluik: de verdringingsreeks: hoe zit het ook alweer?

Het is droger dan ooit en het neerslagtekort is de aflopen jaren fors toegenomen. Ook dit jaar stevenen we weer af op een extreem droog jaar (zie ook de grafiek van de KNMI hieronder). De verwachting is dat door klimaatverandering alleen maar steeds langere droge en hete perioden zullen voorkomen. We zullen er rekening mee  ❯


Training reorganisatietrajecten op 24 augustus

Veel ondernemingen verkeren in zwaar weer, ondanks de NOW en andere steunmaatregelen vanuit de overheid. Sommige ondernemingen zullen niet aan een reorganisatie ontkomen en moeten afscheid gaan nemen van werknemers. Bij een reorganisatie komt veel kijken. Als er veel werknemers bij de reorganisatie betrokken zijn, zal met de vakbonden overleg (moeten) worden gevoerd over een  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
08 juli 2020

Nieuwe webmodule basis voor samenwerking ZZP’ers?

In alle coronaberichtgeving is het bijna aan de aandacht ontsnapt, maar op 15 juni 2020 stuurden minister Koolmees en staatssecretaris Vijlbrief een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer over de vervolgstappen in het zzp-beleid. De plannen over de drietrapsraket gaan overboord en er komt voor alle situaties een webmodule. Wat heeft de minister  ❯


AQUAradius onderdeel van de expositie Gebouwde trots

AQUAradius, één van de grootste woonprojecten in ons land dat gerealiseerd is op basis van collectief particulier opdrachtgeverschap, is opgenomen in de nieuwe expositie Gebouwde trots! van ABC Architectuurcentrum Haarlem. Het woonproject is gebouwd in opdracht van CPO-vereniging AQUAradius in samenwerking met ARX Architecten en Ter Steege Bouw Vastgoed Rijssen. Pot Jonker advocaat Jan Coen  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
25 juni 2020

Pot Jonker Advocaten verwelkomt twee nieuwe advocaten in vastgoedteam

Recentelijk zijn er twee nieuwe advocaten gestart bij Pot Jonker Advocaten, namelijk Esther Dubach en Hendrik-Jan Huijzer. Zij zijn beiden werkzaam binnen het vastgoedrecht. Vastgoedrecht bij Pot Jonker Pieter Nabben, hoofd sectie vastgoedrecht Pot Jonker Advocaten: “We hebben onze sectie Vastgoedrecht uitgebreid met twee echte talenten en dat stemt ons heel tevreden. Vastgoedrecht is een  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
23 juni 2020

Student-stagiair Sarith Jonker: ‘Mijn geleverde werk werd gewaardeerd’

Stagelopen bij Pot Jonker Advocaten, Sarith Jonker ging de uitdaging aan. Waarvoor koos ze voor Pot Jonker Advocaten, welke verwachtingen had ze en wat vergeet zij nooit meer van haar stage? Op deze en nog meer vragen geeft Sarith antwoord in de rubriek Student-stagiair van de week in MR. Succesvolle stage “De fijne ervaring en  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
16 juni 2020

Bestemmingsplannen en de omgang met bewonersinitiatieven en -alternatieven

Lang gold in bestemmingsplankwesties dat de Afdeling vooral toetste of de keuze van de raad voor een bepaalde bestemming aanvaardbaar was, zonder daarbij veel aandacht te besteden aan de mogelijkheid dat een door appellanten aangedragen alternatieve invulling misschien wel beter zou zijn geweest. Tegelijkertijd had de Afdeling wel een open oog voor concrete planinitiatieven, veelal  ❯


Floris Bakels adviseur bij Pot Jonker Advocaten

Floris Bakels, oud-vicepresident en oud-advocaat Generaal bij de Hoge Raad en oud-senior rechter bij de rechtbank  Amsterdam, heeft zich als adviseur verbonden aan Pot Jonker Advocaten. Over Floris Bakels Floris Bakels heeft een lange carrière bij de rechterlijke macht doorlopen.  Hij was rechter bij de Rechtbank Haarlem (1984), raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam (1989) en  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
08 juni 2020

NOW 2.0 versus NOW: nieuwe mogelijkheden & belangrijkste verschillen

Het kabinet heeft het Noodpakket 2.0 aangekondigd. Onderdeel van de aangekondigde maatregelen is de verlenging van de NOW met 3 maanden. Wat betekent dit voor werkgevers? Nieuwe mogelijkheden NOW 2.0 Ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de NOW 1.0 én ondernemers die dat niet hebben gedaan maar dat voor de komende periode alsnog willen doen, kunnen een beroep  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
27 mei 2020

Geslaagd beroep op vertrouwensbeginsel met toepassing driestappenplan

In deze blog, zoals verschenen in de nieuwsbrief Omgevingsrecht van Sdu, wordt ingegaan op een uitspraak  van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 22 april jl. (ECLI:NL:RVS:2020:1128). Centraal in deze uitspraak staat het vertrouwensbeginsel. In de praktijk slaagt (of wellicht: slaagde) een beroep op het vertrouwensbeginsel in het bestuursrecht  ❯