Het pensioenakkoord: welke wijzigingen staan vast en wat levert het op?In juni 2019 sloot de regering met werkgevers en vakorganisaties een pensioenakkoord. Iedereen jubelde, want er is jarenlang tevergeefs gepoogd om een nieuw pensioenstelsel te bedenken dat zowel uitvoerbaar als betaalbaar zou zijn. In het pensioenakkoord staat een aantal maatregelen dat op termijn moet leiden tot een evenwichtig pensioenstelsel. Wat staat daarvan nu al vast? En welke afspraken moeten nog uitgewerkt worden?

Vastgesteld: AOW leeftijd tot 2025

Direct nadat het pensioenakkoord werd bereikt, is een wetsvoorstel (“temporisering verhoging AOW-leeftijd”) ingediend, dat ook binnen enkele dagen door de Tweede en de Eerste Kamer werd geaccordeerd. Maar in die wet, die per 1 januari 2020 ingaat, wordt eigenlijk alleen de AOW-leeftijd tot 2025 geregeld. Wat in de Temporiseringswet, die per 1 januari 2020 ingaat, geregeld is, is dat de mensen die tussen 2020 en 2024  AOW gerechtigd worden, die AOW eerder krijgen. Het verschil kan oplopen tot 8 maanden; een behoorlijke slok op een borrel! 60-plussers ondervinden dus direct voordeel van het pensioenakkoord. Een handig overzicht vindt u hier.

Tegenover de vrijheid eerder met AOW te gaan, staat echter dat dit de betrokkene ook geld kan kosten. Want als de AOW-gerechtigde dan ook een beroep doet op zijn pensioenpot (ter aanvulling op de AOW), betekent het eerder stoppen met werken, ook dat hij/zij minder lang pensioen opbouwt en die pot moet uitsmeren over een langere periode (zie ook het artikel in de Volkskrant) Bovendien wordt dan minder lang rendement gemaakt en zeker bij de huidige lage rente, kan dat tot problemen leiden (zie ook het artikel in het Financieel Dagblad). Dus wat lezen we in de krant van vandaag? De vakorganisaties bepleiten (alsnog) dat ook de AOW-uitkering omhoog moet (zie het artikel in de Volkskrant).

Nog in ontwikkeling: 6 afspraken pensioenakkoord

De andere afspraken uit het pensioenakkoord moeten nog worden uitgewerkt in de vorm van wetgeving en moeten nog aan de Tweede en Eerste kamer worden voorgelegd. Waar hebben we het dan over?

  • De AOW-leeftijd na 2025;
  • De regeling voor zware beroepen; omscholing naar lichter werk of eerder stoppen met werken door extra verlof;
  • Het aanpassen van de zogeheten RVU-heffing, de belastingheffing als een werknemer van de werkgever een vergoeding ontvangt met als doel om vervroegd te kunnen stoppen en de periode tot pensioen te overbruggen;
  • De overstap van collectieve naar persoonlijke pensioenregelingen/premies (zoals het mogen opnemen van een deel van het opgebouwde kapitaal voor bijvoorbeeld hypotheekaflossing);
  • De voorzieningen voor ZZP-ers: zij krijgen niet te maken met een verplichte pensioenvoorziening, maar wel met een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering;
  • De verplichte dekkingsgraad gaat van 104,2% naar 100%, waardoor de kans op een korting op al ingegaan pensioen kleiner wordt. (De dekkingsgraad is bedoeld om zeker te stellen dat pensioenfondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Doen ze dat niet, dan moeten ze dus soms korten op al ingegane pensioenen).

Vindt u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief. 

Wij organiseren een seminar over de Wet Arbeidsmarkt in Balans en Overige Actualiteiten met Prof. Verhulp op 31 oktober 2019. Als u daarbij wilt zijn, kunt u zich hier aanmelden.

En heeft u nu al vragen? Neem dan gerust contact met mij op: : Muriel Middeldorp (tel: 023 – 5530235 / middeldorp@potjonker.nl).
Actueel / blog

Inhoudelijke terugblik Seminar Aardgasvrij (ver)bouwen

Terugblik | Seminar Aardgasvrij (ver)bouwen Op 24 september jl. organiseerden Balance en Pot Jonker Advocaten het Seminar Aardgasvrij (ver)bouwen. Nederland heeft de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn en het wordt steeds een beetje duidelijker hoe dit moet gebeuren. Tijdens het seminar zijn we ingegaan op het Klimaatakkoord, de verschillende alternatieven voor aardgas en  ❯


Mr. Studenten: Student-stage ervaring bij Pot Jonker

Stagelopen bij een advocatenkantoor zoals Pot Jonker. Hoe gaat het sollicitatietraject? Welke ervaring doe je dan op? En wat vergeet je nooit meer? Allemaal vragen die aan onze stagiair Adri Smidt werden gesteld voor het artikel in Mr. Studenten. → Lees hier het artikel Leuk om net als de ervaringsverhalen op onze eigen website te  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
04 oktober 2019

Levi Jacobs beëdigd als advocaat

Levi Jacobs (26) is op 28 augustus 2019 beëdigd als advocaat en werkt bij Pot Jonker Advocaten. Hij is in april 2018 afgestudeerd aan de UvA in rechtsgeleerdheid met als specialisatie de privaatrechtelijke rechtspraktijk en in wijsbegeerte. In september is hij gestart met de beroepsopleiding. Levi als Starter van de week in MR In de  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
27 september 2019

Pas-uitspraak leidt tot stroom vernietigingsuitspraken van bestemmingsplannen

Op 11 september jl. gingen weer zeven bestemmingsplannen geheel of gedeeltelijk over de kop als gevolg van het feit dat bij de vaststelling was teruggevallen op de passende beoordeling die ten grondslag ligt aan het Programma Aanpak Stikstof. De Afdeling deed uitspraak inzake plannen in Heiloo en Castricum voor de aanleg van een nieuwe aansluiting  ❯


Een hoge WW-premie voor flexibele arbeidskrachten per 1 januari 2020

Onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans (‘WAB’) wordt het duurder om flexibele arbeidskrachten in te zetten. Dat komt onder meer door een wijziging in de financiering van de Werkloosheidswet (‘WW’). Ik vertel u daarover graag meer. WW-premie Als werkgever draagt u WW-premie af. Op dit moment wordt de hoogte van die premie bepaald door de  ❯


Failliet verklaarde VTK maakt onder leiding van curator Ingwersen doorstart

De in augustus failliet verklaarde apparatenbouwer Van Tongeren-Kennemer (VTK) maakt een doorstart. Het bedrijf dat apparatuur levert voor de voedingsindustrie gaat verder onder de vlag van de Deense SiccaDania Group. Peter Ingwersen, één van de drie bij Pot Jonker Advocaten werkzame curatoren, heeft als curator in dit faillissement deze doorstart gecoördineerd. Beperken schade en behoud  ❯


Ontslag makkelijker en goedkoper na 1 januari 2020?

Op 1 januari 2020 wordt een nieuwe ontslaggrond ingevoerd. Waarom is dat? En wat levert deze nieuwe onslaggrond op? Huidige ontslaggrond Sinds de invoering van de WWZ in 2015 hebben we te maken met specifiek in de wet omschreven ontslaggronden. Alleen als sprake is van een geheel voldragen ontslaggrond kan tot gedwongen ontslag via de  ❯


Zorgen om Nederlandse arbeidsmarkt: kloof tussen flex & vast groeit

Noodklok De kloof tussen werknemers in vaste dienst en flexwerkers (zzp’ers en werknemers zonder vast contract) wordt steeds groter in Nederland. Moeten we ons zorgen maken om deze ontwikkeling? Ja, zeggen onder andere de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland en de Commissie Borstlap (die onderzoek deed naar de toekomstbestendigheid van de Nederlandse arbeidsmarkt). Er wordt gesproken  ❯


Een keten van arbeidsovereenkomsten; welke regels gelden straks?

Per 1 januari 2020 is het zo ver; de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) treedt in werking! Voor werkgevers brengt die wet de nodige veranderingen met zich. Er is inmiddels al veel aandacht geweest voor de lager wordende transitievergoeding, het feit dat het (wat) makkelijker wordt om werknemers te ontslaan en de sterker wordende positie  ❯


Rechtszekerheid in een omgevingsplan

De gemeenteraad van het Brabantse Boekel stelde in 2018 als eerste gemeente een “omgevingsplan” vast voor het buitengebied. Het ging om een zogenoemd bestemmingsplan met verbrede reikwijdte als bedoeld in artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Deze regeling biedt de mogelijkheid om voor te sorteren op de Omgevingswet. Op 14 augustus 2019  ❯