Het pensioenakkoord: welke wijzigingen staan vast en wat levert het op?In juni 2019 sloot de regering met werkgevers en vakorganisaties een pensioenakkoord. Iedereen jubelde, want er is jarenlang tevergeefs gepoogd om een nieuw pensioenstelsel te bedenken dat zowel uitvoerbaar als betaalbaar zou zijn. In het pensioenakkoord staat een aantal maatregelen dat op termijn moet leiden tot een evenwichtig pensioenstelsel. Wat staat daarvan nu al vast? En welke afspraken moeten nog uitgewerkt worden?

Vastgesteld: AOW leeftijd tot 2025

Direct nadat het pensioenakkoord werd bereikt, is een wetsvoorstel (“temporisering verhoging AOW-leeftijd”) ingediend, dat ook binnen enkele dagen door de Tweede en de Eerste Kamer werd geaccordeerd. Maar in die wet, die per 1 januari 2020 ingaat, wordt eigenlijk alleen de AOW-leeftijd tot 2025 geregeld. Wat in de Temporiseringswet, die per 1 januari 2020 ingaat, geregeld is, is dat de mensen die tussen 2020 en 2024  AOW gerechtigd worden, die AOW eerder krijgen. Het verschil kan oplopen tot 8 maanden; een behoorlijke slok op een borrel! 60-plussers ondervinden dus direct voordeel van het pensioenakkoord. Een handig overzicht vindt u hier.

Tegenover de vrijheid eerder met AOW te gaan, staat echter dat dit de betrokkene ook geld kan kosten. Want als de AOW-gerechtigde dan ook een beroep doet op zijn pensioenpot (ter aanvulling op de AOW), betekent het eerder stoppen met werken, ook dat hij/zij minder lang pensioen opbouwt en die pot moet uitsmeren over een langere periode (zie ook het artikel in de Volkskrant) Bovendien wordt dan minder lang rendement gemaakt en zeker bij de huidige lage rente, kan dat tot problemen leiden (zie ook het artikel van in het Financieel Dagblad). Dus wat lezen we in de krant van vandaag? De vakorganisaties bepleiten (alsnog) dat ook de AOW-uitkering omhoog moet (zie het artikel in de Volkskrant).

Nog in ontwikkeling: 6 afspraken pensioenakkoord

De andere afspraken uit het pensioenakkoord moeten nog worden uitgewerkt in de vorm van wetgeving en moeten nog aan de Tweede en Eerste kamer worden voorgelegd. Waar hebben we het dan over?

  • De AOW-leeftijd na 2025;
  • De regeling voor zware beroepen; omscholing naar lichter werk of eerder stoppen met werken door extra verlof;
  • Het aanpassen van de zogeheten RVU-heffing, de belastingheffing als een werknemer van de werkgever een vergoeding ontvangt met als doel om vervroegd te kunnen stoppen en de periode tot pensioen te overbruggen;
  • De overstap van collectieve naar persoonlijke pensioenregelingen/premies (zoals het mogen opnemen van een deel van het opgebouwde kapitaal voor bijvoorbeeld hypotheekaflossing);
  • De voorzieningen voor ZZP-ers: zij krijgen niet te maken met een verplichte pensioenvoorziening, maar wel met een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering;
  • De verplichte dekkingsgraad gaat van 104,2% naar 100%, waardoor de kans op een korting op al ingegaan pensioen kleiner wordt. (De dekkingsgraad is bedoeld om zeker te stellen dat pensioenfondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Doen ze dat niet, dan moeten ze dus soms korten op al ingegane pensioenen).

Vindt u deze blog interessant en wilt u op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief. 

Wij organiseren een seminar over de WAB en andere actualiteiten op 31 oktober 2019. Als u daarbij wilt zijn, kunt u zich hier aanmelden.

En heeft u nu al vragen? Neem dan gerust contact met mij op: : Muriel Middeldorp (tel: 023 – 5530235 / middeldorp@potjonker.nl).
Actueel / blog

Seminar Aardgasvrij (ver)bouwen op 24 september

Energietransitie: uitdagende gasdoelstelling De doelstelling om alle gebouwen in 2050 van het aardgas af te hebben, is uitdagend. Net als de keuzes die gemaakt moeten worden om die doelstelling te bereiken. Er zijn verschillende duurzame energiebronnen die aardgas kunnen vervangen; van een collectieve oplossing als een warmtenet tot individuele oplossingen zoals all-electric. Eenmaal een keuze  ❯


Het pensioenakkoord: welke wijzigingen staan vast en wat levert het op?

In juni 2019 sloot de regering met werkgevers en vakorganisaties een pensioenakkoord. Iedereen jubelde, want er is jarenlang tevergeefs gepoogd om een nieuw pensioenstelsel te bedenken dat zowel uitvoerbaar als betaalbaar zou zijn. In het pensioenakkoord staat een aantal maatregelen dat op termijn moet leiden tot een evenwichtig pensioenstelsel. Wat staat daarvan nu al vast?  ❯


Pot Jonker advocaten zoekt een advocaat-medewerker aanbestedingsrecht

Aanbestedingsrecht bij Pot Jonker Een belangrijke pijler van de sectie Vastgoed van Pot Jonker vormt de subsectie aanbestedingsrecht. De advocaten in deze sectie procederen en adviseren op het gebied van het Europese aanbestedingsrecht. Geregeld gaat het over aanbestedingen in de bouw & infra, maar vaak ook betreft het aanbestedingen op geheel andere gebieden zoals bijvoorbeeld  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
14 augustus 2019

Pot Jonker advocaten zoekt een advocaat-medewerker sectie vastgoed

Vastgoedsectie bij Pot Jonker De sectie Vastgoed vormt een belangrijke pijler van ons kantoor met een breed werkveld en veel ruimte voor opleiding. De belangrijkste deelgebieden waar wij ons mee bezighouden zijn: algemeen vastgoedrecht (kopen, huren, zakelijke rechten) civiel bouwrecht (inclusief bouwarbitrages) aanbestedingsrecht (dat uiteraard ook buiten de grenzen van het vastgoed reikt) makelaarstuchtrecht (NVM)  ❯

Pot Jonker Advocaten
Pot Jonker Advocaten
14 augustus 2019

De doe-het-zelvende overheid: de tendens op het gebied van inbesteden

Een overheidslichaam dat in een bepaalde behoefte wil voorzien, heeft de keuze om dat uit te besteden, of juist zelf te doen. De optie van het zelf doen is minder actueel in de bouw of bij levering van roerende zaken: veel overheden die zelf nog iets kunnen of willen bouwen of maken, zijn er niet.  ❯


Schade bij bedrijfsuitjes: wie betaalt hiervoor de rekening?​

Veel werknemers kijken reikhalzend uit naar het bedrijfsuitje. Wordt het dit jaar raften, skiën of toch karten? In het algemeen geldt: hoe gevaarlijker, hoe beter en u trakteert uw werknemers daarom misschien het liefste op een ‘thrill-seeking’ activiteit. Dergelijke activiteiten hebben echter ook een keerzijde: er bestaat een groter risico op ongelukken en daarmee een  ❯


Toekomstige overtredingen; herhaling voorkomen of preventief handhaven?

Ons bestuursrecht kent twee instrumenten waarmee handhavend kan worden opgetreden tegen overtredingen die nog moeten plaatsvinden: een last ter voorkoming van herhaling van een overtreding en een preventieve last. Men is er altijd vanuit gegaan dat tussen beide instrumenten geen vrije keuze bestaat. Maar heeft de wetgever wel bedoeld twee instrumenten in het leven te  ❯


Online platform Helpling, werkgever of niet?

In een zaak die FNV eind vorig jaar startte tegen Helpling (= een online platform waarop schoonmakers en huishoudens afspraken kunnen maken over uit te voeren huishoudelijke taken) heeft de kantonrechter inmiddels een uitspraak gedaan. FNV claimde dat Helpling een (verkapte) arbeids- dan wel uitzendovereenkomst heeft met de via haar in te huren schoonmakers, maar  ❯


Interview: Pure prijsconcurrentie bij Europese aanbestedingen onwenselijk

Bij Europese aanbestedingsprocedures is het alleen in goed gemotiveerde gevallen toegestaan om marktpartijen met elkaar te laten concurreren op basis van de laagste prijs zonder daarbij kwalitatieve aspecten een rol te laten spelen. Op basis van de memorie van toelichting bij de Aanbestedingswet werd aangenomen dat dit met name betrekking zou hebben op de inkoop van producten  ❯


Woningbouw in een krimpgebied. Of toch niet?

Bouwen en krimpen Woningbouw in een krimpgebied – of niet. Dat was de vraag waar het om draaide in een Afdelingsuitspraak van 3 juli jl. ( ECLI:NL:RVS:2019:2214). De zaak betrof de vaststelling van een bestemmingsplan door de gemeenteraad van Middelburg dat de bouw van de nieuwe wijk Essenvelt met 400 woningen mogelijk maakt. Volgens www.rijksoverheid.nl  ❯